3 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/3 maart.htm

 

Uit www.bookselects.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

3 maart, H. Kunigonde (Cunegundes, Kunegonde, Kunigunde): Germaans kunne: ‘geslacht of stam,’ gonde: ‘strijd.’ dus ongeveer, strijdster voor de stam. 

Kunigonde was de dochter van graaf Siegfried I van Luxemburg en Hedwig van Nordgau, geboren in 980 Rond het jaar 1000 trouwde ze met de latere keizer Hendrik II de Heilige, naar de legende in een maagdelijk, jozefshuwelijk, huwelijk.

Ze werd in 1002 door aartsbisschop Willigis van Mainz te Paderborn tot koningin en in 1014 door paus Benedictus VIII aan de zijde van haar gemaal te Rome tot keizerin gekroond. Ze was bekend door haar zorg voor de kerk en haar charitatief werk. Ze stichtte met haar gemaal in 1007 het bisdom Bamberg en de dom aldaar. Als weduwe in 1024 ging ze in het door haar gestichte klooster Kaufungen en stierf hier op 3 maart 1039 en werd in de dom van Bamberg bij Hendrik bijgezet. Heilig gesproken werd ze op in 1200 door Innocentius III.

Ze wordt in vorstelijke gewaden afgebeeld, in de hand een ploegschaar, naar de legende waarin ze vals beschuldigd werd en ze haar echtelijke trouw bewees door ongedeerd over 12 gloeiende ploegscharen te lopen.  Verder, scepter, kerk, van Bamberg, geldstukken of een bedelaar aan haar voeten. Ze is de beschermheilige van Luxemburg, Litouwen en Polen. Patrones van belasterden, van kinderen en zwangere vrouwen.

Eupatoria cannabium, het leverkruid, is zo genoemd naar de bladvorm. Een middeleeuwse naam was holy rope. Een naam uit de monnikentijd toen de kruiden in religieuze diensten gebruikt werd, de bulrush werd heilig riet, een ander Christus doorn. Naar zijn hennepachtige bladeren zou deze plant het koord geleverd hebben dat de redder gebonden zou hebben.

Koninginnekruid is niets anders dan een foutieve vertaling van het Duitse Kunigundekraut. Zo genoemd naar de vrouw van keizer Hendrik II, de later heilig verklaarde Kunigunde, patrones van zieke kinderen die zoveel genezingen op haar graf verrichtte.

Kunegondis kruiden zijn verder: het knikkend tandzaad, Bidens cernua en de kleine balsem, Ageratum, het zijn magische kruiden.

Uit holywhapping.blogspot.com

3 maart, St. Marinus: Latijn mare: ‘de zee.’

Marinus was een Romeins officier van voorname afkomst. Als christen werd hij gedood te Caesarea ca. 259 tijdens Valerianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.rkk.nl

3 / 5 maart, H. Fredericus van Hallum (of Mariëngaarde). Germaans frede: ‘vrede of bescherming,’ rijk: ‘machtig,’ vgl. rik, dus ongeveer, de machtige beschermer. Al vanouds is de naam hier gebruikt.

Hij is rond 1100 geboren in het Friese Hallum. Studeerde in Munster (Westfalen) en ontving op 25jarige leeftijd de priesterwijding in Utrecht en werd pastoor in zijn geboortedorp. Frederik was een pastoor in het Friese Hallum toen hij besloot als monnik bij de orde van Norbertijnen in te trekken. Fredericus was stichter en abt van het Norbertijnenklooster Maringaard te Hallum in 1164 en werd de eerste abt, is daar overleden op 3 maart 1175.

Wordt vereerd in Groningen. Zijn relikwien worden zorgvuldig bewaard in de abdij van Leffe bij Dinant waar de Friese heilige sinds 1725 liturgisch wordt aanbeden.

Hij wordt afgebeeld in het habijt van de Norbertijnen. In de hand heeft hij een abt staf waarmee hij een gevleugelde duivel bij zijn voeten in bedwang houdt. In de andere hand heeft hij een lelie of bloem die naar de naam Maringaard verwijst, tuin van Maria. Soms is hij in het gezelschap van engelen of kinderen met bloemen en soms met H. Caecilia die samen met Johannes de Doper zijn lievelingsheilige was. Wordt aangeroepen door reumalijders en verlamden.

De bloem van hun dag is de gulden middagbloem, Mesembryanthemum aureum.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/