29 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/29 maart.htm

 

Uit ordokalendar.wordpress.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

29 maart, H. Bertold: Germaans brecht: ‘schitterend, stralend, glanzend,’ wald: ‘heersend,’ dus ongeveer, de schitterende heerser. 

Heilige Bertold van Calabrië is geboren in Limoges en bewees een briljante student te zijn aan de universiteit van Parijs. Hij wilde priester worden en ging met zijn broer Aymeric, de Latijnse patriarch van Antiochi, met de kruisvaarders mee. Op de Karmel vond hij een groep heremieten waar hij bij ging en vestigde een regel. Aymeric wees hem aan als de eerste Karmelieter generaal. Hij probeerde de Christelijke soldaten in de regio de hervormen, had een visioen van Christus en bleef nog 45 jaar hoofd van de Karmelieten. Stierf rond 1195.

Uit www.newliturgicalmovement.org

29 maart,  Heilige Jonas: Griekse variant van het Hebreeuwse Jona; duif.

Het boek Jona is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel  De hoofdpersoon heet ook Jona en was een profeet die leefde in de achtste eeuw voor Christus. Ook in de Koran wordt de profeet genoemd, in het Arabisch is zijn naam Yoenoes (of Yunus).

In dit boek komt het verhaal van de profeet Jonas voor, hoe hij van God opdracht krijgt om naar de bewoners van de grote Assyrische stad Ninev te gaan en hun de keuze tussen bekering of vernietiging te geven. Jona heeft daar niet veel zin in en vlucht in tegenovergestelde richting, gaat aan boord van een schip dat naar Tharish (Zuid-Spanje) vaart, komt onderweg in een storm terecht en wordt overboord gegooid. Hij wordt verzwolgen door een grote vis en komt in de vis tot inkeer. Na drie dagen wordt hij op het strand weer uitgespuugd. Daarna gaat Jona naar Ninev om zijn oorspronkelijke opdracht uit te voeren. Hij weet dat de mensen zich zullen bekeren en dat God medelijden zal krijgen (Jona 4:2), maar gaat toch buiten de stad wachten tot het oordeel door God voltrokken zal worden. De bevolking bekeert zich inderdaad en dat beweegt God om de stad te sparen. Jona, boos over deze goedheid, krijgt een nieuwe vermaning van God, ditmaal over de noodzaak genadig te zijn als iemand zich bekeert. In het laatste hoofdstuk wordt een boom gebruikt om Jona deze les te leren. God laat in een nacht een wonderboom groeien die dezelfde dag verdort (zie Ricinus).

De uitdrukking Jonassen slaat op het aan de armen en benen opgooien en weer opvangen, en is afgeleid van het Bijbelverhaal waarin de ongehoorzame profeet Jona (ook wel Jonas genoemd) door vissers uit hun schip werd geslingerd.

De bloem van de dag is de kleine Narcis, Narcissus minor.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/