5 juli.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/5 juli.htm

 

Uit www.ewige-anbetung.de

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

5 juli, H. Antonius Maria Zaccaria, Latijn, de vertaling is onzeker. Was al bekend bij een Romeins geslacht, b.v. Marcus Antonius.

Hij is geboren in Cremona in 1502 uit een voorname Italiaanse familie. Studeerde medicijnen te Padua en werd priester op zijn 26ste. De vader van de armen en lijdende. Stichter een geestelijke groep onder de elite van Milaan dat naar de brede massa moest doorwerken. In 1530 richtte hij de congregatie van de Barnabieten, de orde van de reguliere geestelijken van de H. Paulus, naar de Sint Barnabaskerk in Milaan waar de orde gehuisvest was op die zich bezig houden met onderwijs en enkele jaren later de vrouwelijke tak ervan, de Engelen van Sint Paulus. De Godsvrucht tot het lijden van Christus en de H. Eucharistie bezielde zijn leven.

Op zijn initiatief worden op Goede Vrijdag de klokken geluid op het stervensuur van Christus en het veertigurengebed tussen Goede Vrijdag en Pasen ter herinnering aan de begrafenis van Christus. Overleden op 5 juli 1539 en werd in 1897 heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld als priester met korte zwarte baard, verder een witte lelie, monstrans of een kelk met hostie vanwege zijn grote godsvrucht tot het H. Sacrament.

5 juli, H. Trophim(en, us)a: Grieks ‘voedsterkind.’

Trophimus van Arles werd de eerste bisschop van Arles, 250. Daar staat de kerk van St. Trophime.

Uit www.1902encyclopedia.com

5 juli, Athanasius.

Hij is geboren rond 920 te Trebizond en stierf rond 1003. zoon van een gedoopte Abraham en een vrouw uit Antiochi. Studeerde te Constantinopel met goed gevolgd en een carrire in de militaire dienst lag in het verschiet. Maar hij werd een monnik op de St. Michaels klooster te Kymina, Bithië. Er was een laura, dat is een groep kloosters waar de monniken individueel leefden rond een kerk. Om niet tot abt gekozen te worden toen Michael Maleinos stierf verborg hij zich in een cel te Karyes, veranderde zijn naam en deed alsof hij niet geletterd was. Hij vertrok naar Mount Athos in Griekenland, 958 om daar in een grot te leven. Toen hij daar aangekomen was vroeg een oude vriend, Nicephorus Phocas, hem te helpen bij de voorbereiding van een expeditie tegen de Saracijnen. Na die succesvolle operatie keerde hij maar Athos terug, had geld mee gekregen van zijn dankbare vriend en stichtte het eerste klooster te Athos in 961 waar iedereen in kon op zijn eigen tempo en ritme. Hij had grote tegenstand van kluizenaars die er leefden en ontsnapte aan twee moordpogingen wat pas eindigde toen keizer John Tzimisces elke oppositie tegen hem verbood. Er leven nu nog duizenden monniken in 20 kloosters, het is al eeuwen het centrum voor Oosterse Orthodoxe kerk en staat niet in verband met Rome, wat vlak na zijn dood gebeurde. Ze zijn celibaat, elke vrouw of vrouwelijk dier wordt verbannen, ze hoeven niet te vasten, ze zijn onderworpen aan een abt, hoeven de diensten niet bij te wonen, wel op hoogtijdagen. Ze zorgen voor hun eigen eten en zijn niet aan armoe gebonden en kunnen zelfs persoonlijke weelde houden, ze doen alles vrijwillig. Dat verschilde nogal van andere kloosters. Hij probeerde wel zijn monniken te leren lezen en de bijbel te bestuderen waarom hij een school opende. Zijn gedachtenis wordt niet alleen gezien in de regel die hij vestigde en de gebouwen, maar ook de honderden bomen die hij plantte in de hoven en op terrassen en de bibliotheek.

De zwavelkeurige roos is de bloem van de dag, Rosa sulphurea. de lelie van Japan, Lilium japonicum.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/