29 juli.

Heiligen van de dag.

 

Uit www.crossroadsinitiative.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwie‘n, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

29 juli, H. Martha, (in het Aramees: מַרְתָּא of Mart‰, Ôde dameÕ) Aramees voor Ômeesteres of heerseresÕ.

Martha was de zuster van Maria Magdalena en van Lazarus te Bethani‘ en staat bekend als de bedrijvige Martha die het huiselijke werk deed terwijl haar zuster naar Jezus luisterde. Vandaar dat ze vaak als eenvoudige huisvrouw wordt voorgesteld, vaak met hoofddoek, schort en gordel om en met sleutels of messen. Behalve hetgeen er in de Bijbel staat is er geen historische informatie over haar bekend. Volgens het Evangelie van Johannes was zij de zus van Lazarus en Maria van Bethani‘ en ze was aanwezig toen Jezus haar broer Lazarus uit de dood opwekte.

Behalve Maria Magdalena emigreerden ook anderen naar Galli‘ in het jaar 44, onder wie Martha en haar dienstmaagd Marcella, Filippus de apostel, Maria Jakobus (de vrouw van Kleofas) en Maria-Salome (Helena). Toen ze in de Provence aankwamen, stapten Maria van boord in Ratis, het latere Les Saintes Maries de la Mer.  Hoewel Maria en Martha in de evangeli‘n duidelijk aanwezig  zijn, worden ze na hun vertrek naar het westen in het jaar 44 noch in de Handelingen, noch in PaulusÕ brieven meer genoemd. Lucas suggereert dat ze, in ieder geval een keer in Galli‘ woonden, mogelijk Magdala, ook Johannes 11: 1 lijkt een verhuizing aan te geven, dan is het mogelijk dat Maria Madgalena en Maria van Bethani‘ dezelfde personen zijn.

EŽn verhaal in het bijzonder uit de Gulden Legenda handelt over de heilige Martha van Bethani‘ en haar zuster Maria Magdalena. De volgende tekst is een samenvatting van dit verhaal: De heilige Martha, gastvrouw voor de Heer Jezus Christus, werd geboren in een koninklijke familie. De naam van haar vader was Syro en die van haar moeder Euchari‡; de vader kwam uit Syri‘. Martha erfde door haar moeder samen met haar zuster drie bezittingen: het kasteel Magdalena, en Bethani‘ en een deel van Jeruzalem. Na de Hemelvaart van onze Heer en nadat de discipelen waren vertrokken, ging zij samen met haar broer Lazarus, haar zuster Maria en de heilige Maximus aan boord van een schip waarmee zij allen dankzij de bescherming van de Heer - veilig in Marseille aankwamen. Daarna vervolgden zij hun reis naar het gebied van Aix, waar ze de bewoners tot het geloof bekeerdenÕ. Ze werd begraven in Tarason, vandaar dat haar naam in die streek zeer populair werd..

Een van de eerste heiligen was Martha van Bethani‘. Ze kreeg in Arles, waar ze aan het preken was, het verzoek te helpen bij het bedwingen van een vreselijke draak die vrouwen en kinderen verslond, de Tarasque, die in de monding van de Rh™ne huisde. Naar Marcus, Ôslangen zullen zij opnemenÉ. dat zal hen niet schadenÕ volbracht ze het werk. Met een wijwatervat wist ze het monster te bedwingen. Aan een koord werd het naar het dorp gebracht om te tonen dat de macht van het goddelijk water groter was dan die van de draak. Op die plaats werd een kerk gesticht waar later de stad Tarascon verrees. Nog steeds wordt die gebeurtenis daar herdacht, in ieder geval vanaf 1474. Haar tombe zou zich in de crypte van de ƒglise CollŽgiale Sainte Marthe bevinden. Paus Johannes Paulus II bouwde het Huis van de Heilige Martha voor het Heilig College van Kardinalen; hier kunnen zij resideren tijdens een conclaaf.

Ze wordt afgebeeld met wijwatervat of kwast, lepel, kan als huishoudelijk gerei, verder de draak aan haar voeten. Patrones van de huisvrouwen, wasvrouwen, koks, dienstboden, herbergiers en hotelhouders, dat naar haar gastvrijheid. Wordt aangeroepen tegen pest en bloedingen. Zie 2 april en 22 juli.

Ze is de schutsvrouwe van de appels en daarom heten die S. Marthae poma. Patroonheilige van huisvrouwen, koks en hoteliers, ook van textielarbeiders.

Uit www.antiochians.org

29 juli, H. Simplicius: Latijn simplex: Ôeenvoudig, openhartig of oprechtÕ.

Romeins martelaar tijdens Diocletianus rond 304 met zijn broer Faustinus. De Romeinse broers werden door hun zus Beatrix uit de Tiber gehaald en in ÒCoemeterium ad Ursum pileatumÓ, een verzameling van met vilt bedekte baren bijgezet. Ook Beatrix werd gegrepen en gedood. Hij is patroon van Fulda.

29 juli, Beatrix van Rome, (Beatrijs, Beate, Beatrice of Viatrix): Latijn Ôgeluk brengsterÕ, waarschijnlijk oorspronkelijk een toevoeging aan Maria. Naam van een heilige die in de oudere bronnen Viatrix: Ôde reizigsterÕ, genoemd wordt.

Martelares met haar broers Faustinus en Simplicius tijdens Diocletianus rond 304 de marteldood stierven. Deze broers zouden in 303 onder de christenvervolgingen in de Tiber zijn geworpen en verdronken. Het verhaal wil dat Beatrix de lichamen van haar broers uit het water zou hebben gehaald en begraven. Hierdoor verwierf ook zij het martelaarschap, want vanwege deze daad zou zij gevangen zijn genomen en gewurgd.

Ze wordt afgebeeld als jonge maagd in Romeinse of middeleeuwse kleren. Haar attribuut is het koord waarmee ze gewurgd werd, martelaarspalm of een kaars, als wijze maagd.

Het weer van Agathe,( 5 februari) is het weer van Beate.

Beatrix was ook een overste op de abdij van Nazareth-bij-Lier.

Uit www.merxsancta.nl

29 juli, H. Wilhelmus: Germaans wil: ÔwillenÕ, het willen of streven, helm: Ôbedekker of beschermerÕ.

Bisschop van St. Brieuc 1220-1234. Door zijn geloof en levenshouding was Wilhelmus een lichtend voorbeeld.

Hun zinnebeeldige bloemen zijn de grote santorie, Centaurea centaurium, zee pancratium P. maritimum en de ruige Rudbeckia R. hirta.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/