6 april.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/6 april.htm

 

Uit www.lookandlearn.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

6 april, 27 juli, H. Caelestinus, (Celestinus, Coelestinus I): Latijn caelestis: ‘hemels of goddelijk.’

Naam van enkele pausen, onder andere deze als 43ste paus van 422-432. Zijn vader was Priscus. Hij was bij zijn verkiezing diaken te Rome en hield in 430 te Rome een synode, concilie van Efeze, waarop de leer van Nestorius verworpen en die van Cyrillus goedgekeurd werd, sloot Nestorius op en verbood hem de mis te vieren omdat die zich als tegenpaus had uitgeroepen, bestreed Pelagaius en zond zendelingen naar Engeland en Ierland, zoals Palladius. Van hem zijn een 14 tal brieven bewaard gebleven. Men schrijft delen van de liturgie aan hem toe, welke delen dit zijn is niet meer te achterhalen. Hij overleed op 6 april 432 en werd begraven op het kerkhof van de heilige Priscilla in Rome. Zijn lichaam werd later verplaatst naar de Basilica di Santa Prassede. In de kunst wordt hij met een duif, draak of met vuur afgebeeld. Hij voerde een ongelukkige strijd met de bisschoppen in Afrika die het recht op appellatie naar Rome verwierpen.

Uit en.wikipedia.org

6 april, H. Sixtus I: gewoonlijk verklaard uit Latijn sextus: ‘zesde, Grieks xustos: ԧeschaafd, glad gemaakt of gepolijst.’

Paus Sixtus I was een Romein die in 116 de Heilige Stoel beklom als zevende paus en naar men vermeldt in 126 (127) onthoofd werd zodat men hem later als martelaar vereerde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

6 april, H. Willem van Aebelholt of Eskhill: Germaans wil: ‘willen,’ het willen of streven, helm: ‘bedekker of beschermer.’ Willem is geboren ca. 1127 te Parijs uit een Frans adellijk geslacht. Hij werd al in zijn jeugd koorheer aan H. Genovefa te Parijs die zich in 1148 aan de regels van de H. Augustinus onderwierpen. In 1165 werd hij door bisschop Absalon naar Denemarken geroepen en tot abt van het klooster Eskilso benoemd. Na de stichting van het klooster Aebelholt in 1175 werd hij daar abt van. Dit klooster ontwikkelde zich tot een van de grootste. Wilhelm was een edele figuur door wie de Franse cultuur veel invloed uitoefende op de Denen. In 1193 was hij in Frankrijk om te bemiddelen in het huwelijk tussen koning Philippe-August en Ingeborg van Denemarken die zijn vrouw Ingeborg van Denemarken verstoten had en kon de kritiek van hem niet verdragen. In 1194 was hij daarvoor te Rome, daarna werd hij tot 1196 in Frankrijk twee jaar door de koning gevangen gehouden. Overleden op 6 april 1203 in Aebelholt, Denemarken. Hij wordt in koorkleding afgebeeld of in abtsgewaad met een brandende fakkel.

6 april, Gennard. (Genard, Genhard of Gennadius van Fontanelle, of van Flay. Gennard kreeg zijn opleiding aan het hof van Clotarius III waar hij vriendschap sloot met de kanselier van Clotarius, H Ansbert. Samen traden zij in bij de benedictijner monniken van de abdij Fontenelle en werden gelijktijdig priester gewijd door de bisschop van Rouaan, H. Ouen die hij opvolgde waar Gennard zijn assistent werd. Na enige tijd werd Ansbert het slachtoffer van verdachtmaking en valse beschuldigingen, van zijn functie ontheven en verbannen naar klooster Hautmont in Noord-Frankrijk en ging Gennard mee. Toen Ansbert niet lang daarna stierf bewees Gennard hem de laatste eer en bracht zijn stoffelijk overschot naar klooster Fontenelle waar het plechtig werd bijgezet. 

Nu meende Gennard dat hij de rest van zijn leven in de afzondering van zijn kloostercel zou kunnen doorbrengen. Maar tijdens zijn tocht met de relieken van Sint Ansbert door het bisdom Beauvais had hij de aandacht op zich gevestigd met als gevolg dat hij nu gevraagd werd abt te worden van klooster Flay. Gennard deed wat men van hem gehoopt had: hij bracht de tijden van de heilige stichter terug, met als gevolg dat hij als bijnaam kreeg ‘de Tweede Germer.’ Twintig jaar lang stond hij aan het hoofd van zijn monniken.. Op zijn sterfbed vroeg hij uitdrukkelijk of hij na zijn dood overgebracht zou worden naar Fontenelle om daar naast zijn vriend Ansbert begraven te worden. Hij is overleden in 620.

De bloem van deze dag is het blauwe druifkensbloem, Muscari. Sixtus wordt ook op deze dag herdacht, daarom heet het bloempje wel Sixtusbloem. 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/