7 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/7 januari.htm

 

Uit www.heiligen.net

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

7 januari, H. Reinout van Dortmund (Reinout, Rainoldus, Rainaldus, Reinoldus, Reinholdus, Renauld of Renaud, ook van Keulen) : Germaans regin: ‘raad,’ wald: ‘heersen,’ ongeveer de door zijn raad heersende, respectievelijk de goede heerser.

Reinout was een legendarische heilige uit de 10deeeuw. Hij was monnik in het St. Pantaleons klooster te Keulen en opzichter van de metselaars die hem doodden omdat hij te streng was.

Deze legende gaat wel terug op het Franse epos Renau de Montaban, = in midden-Nederlands Reinout van Montalbaen (de vier heemskinderen). Volgens dat verhaal was hij van hoge adel en neef van Karel de Grote. Na een leven van strijd werd Reinout monnik en te Keulen helper van de metselaars van de Dom totdat hij als opzichter aangesteld werd die hem doodden (960?) en in de Rijn wierpen omdat hij te hard werkte voor een geringe beloning. Het lijk werd, na een wonderbare aanwijzing van een vrouw die in een visioen zag waar ze het lichaam konden vinden naar Dortmund overgebracht. Bij Solingen staat een kapel op de plaats waar naar het volksgeloof Reinoutճ in Keulen in de lucht geworpen hamer neerviel.

Hij wordt afgebeeld als ridder in harnas of als monnik in zwart habijt met de hamer waarmee hij werd vermoord. Werd aangeroepen tegen pest en is schutspatroon van metselaars en steenbewerkers. Hij is wel van de lijst der heiligen geschrapt.

7 januari, H. Sanctinus: Latijn sanctus: ‘heilig,’ dat wil zeggen, geboren op de dag van een bepaalde heilige.

Sanctinus was bisschop van Senlis rond 580.

Uit www.flickr.com

7 januari, H. Valentinus: (Valentine van Passau) Latijn valens: ‘sterk, gezond of invloedrijk.’

Valentinus was apostel van Reti (Beieren ten zuiden van de Donau) rond 450.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.heiligenlexicon.de

7 / 11 januari, H. Tillo, (Hilonius van Westfalen of van Solignac, Tilman, Til of Theau) : Germaans van diet: ‘volk’ of til:’gԧoed, behoorlijk of deugdelijk.’

Tillo komt uit Westfalen. In zijn jeugd werd hij als slaaf verkocht. Door de H. Eligius van Noyon werd hij vrijgekocht en voor goudsmid opgeleid. Hij werd in 641 monnik en later priester  en vergezeld H. Eligius op diens bekeringstochten in de omgeving van Doornik, Kortrijk, Izegem en werd later abt in het benedictijner klooster van Solignac. Omdat de eenzaamheid hem meer trok waar hij beter Gods stem hoort wordt hij kluizenaar te Brajac. Hij overleed ca. 700 te Solignac waar hij op oude leeftijd terug gekeerd was.

Hij wordt afgebeeld in het zwarte habijt van de Benedictijner orde met in de hand een abtstaf en kelk als verwijzing naar zijn functie en beroep als goudsmid. Is patroonheilige van kinderen die moeilijk leren lopen, hard moeten studeren en wordt tegen kinderkoorts aangeroepen. Zijn relieken zijn door de Hugenoten verbrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit catholicfire.blogspot.com

7 januari, H. Raymundus van Penafort.

Hij is geboren rond 1175 op het kasteel Peafort bij Barcelona. Hij studeerde aan de kathedraalschool in Barcelona en doceerde er vervolgens theologie en filosofie. Rond 1210 ging hij in Bologna kerkelijk recht en Romeins recht studeren. Tussen 1218 en 1221 doceerde hij aldaar canoniek (kerkelijk) recht. In Bologna kwam hij in aanraking met de dominicanen, en toen hij in 1222 terugkeerde naar Barcelona, trad hij toe tot deze orde en schreef de orderegel voor de Mercedariers die gesticht was door Petrus Nolascens. In 1230 haalde de paus hem naar Rome om als rechter aan de penitentiaria, een van de pauselijke rechtbanken, te gaan fungeren. Tegelijk kreeg hij de opdracht om de vele duizenden decretalen, pauselijke vonnissen in briefvorm, te verzamelen en te redigeren tot een goed gestructureerd kerkelijk wetboek. Het resultaat, de Decretales Gregorii IX, meestal Liber Extra genoemd, verscheen in 1234. De paus bepaalde dat voortaan enkel deze decretalen nog rechtskracht zouden bezitten (exclusieve werking). Gregorius IX stuurde exemplaren van de Liber Extra meteen ook aan de universiteiten van Bologna en Parijs.

Raymundus schreef verschillende juridische traktaten, zoals een Summa de matrimonio, een Summa de casibus poenitentiae en andere kleinere werken. In 1238 werd hij tot magister-generaal van de dominicanen gekozen. Hij spande zich vooral in om de constituties van deze orde te verbeteren. In 1240 legde hij zijn taak als magister van de dominicanen neer en keerde hij terug naar Barcelona. Hij spande zich in voor de verbetering van de studie en opleiding binnen zijn orde. Een benoeming tot aartsbisschop van Tarragona sloeg hij af. Hij adviseerde regelmatig koning Jacobus I van Aragon. Op latere leeftijd trok hij zich terug te Mallorca waarvan hij terugkeerde door zijn mantel als bootje te gebruiken omdat de koning hem niet wilde laten vertrekken. Hij wordt dan ook vaak staande op die mantel afgebeeld. Op zeer hoge leeftijd overleed hij op 6 januari 1275 in Barcelona. Hij was waarschijnlijk de oudste middeleeuwse jurist. Een van de grote bezielers van de reconquista, de herovering van Spanje op de Saracenen. In 1601 verklaarde Clemens VIII hem heilig. 

Hij wordt meestal afgebeeld in de kleding van de dominicanen, in de hand een boek, kruisbeeld en sleutel, omdat hij op wonderbare wijze een gesloten klooster betrad. Vaak is hij in het gezelschap van een engel met het scapulier van de Mercadiers. Ook zie je hem wel met een lege stoel als verwijzing naar zijn weigering van het bisschopsambt van Tarragona. Patroonheilige van biechtvaders, kerkrechters en rechtsgeleerden. Met Ivo Hlory is hij de patroonheilige van juristen.

De plant van de dag is de valse laurier, Prunus laurocerasus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/