7 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/7 maart.htm

 

Uit www.nndb.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

7 maart of 28 januari, H. Thomas van Aquino, (Thomas Aquinas): Aramees voor tweeling = Grieks didymus.

Thomas van Aquino werd geboren in 1224 op het kasteel Roccasicca in het land van Napels uit een adellijk geslacht. Hij ontving zijn opleiding in het klooster Monte Casino en trad tegen de wil van zijn ouders in de orde der Dominicanen. Zijn broers haalden hem met geweld terug in huis, maar na twee jaar nam hij de vlucht, studeerde te Parijs waar hij leerling was van Albertus de Grote, Albertus Magnus die hij naar Keulen volgde. Hij trad in 1248 als leraar op in de scholastieke wijsbegeerte in het klooster St. Jacques te Parijs met zo grote bijval dat hij de bijnaam verwierf van ‘doctor universalis en doctor angelicus, ‘engelachtige leraar’ en schreef veel beroemde werken over wijsbegeerte en godgeleerdheid. Vooral de Summa Theologicae is bekend. Paus Urbanus IV riep hem in 1261 terug naar Italie waarna Thomas onderwijs gaf in Bologna, Pisa en Rome. In 1265 ging hij naar het klooster van Sante Sanina in Rome en in 1267 naar Viterbo, het pauselijke hof. Daar had hij veel discussies met andere geleerden en filosofen over het Aristotelisme en het ordewezen in kloosters. In 1271 begaf hij zich weer naar zijn voormalig klooster te Napels en overleed de 6de maart 1274 in het klooster Fossanuova gedurende zijn reis naar het concilie te Lyon. Hij werd de 15de juli 1323 heilig verklaard. In 1567 benoemde paus Pius V hem tot kerkleraar. 

Men beschouwde hem als meer dan iemand doorgedrongen in de wijsbegeerte van Aristoteles. Zijn geschriften bezaten lange tijd een soort van canoniek gezag waarop vooral de Dominicanen zich beriepen.

Hij wordt vaak als dominicaan en zittend afgebeeld op een leerstoel, magistermuts op het hoofd, in de handen meestal een ganzenveer en een boek.  Opvallend is de grote gouden ster op zijn borst of boven zijn hoofd. Daarin zijn alle lichtstralen verzameld van alle grote mannen die de wereld en de kerk verlicht hebben en zo samengebundeld via zijn geest weerspiegeld worden. de zon verwijst ook naar een visioen van zijn medebroeder te Brescia die hem zag met op de borst een grote edelsteen die de hele kerk verlichtte. Verder met een witte lelie, kelk of monstrans vanwege zijn liefde voor de eucharistie, vertrapte mijter omdat hij hoge kerkelijke waardigheden afwees. Soms met een duif als teken van goddelijke inspiratie die uit zijn mond vliegt of hem iets in het oor fluistert. Of met twee engelen die hem een gordel omdoen omdat zijn broers hem eens opsloten in een kamer met en vrouw die hem moest verleiden, daarop kreeg hij bezoek van twee engelen. Ze deden hem een kuisheidsgordel om zodat hij geen lichamelijke verlangens voelde. Ook zie je hem wel met vleugels, als doctor angelicus, een verwisseling met H. Vincentius Ferrerius.

Patroonheilige van theologen, wetenschappers en studerende jeugd. Wordt aangeroepen bij storm, onweer en onkuisheid. 

De bloem van zijn dag is de gewone narcis, Narcissus pseudonarcissus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/