31 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/31 augustus.htm

 

Uit areluctantsinner.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

31 augustus, H. Raymundus Nonnatus (Raymundus van Barcelona): ‘raad,’լ vgl. oud-Noors regin: ‘de beslissende of de goden,’ het tweede lid betekent ‘hand, bescherming of voogd,’ dus ongeveer, de sterke beschermer.

Raymundus werd in een vroom adellijk gezin geboren. Dat was in 1204 waarbij zijn moeder overleed en de arts een keizersnede gebruikte om hem te redden. Hij kreeg daarom de naam Nonnatus mee ofwel  ‘Raymond niet geboren.’ Hoewel hij het klooster in wilde werd hem dat door zijn vader verboden en later vluchtte hij naar Barcelona om in de orde van de Mercedarirs, ‘O. L. Vrouw van barmhartigheid tot vrijkoop van slaven,’ te treden van Petrus Nolascus. Deze orde had ten doel had christenslaven vrij te kopen. Hij krijgt het ordekleed en al gauw vertrekt hij naar Afrika en redt het leven van vele christenen. Het geld raakte op en nog steeds zijn alle christenen niet vrij. Hij biedt zichzelf als losgeld aan wat de moslims aannemen die de anderen laten gaan. Als de overste hoort dat hij verschillende mensen bekeerd heeft wordt hij veroordeeld, maar niet gestraft want hij is teveel waard, ze martelden hem, doorboorden zijn lippen en deden er een hangslot in zodat hij niet langer kon prediken. Om de drie dagen werd het slot geopend zodat hij niet van honger zou sterven. Met een zekere regelmaat wordt hij door de straten gevoerd en publiekelijk gegeseld om degenen die zich maar enigszins tot het christendom aangetrokken voelen tot andere gedachten te brengen. Na acht maanden foltering komt Nolascus eindelijk aan en moet een enorme hoeveelheid geld betalen. Hij wil eerst blijven om te preken, Nolascus haalt hem eindelijk over en paus Gregorius IX verheft hem tot kardinaal. Nog voordat hij dat ambt in Rome kon vervullen is hij op weg daarna toe te Cardona, 9km van huis, overleden door hevige koorts. Engelen zouden hem de sacramenten der stervenden hebben toe gereikt. Zijn lichaam wordt neergelegd in de Nicolaaskapel nabij de oude boerderij van zijn vader. Paus Alexander verklaart Raymond in 1657 heilig.

Hij wordt uitgeroepen tot patroon van de vals beschuldigden en in het bijzonder die van de vroedvrouwen of verloskundigen en zwangere vrouwen. 

Hij wordt afgebeeld met het witte kleed van zijn orde en heeft vaak een hangslot aan de mond, soms zitten er slaven aan zijn voeten. Of met een monstrans met de letters IHS of drie kronen, martelaarschap, maagdelijkheid en geloofsijver.

Uit www.heiligenlexicon.de

31 augustus, H. Paulinus van Trier:  Latijn paullus: ‘klein of gering.’ Al een Romeinse familienaam bij het geslacht Aemilia.

Paulinus werd rond het jaar 300 in Aquitaine (Frankrijk) geboren. Zijn ouders waren van hoog aanzien. Hij volgt in 346 de H. Maximinus van Trier op als bisschop. Samen met hem was Paulinus naar Trier gereisd. Beiden zijn leerlingen geweest van de H. Athanasius. Toen keizer Constantius eiste dat Paulinus en Maximinus de patriarch van Alexandrië veroordelen zouden tijdens de synode van Arles in 353, weigerden zij dit te doen. Paulinus nam als enige openlijk stelling voor de patriarch en prompt werd hij door de keizer in het jaar 353 naar Phrygia (Zuid-Turkije) verbannen. Na vijf jaren van ontberingen en vernederingen stierf Paulinus op 31 augustus 358. Zijn relikwieën zijn in de St. Paulinuskerk te Trier.

31 augustus, H. Optatus van Auxerre: Latijn ‘dde gewenste.’

Optatus was bisschop van Auxerre rond 529. Hij is een natuurlijke dood gestorven rond 530.

De herfstachtige adonis is aan hen toegewijd, Adonis autumnalis.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/