7 juni.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/7 juni.htm

 

Uit www.kapelleninbrabant.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

7 juni, HH. Valentius en Candidus. Latijn valens: ‘sterk, gezond of invloedrijk.’

De H. Valentius was bisschop van Tongeren in de 4de eeuw. De H. Candidus was bisschop van Trier omstreeks de 6de eeuw. Hun relikwieën rusten in de St. Servaas te Maastricht.

De identiteit van de martelaar Valentinus, die te Westerhoven wordt vereerd, is niet eenvoudig te achterhalen omdat zijn biografische gegevens even schaars als omstreden zijn. Er zijn maar liefst zeventien heiligen uit de eerste eeuwen van het christendom bekend met de naam Valentinus. Meestal gaat het om een lokale martelaar wiens echte naam en daden niet zijn overgeleverd. Het is verwarrend dat in het Martyrologium Romanum sprake is van twee verschillende heiligen met de naam Valentinus wier feest op 14 februari wordt gevierd. De ene Valentinus was bisschop van Terni en stierf omstreeks 200 te Rome de marteldood; de andere was een priester die in 273, eveneens te Rome, tijdens de vervolgingen van Keizer Aurelianus werd onthoofd. In Westerhoven wordt waarschijnlijk de bisschop van Terni vereerd. Het is mogelijk dat St. Willibrord de verering van deze Valentinus heeft verbreid toen hij omstreeks het jaar 700 naar de Nederlanden kwam: de naam Valentinus heeft hij immers in zijn calendarium opgetekend en de verering van de bisschop van Terni was groot in de kring van Angelsaksische monniken-missionarissen.

In Westerhoven wordt Valentijn vereerd als beschermer tegen ziekten. Sinds de introductie van Valentijnsdag in de jaren negentig van de 20e eeuw wordt hij in Westerhoven ook vereerd als patroon van jonge partners, een patronaat van de bisschop van Terni dat hier voordien onbekend was.

De reliek van Valentinus bevindt zich (tussen relieken van onder anderen de H. Antonius Abt, Lucia en Barbara) in de vitrine die in de parochiekerk rechts naast het priesterkoor is bevestigd aan de muur. Het bijbehorende certificaat berust in het parochiearchief en is op 20 mei 1853 uitgegeven in naam van de vicaris-generaal van de orde der trappisten, abt Martinus van de abdij van Westmalle. Op de akte is vermeld dat de reliek ‘ԥx ossibus’ (‘uit het gebeente,’ van Valentinus is, die als niet nader gedentificeerde martelaar is vereerd. De reliek was eerder al als authentiek erkend door bisschop Van Velde de Melroy van Roermond (1794-1801) en door de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Sterckx (op 4 september 1852).

=Uit de Valentinusput wordt door veel mensen water gehaald. Zij wassen zich ermee tegen wratten of drinken het tegen koorts (na het water eerst te hebben gekookt.

Uit full-of-grace-and-truth.blogspot.com

7 juni, Paulus van Constantinopel.

De patriarch St. Paul spendeerde de meeste tijd van zij leven in verbanning. He was gekozen in 336; verbannen naar Pontus in 337-338; verbannen naar Trves door een Ariaanse synode tot 340 en in 342 werd hij in boeien naar Mesopotami gestuurd door keizer Constantius. Terug geroepen in 344 werd hij voor de laatste keer verbannen naar Kukusus in Armenië waar hij zes dagen zonder voedsel werd gelaten en dan gewurgd. Hij is rond 350 gestorven.

In de kunst wordt hij voorgesteld als een bisschop met een stola in de hand of wordt ermee gewurgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit saints.sqpn.com

7 juni, Anna van Sint-Bartholomeus,

Ze heette eigenlijk Anna Garca en is geboren in Almeneral, bij Avila, te Spanje op 10 oktober 1549.

Anna hoedde de schapen alvorens in te treden in het klooster van de karmelietessen bij de H. Theresia van Avila (1569). Zij werd de meest naaste medewerkster van de H. Theresia, die in haar armen stierf. Anna werd priorin van de kloosters in Tours en Pontoise en stichtte het klooster van Antwerpen in 1612 waar ze stierf op 7 juni 1626. Anna werd in 1917 zalig verklaard. Zij schreef opmerkelijke pozie.

Ze wordt afgebeeld in het bruine kleed van haar orde, meest geknield voor een kruisbeeld waar naast vaak een doodshoofd ligt, doornenkroon en drie spijkers naar het lijden van Christus. Ze wordt de Ԣevrijdster van Antwerpenՠgenoemd omdat ze door haar gebed de stad wonderbaarlijk redde van een nachtelijke inval van de Geuzen.

De bloem van de dag is de grote santorie, Centaurium.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/