5 maart.

Heiligen van de dag.

 

De mirakels van St. Eusebius van Cremona door Raffael uit www.kunst-fuer-alle.de

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwie‘n, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

5 maart, H. Eusebius van Cremona: Grieks voor Ôeerbiedig of vroomŐ, vgl. Latijn Pius.

Eusebius is in de 4de eeuw geboren in Cremona, Itali‘, was een leerling en vriend van St. Hi‘ronymus met wie hij in Bethlehem woonde en wiens opvattingen hij later in Itali‘ verdedigde. Zijn wijsheid, volgens de bronnen, werden vaak door zijn temperament en strijdvaardigheid overwonnen. Tijdens die oosterse reis ontving Eusebius de priesterwijding. Gestorven ca. 423. Zijn relikwie‘n bevinden zich te Florence. Na 1453 verrees de nieuwe parochiekerk te Arnhem die aan St. Eusebius gewijd werd, zie ook 26 september en 16 december.

Uit dagelijksevangelie.org

5 maart, H. Theofilus: Grieks theos: ÔgodŐ en ÔvriendŐ, dus een vriend van God. Naam van degene aan wie Lucas zijn evangelie richtte in Lucas 1:3, ook in Hand. 1:1. Waarschijnlijk was hij een hoge Romeinse ambtenaar.

Theofilus was bisschop van Caesarea in Palestina en is overleden rond 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

5 / 14/ 22 maart, H. Zacharias: Hebreeuws ÔJahweh gedenkt of herinnert zichŐ, de vorm met s is Grieks van het N.T.

Zacharias was paus in 741-752. Een moeilijke tijd na de invallen van buitenaf hadden de heersers weinig macht meer en de enigste die het wel had was de paus, maar die had geen leger. De Longobarden rukten op, in Frankrijk werd echter de zwakke koning Childerik III vervangen door Pepijn, zoon van Karel Martel. Die werd een belangrijke bondgenoot voor de paus en vooral voor zijn opvolger, Stephanus II. Hij keurde de verering van beelden, iconen af, iconoclast, waardoor een verwijdering tussen het oosten en westen steeds groter werd. Keizer Constantijn V was een overtuigd iconoclast en toen zijn zwager Artabasdus een staatsgreep pleegde erkende de paus hem snel. Maar Constantijn overwon zijn zwager.

De lieve blauwe Soldanella alpina en het gewone hoefblad Tussilago farfara wordt aan hem toegewijd. Die laatste heet in Engeland flower of Zachary.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/