31 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/31 mei.htm

 

Uit www.agneskerk.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

31 mei, H. Maagd Maria Koningin. Maria is de koningin van hemel en aarde. In het jaar 1955 werd er een officie en H. Mis verplichtend gesteld voor heel de kerk om Maria als koningin te vereren.

Op deze dag herdenken wij het bezoek van (de dan al zwangere) Maria aan haar eveneens zwangere Nicht Elisabet. Drie maanden voordat Jezus wordt geboren, bevalt Elisabeth van een zoon, Johannes de Doper. Maria wordt als middelares’ herdacht door haar uitstraling naar Elisabeth en het kind dat zij verwacht.

Maria-Visitatie werd vroeger op 2 juli gevierd, maar omdat deze dag n de feestdag van de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men het in 1969 verplaatst naar 31 mei. Op sommige plaatsen wordt het feest echter nog op 2 juli gevierd.

31 mei, H. Paschasius:  Grieks paschasius, Latijn paschalis, van Aramees pascha: ‘Pasen, dus geboren op Pasen.

Paschasius was diaken te Rome rond 500 en overleden rond 514. 

Vrijwel alles wat we van hem weten komt van Gregorius de Grote in zijn ‘Dialogues’. Volgens hem was het een man van buitengewone heiligheid en vader van de armen. Hij was een aanhanger van de antipaus Laurentius  wat een vergissing geweest zou zijn. Hij stierf tijdens de regering van paus Symmachus en na zijn dood werd een bezetene geheeld door het aanraken van zijn tombe. Lang hierna verscheen Paschasius aan bisschop Germanus van Capua bij de hete bronnen van Angelus en vertelde hem dat hij hierin moest baden vanwege zijn vroegere zonden en vroeg de bisschop om voor hem te bidden. Hij vermeldt ook dat hij enige boeken over de Heilige Geest zou hebben nagelaten. Twee boeken als De spiritu sancto ‘worden aan hem in verschillende schriften toegeschreven wat later toegeschreven werd aan de bisschop Faustus van Riez. Een werk van hem aan Eugippius is bewaard gebleven dat over St. Severinus handelt.

Uit www.flickriver.com

31 mei, H. Petronilla:  een Latijns geslachtsnaam, waarschijnlijk (nog) niet afgeleid van Petrus, maar van Etruskisch petro: ‘geharde landman,’ resp. van Latijn petro: ‘steenbok.’ Petronius Arbiter was een gunsteling van Nero en schrijver rond 66 na Chr., bekend door zijn Cena Trimalchionis, ‘gastmaal van Trimalchio.’ een bekende bron van kennis voor het latere gesproken Latijn.

Petronilla was een Romeinse martelares uit de vroege tijd van het christendom, 2de of 3de eeuw. Op grond van een legende geloofde men dat zij een dochter was van Petrus. De ontdekking van een grafschrift in Rome leidde tot deze gedachte: ‘Filiae dulcissimae Aureliae Petronilla’, ‘aan de allerliefste dochter Aurelia Petronilla.’ Patrones van Rome en werd ook patrones van Frankrijk, dat wijst op de belangrijkheid van de vrouw. Haar graf in de Domitilla catacomben naast het graf van Nereus en Achilleus werd al in de 4de eeuw vereerd. Paus Paulus I bracht de sarcofaag met haar gebeente in de 8ste eeuw naar het mausoleum van de St. Pieterskerk. Ze wordt voorgesteld als christelijke in Romeins kleed met martelaarskroon en palm, met dolfijn, bezem of sleutel. Volgens andere was zij de huishoudster van Petrus. Ze wordt dan ook afgebeeld in lange tunica en sleutels of een bezem. De martelaarspalm verwijst naar de legende dat ze zichzelf ziek maakte om haar maagdelijkheid te kunnen behouden. Soms wordt ze staande op een wolk afgebeeld naar de legende dat bij de opgraving van haar lichaam Christus haar op een wolk ontving. Schutspatroon van de reizigers en dienstboden  en werd tegen koorts en pest aangeroepen waarvan H. Petrus haar genezen zou hebben.

De Chinese roos is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/