4 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/4 maart.htm

 

Uit communio.stblogs.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

4 maart, H. Casimir (Kasimier): Pools kasimierz: ‘verkondiger van de vrede,’ of ‘beroemd (berucht) door verderven, verstoren of verwoesten,’ dus zoiets als het Frankische Chlodomer. Sinds 1034 de naam van verschillende Poolse koningen en Litouwen.

De heilige Casimir was een zoon van Casimir IV en is geboren te Krakow op 3 oktober 1458. Opgevoed werd hij door Dlugosz en in 1471 in plaats van Joannes Hunyades tot koning van Hongarije gekozen door de Hongaarse adel, maar kon echter geen bezit nemen van de regering, zijn leger was te klein en deserteerde massaal. Men wilde dat hij met de dochter van de Duitse keizer Frederik III zou trouwen, maar hij koos voor en streng ascetisch leven. Wel was hij regent voor zijn vader van 1479 tot 1483. Hij is gestorven op 24 jarige leeftijd als prins van Polen aan de pest op 4 maart 1484 in Grondo, Litouwen. Hij is een toonbeeld van reinheid en liefde voor de armen. Is in 1522 zalig en in 1602 heilig verklaard door paus Clemens VIII. Zijn lievelingshymne ‘omni die dic Mariae’ is wel niet van hem maar door de H. Anselmus van Canterbury gemaakt. 

Hij is schutspatroon van Polen en Litouwen. Hij wordt afgebeeld in rijke kleren met een kroon en scepter aan zijn voeten, kruisbeeld en witte lelie met vaak een beurs in de hand vanwege zijn vrijgevigheid. Hij wordt tegen de pest en besmettelijke ziektes aangeroepen.

Uit listofpopes.blogspot.com

4 maart, H. Lucius I: Latijn lux: ‘licht,’ lucere: ‘lichten.’ Het was reeds een Romeinse voornaam, wel een verkorting van prima luce natus: ‘de bij de zonsopgang geborene,’ vgl. de naam van de godin Lucina: Ԥie aan het licht brengtլ de godin van de geboorte. In Handelingen 13:1 komt ook een Lucius voor, Lucius van Cyrene, een van de profeten en leraars te Antiochi. Ook zijn er 3 pausen van die naam.

Lucius I was de 22ste paus van 252-253 en zoon van de Romein Porphyrius. Hij werd spoedig na zijn verheffing door keizer Gallus verbannen, kreeg later toestemming terug te keren. Hij leefde in een roerige tijd onder de christenen. Volgens een latere legende werd hij martelaar onder Gallus en overleed op 5 maart 254, gedenkdag is echter 4 maart, de dag van de verheffing van zijn gebeente of heiligverklaring is op 25 augustus. Zijn relikwien zijn in het Santa Maria in Trastevere en zijn hoofd is in het St. Ansgar kathedraal van Kopenhagen, eerder in Roskilde. Hij werd in 1100 tot beschermheilige van de Deense provincie Seeland uitgeroepen.

De gewone vogelmuur, Stellaria media, is het bloempje van de dag.   

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/