3 juni.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/3 juni.htm

 

Uit www.american-pictures.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

3 juni of 4 juni, H. Clothilde (Clotildis, Chlotilde of Clotilde): Germaans lod: ‘beroemd,’ hild: ‘strijd,’ dus ongeveer, de beroemde strijdster.

Clothilde werd rond 475 geboren te Lyon als dochter van Chilperic, koning van Bourgondië I. Haar ouders werden door een rivaal om de macht gedood, Clothilde werd met haar zuster door een oom opgevoed. In 493 trouwde ze te Soissons met Clovis, (Chlodowig I) koning der Franken onder het beding dat hij het christelijke geloof respecteerde. Haar eerste zoon kon gedoopt worden, maar stierf gauw, de tweede zoon werd ook gedoopt en werd ernstig ziek, Clovis schreef deze tegenslag toe aan haar geloof, na de genezing van zijn zoon kreeg hij weer vertrouwen in het Christendom. Toen hij de slag te Tolbiac, nu Zulpich, tegen de Allemannen dreigde te verliezen nam hij zijn toevlucht tot gebed en wist een verandering en de zege te verkrijgen. Met kerst 498 liet hij zich als eerste Germaanse heerser samen met 3000 franken in Reims door bisschop Remigius dopen. Ze bouwde de kerk van Sainte Genevieve te Parijs waar beiden begraven liggen, ook een kerk in Chelles vlakbij Parijs. Na de dood van haar man in 511 reisde ze rond en stichtte een klooster en kerken. Men vermeldt dat ze haar 3 zonen tot de oorlog tegen Bourgondi heeft opgehitst om de dood van haar ouders te wreken. Wel had ze het moeilijk omdat haar zoons elkaar bevochten om de kroon. Dan trok ze zich terug in de abdij St. Martin te Tours. Ze overleed op 3 juni 544 te Tours en werd wegens haar vroomheid en weldadigheid door de geestelijkheid onder de heiligen geplaatst.

Ze wordt met koninklijke gewaden afgebeeld met een kerk in de hand, aan haar voeten ontspringt vaak een bron. Ook vaak met een wolk op de achtergrond met daarin een kruis of de letters IHS als een verwijzing naar de slag bij Tolbiac. Patrones van de vrouwen, voor de bekering van echtgenoten, tegen koorts, kinderziektes, verlammingen en plotselinge dood.

Uit www.glendaloughhermitage.ie

3 juni, St. Kevin (Coemgen of Keivin): Iers, naar heiligen en met name Caiomghin: ‘knap of nobel door geboorte.’

Hij is geboren in 498 in de Fort of the White Fountain als en afstammeling van de koningen van Leinster in Leinster en gedoopt door St. Cronan. Hij werd met zijn zevende onder het voogdijschap van St. Petrocus gesteld. Na enkele jaren kwam hij onder de zorg van enige kluizenaars, Dogain, Lochan en Enna in de Valley of the Two Lakes in Glendalough. Onder hun begeleiding studeerde hij drie jaar de Heilige Schrift voordat hij het kloosterhabijt aantrok. Na enige jaren was hij gedwongen zijn kluizenaarsleven op te geven en ging naar Disert Coemgen waar hij een klooster stichtte voor de leerlingen die hij aantrok dat later naar Glendaloch gebracht werd. Hij ging naar Rome en kwam met vele relikwieën thuis. Door zijn reputatie kwamen er vele pelgrims zo dat Glendalough een heilige plaats werd. Hij werd toen benoemd tot bisschop en bouwde een kerk voor H. Petrus en Paulus. Hij was bevriend met St. Kieran van Clonmacnois en aan hem werd de zoon van koning Colam, Uit Faelain, toevertrouwd.

Er worden vele wonderen aan hem toegeschreven en zou 120 jaar oud geweest zijn toen hij stierf op 3 juli 618.

 

 

Uit lostofpopes.blogspot.com

3 juni, H. Leo II: Latijn leo, Grieks leoon: Ԭeeuwծ Naam van verscheidene heiligen.

Geboren rond 640 en was paus van 17 augustus 682 tot 3 juli 683, maar werd pas op 17 augustus gewijd omdat de keizer in Constantinopel de goedkeuring uitstelde. Bij zijn troonsbestijging veroordeelde hij zijn voorganger Honorius I omdat die medeschuldig was verklaard aan het monothesme. Verbeterde de Gregoriaanse gezangen. Bevestigde in een brief de leer van het 3de concilie van Constantinopel in 680 over de dubbele wil van Christus, beindigde de scheuring met Ravenna en bouwde voor de Grieken de San Giorgio in Velabro te Rome.

 

 

 

 

Uit holyprotection.wordpress.com

3 juni, H. Oliva: Latijn olivia: ‘olijf (boom) olijftak,’ als symbool van de vrede.

Olivia was martelares onder keizer Hadrianus  rond 130. haar relikwien worden aanbeden in de St. Afras kerk te Brescia. Haar feestdag is 3 juni in de tijd van de olijvenoogsten. Olivia beschermt de olijfbomen.

De zinnebeeldige bloem van haar dag is de Provence roos, Rosa provincialis en de witte fraxinella, Dictamnus albus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/