6 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/6 augustus.htm

 

Uit www.caelenberg.info

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

6 augustus, Gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus. In de Oosterse kerk was dit het feest van Christus koningschap. In het Westen is dit feest ingevoerd als een herinnering aan de overwinning op de Turken, 1457.

De Transfiguratie van Jezus is een gebeurtenis waarin Jezus een gedaanteverandering kreeg op een berg (Matthes 17:1-9, Marcus 9:1-8, Lucas 9:28-36 en sprak met Mozes en Elia. Jezus vroeg aan de aanwezigen niet te vertellen wat ze gezien hadden. De originele Griekse term in de bijbel is metamorphothe, en beschrijft dat Jezus een metamorfose ondergaan had. Traditioneel worden dan druiventrossen (of andere vruchten) naar de kerk gebracht die na de mis gezegend worden. Het begin van de oogst.

 

 

 

 

Uit commons.wikimedia.org

6 augustus, H. Justus en Pastor: Latijn iustus: ‘rechtvaardig, rechtschapen.’ Justinus was reeds de naam van enkele Byzantijnse keizers, ook zijn er verscheidene heiligen, 6, van deze naam.

Martelaren te Alcala in Spanje tijdens Diocletianus in 304. Volgens de passio werden zij als schooljongens (Justus was 13 jaar oud en Pastor nog geen 9) op bevel van de prefect Dacianus geslagen en onthoofd buiten Alcala de Henares. Ze zijn nu patroonheilige van Alcala en Madrid.  Hun relikwien werden in de 8ste eeuw ontdekt en maar Huesca gebracht, in 1568 weer teruggebracht naar Alcala waar ze onder het hoogaltaar van de kerk liggen

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.newworldencyclopedia.org

6 of 7 augustus, H. Sixtus II: gewoonlijk wordt dit verklaard uit Latijn sextus: ‘zesde,’ Grieks xustos, Ξυστος,: ‘beschaafd, glad gemaakt of gepolijst.’

Paus, is de 24ste paus en regeerde van 30 augustus 257 tot 6 augustus 258. opvolger van paus Stephanus I. Hij was waarschijnlijk uit Athene afkomstig. In de strijd om de ketterdoop vermocht hij een verzoening te bewerken met de heilige  Cyprianus en de bisschoppen van Afrika en Klein-Azi. Er zijn enkele geschriften die vermoedelijk van zijn hand zijn: Ad Novatianum en een naamloos traktaat. Hij werd onder de vervolgingen der Christenen onder Valerianus ter dood gebracht, onthoofd, samen met vier diakens, Januarius, Vincentius, Magnus, Stephanus, Felicissimus en Agapitus terwijl hij de mis opdroeg in de catacomben van St. Calixtus. Hij wordt geassocieerd met Laurentius van Rome. Beiden worden als heiligen vereerd. Hij zou vlak voor zijn dood de kerkschatten aan H. Laurentius in bewaring hebben gegeven om ze aan de armen uit te delen, daarom wordt hij afgebeeld met een beurs (soms aan de H. Laurentius) en enkele bedelaars aan wie hij aalmoezen geeft. Hij is begraven in de pauscrypte van de Catacomben van St. Calixtus. Sixtus geldt als patroon van het goed gedijen van de wijnranken. Op zijn gedenkdag worden wijnranken gezegend. Verder is hij patroonheilige van de groei der bonen en de hopende vrouwen. Bij hals-, buik- en rugpijn roept men hem aan. Hij wordt afgebeeld als paus met tiara en kruisstaf. In zijn hand houdt hij soms een martelaarspalm en zwaard, dan met de kling omhoog.

Hij heeft de volgende symbolische bloemen als de herfst tijloos, Colchicum autumnale, de tuimeldistel, Eryngium campestre, en de eindeloze distel, E. maritimum, de heesterachtige kali,  Suaeda fruticosa het vlottend en zwemmend fonteinkruid, Potamogeton fluitans en P. natans. 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/