5 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/5 oktober.htm

 

Uit www.pylgeralmanak.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

5 oktober, de dag van H. abt Placidus en Gezellen. Latijn placidus: ‘kalm, bedaard, vreedzaam, genadig of vriendelijk.’

Placidus zou samen met zijn Maurus opgevoed zijn in het klooster Santo Specoi in Subiaco en werd later door Benedictus van Nursia naar Sicilië gezonden. Placitus of Placidus die met Euticius (Euticius of Eutychius), Victorinus en hun zuster Flavia, Donatus, Firmatus de deken, Faustus en 30 metgezellen gemarteld werd te Messina in Sicilie onder Diocletianus in 540. Mogelijk zijn ze gemarteld door piraten te Messina of Arabieren..

De legende verhaalt dat hij in 541 naar Itali ging en een klooster stichtte te Messina waarvan hij abt werd en daar gemarteld werd met 30 metgezellen.

Hij wordt als abt afgebeeld in zwart habijt met knots, pinnen of zwaard als martelwerktuig. Met een hand wijst hij naar zijn mond omdat zijn tong werd uitgerukt. Ook wordt hij afgebeeld met H. Maurus die hem met de haren uit het water trekt, daarom draagt hij ook een kruik want hij had de opdracht om water te gaan halen toen het ongeluk gebeurde.

Wordt aangeroepen bij verdrinkingsgevaar, vanwege het vorige of omdat hij overboord werd gegooid aan een anker gebonden, schutspatroon van schippers. Is wel sinds 1969 van de heiligenlijst geschrapt.

5 oktober, H. Atillanus: de betekenis zou vadertje kunnen zijn, van atta (Gotisch atta) dat overal in de wereld in de kindertaal kan ontstaan. Het kan ook een vleivorm van een Germaanse adel-naam zijn.

In 990 was Atillanus bisschop van Zamora in Noordwest Spanje.

Uit nihilobstat.info

5 oktober, H. Galla: Latijn gallus: ‘Gallier,’ of Latijn gallus: ‘haan?’ De naam komt al voor in verschillende Romeinse geslachten, onder andere Galla Placida, Romeinse keizerin rond 389-450.

Galla is geboren rond 500 te Rome als dochter van een Romeinse senator. Ze werd al vroeg weduwe en de vanwege haar naastenliefde beroemde Galla leefde als Benedictines in het klooster San Stefano bij St. Petrus te Rome. naar de legende bracht een engel haar eens een Mariabeeld toen ze eten aan behoeftige verdeelde. Van dit beeld zouden later vele wonderen uitgegaan zijn. Ze is gestorven rond 560. Patrones van weduwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit commons.wikimedia.org

5 oktober, H. Meinolf van Paderborn, (Meinolfus, Meinulfus, Magenulfus of Magenolphus, ook van Westfalen): Germaans megin: ‘;kracht of sterkte,’ olf, wolf: ‘wolf,’ dus ongeveer, sterke wolf.

Westfaalse heiligennaam.

Meinolf is geboren op het eind van de 8ste eeuw, rond 795, uit een adellijke familie in Westfalen. Zijn dooppeet is Karel de Grote. Hij verloor al jong zijn vader en werd onder de hoede van Karel de Grote gesteld die voor een goede opleiding zorgde door bisschop Hathumar en werd daarna in de Paderborner Domstift opgenomen. Hij werd tot deken gewijd en in 836 tot aartsdiaken van het bisdom Paderborn. Datzelfde jaar voerde hij de Paderborner delegatie aan die relikwien van de heilige Liborius uit Le Mans haalde. In 837 stichtte hij het  Kanonissenstift Bddeken bij Bren bij Paderborn. Hij is gestorven op 5 oktober 857 in Buddeken.

De stichting van het klooster was volgens de legende op die plaats die een hert met een kruis tussen het gewei hem aanwees. Hij wordt meestal met een hert afgebeeld, vaak met een kruis tussen het gewei of draagt een model van het door hem gestichte klooster in de hand.

 

5 oktober, H. Flora van Beaulieu. (Flora van Villeneuve)

Ze is geboren te Maurs in de Auvergne rond 1300. Op zestienjarige leeftijd werd ze non en ziekenverzorgster van de Johannieters in Hopital-Beaulieu. (Quercy) Overleden in 1347 en werd later zalig verklaard. Haar leven wordt gekenmerkt door haar constante gevechten tegen de verleidingen van de duivel. Het is bekend dat de haar letterlijk niet kon luchten: als zij ten tonele verscheen moest hij wel vluchten. Waarschijnlijk is dit verhaal ontstaan door de associatie met welriekende bloemen waarvoor de zwavelstank van de satan moet wijken. Ze kreeg een verschijning van de aartsengel Michal die haar een glanzend zwaard schonk ter bescherming.

Zij is de patrones van Franse meisjes die naar bloemen zijn genoemd (Saint fleur): Anne-Aymone, Dalie, Eglantine, Hortense, Iris, Jasmine, Myrthille, Pquerette, Pervenche, Violaine of Violette, bijvoorbeeld. Op deze manier werd voor deze meisjes het gebrek aan een heilige patroon opgelost.

Ze wordt afgebeeld in de zwarte kleren van haar orde met achtpuntig satijnen kruis op de borst als verwijzing naar de acht zaligheden. Je ziet haar vaak met Michal die haar het zwaard aanreikt.

 

5 oktober, Rixfridus, Ritsfredus, Ricofridus, Ricsfridus en Rijkfridus, een geboren Fries is als zevende bisschop van Utrecht gekozen, 806. Hij was een neef van Aldgillus II en de zoon van zijn dochter Cronovilla of Conovella. In de kerkelijke wetenschappen onderwezen en tot priester gewijd. Hij heeft over grote bezittingen, tienden en tollen van Karel de Grote gekregen voor de Utrechtse kerk wat voortgezet werd door Lodewijk, de zoon van Karel de Grote die ook bepaalde dat al die giften van Karel en zijn vader Pepijn behouden zouden en dat de abdij van St. Germanus schatting vrij zou zijn en niet onderworpen aan cijnzen die het Utrechtse bisdom toegestaan waren. Na een langdurende koorts is Rixfridus  op de 5de oktober overleden.

Ze hebben de asterbloemige Boltonia asteroides als feestbloem.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/