6 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/6 mei.htm

 

Uit heiligenkalender.lagelanden.net

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

6 mei, H. Johannes voor de Latijnse Poort. St. Jan in de Olie. Hebreeuws Johanan: ‘Jahweh is genadig,’ een veel gebruikte Joodse naam, Johannes de Doper, de Baptist, Lucas 1:15, Matth. 3 en dergelijke.

Johannes werd te Rome voor de Latijnse Poort in een vat gloeiende olie geworpen waaruit hij ongedeerd te voorschijn kwam. Daar werd een kerk gebouwd, zie 27 december.

 

 

 

 

 

6 mei, H. Valerianus: Latijn valere: ‘sterk zijn, gezond zijn of invloed hebben.’ Reeds de naam van een bekend Romeins geslacht. De Romeinse keizer Valerianus, 253-260, stond aanvankelijk verdraagzaam tegen het christendom, later werd hij een vervolger.

Valerius was de derde bisschop van Auxerre, bij Parijs, rond 340 en stierf op 7 mei 366.

Uit www.heiligerjosef.de

6 mei, H. Britto.

De heilige Britto leidde de kerk in Trier tegen het einde van de 4de eeuw. Onder bisschop Galliens kwam hij als bisschop van de keizerlijke residentstad een bijzondere rang toe en nam in 382 als vertegenwoordiger van de Gallische kerk aan de Synode van Rome deel. Zijn naam staat in de brief die de in Rome verzamelde bisschoppen aan de bisschoppen van het Oosten stuurden en wel op de derde plaats na de paus en bisschop Ambrosius van Milaan.

In Trier kon bisschop Britto de heilige Ambrosius en de heilige Martin van Tour die naar de keizerlijke residentie in de Moezel gekomen waren ontvangen. Er is overgeleverd dat hij de kerk tegen dwaalleer en splitsing verdedigde. Hij stierf in 385/86. zijn graf wordt in de crypte van de Paulinus basiliek in Trier vereert.

 

 

Uit christinaweller62.wordpress.com

6 mei, Sint Anna van Bartholomeus.

Ze is geboren als Anna Garcia te Almendral de la Canada (Toledo) en werd vroom opgevoed. Ze was het zesde kind van de zeven die als herderin werkte waar ze ontmoetingen met Jezus had. Er werd een huwelijkspartner voor haar gezocht waar ze zich tegen verzette. Jezus verscheen weer en ze kreeg een droom waarin het klooster van Avila getoond werd. Ze ging ondanks de tegenstand van haar broers. In 1570 kwam ze eraan en als dank voegde ze aan haar naam Sint Bartholomeus toe omdat ervoor ziek was en op zijn feestdag genezen was in een heiligdom dat aan hem toegewijd was. Na het postulaat en strenge noviciaat volgde op 15 augustus de professie. Ze ondertekende met een kruisje. Ze was een toonbeeld van toewijding, zachtmoedigheid en werklust. Ze kwam bij H. Teresia die in 1562 net begonnen was met de eerste hervormde Karmel. Teresia was zwak en viel ook van een trap zodat ze geholpen moest worden, dat was Anna Garcia, ze leerde lezen en schrijven en werd zo secretaresse. Ze was er bij dat Teresia overleed. Ze keerde terug naar Avila en genoot daar nu ontzag. Ze werd naar de Karmel van Madrid gestuurd op daar problemen op te lossen, dan bij een nieuwe stichting in Spanje en vervolgens buiten de grenzen. Dat viel tegen, de Franse geestelijken wilden iets naar eigen model, onbekendheid met Franse taal, ze herkende een duivelse tegenwerking en veel onbegrip. Vervolgens wordt ze stichteres en priorin van Pontoise, Parijs en Tours die ze zelf sticht. In 1611 ging ze naar Vlaanderen, Antwerpen. Dat was in de tijd van Spanje tegen Nederland. Telkens weer werd geprobeerd Antwerpen in te nemen wat vaak binnen de kloostermuren van Rosier opgelost werd. De nacht dat de protestanten met hun schepen de stad wilden overvallen, was Anna als gewaarschuwd en bad urenlang met opgeheven armen en met grote vurigheid. Zo bleef zij geknield tot de dag aanbrak en haar duidelijk werd, dat het gebed verhoord moest zijn. De stad was niet veroverd maar een onweer had de schepen van prins Maurits verwoest. Twee jaar later werd de priorin op een nacht gewekt door vreemde geluiden. Het leken wel kreten en ze hoorde ook de stormklok. Met de gewekte zusters ging zij voor het Allerheiligste knielen in aanbidding. Die nacht wou Maurits van Nassau met duizend ruiters en vierduizend musketiers het kasteel van Antwerpen belegeren. Een wacht gaf alarm en de Hollanders werden verdreven. Veel oorlogsmaterieel werd achtergelaten. Ook een derde poging mislukte tijdens het nachtelijk gebed van Moeder Anna. Haar geestelijke tussenkomst bleef niet geheim en zij kreeg de eretitel Ԣevrijdster van Antwerpenծ In 1624 werd de toen 75-jarige priorin ziek en stierf op 7 juni 1626 te Rosier op het feest van de H. Drievuldigheid.

Het zinnebeeld van deze dag is de gele trolbloem, Trollius.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/