7 september.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/7 september.htm

 

Uit www.heiligen.net

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

7 september: H. Madelberta (Amalberte): Germaans madel: ‘verzamelplaats of gerechtsplaats,’ bert: ’glanzend, schitterend of stralend.’

Madelberta was een dochter van de H. Vincentius Madelgarius en H. Waltrudis. Ze werd bij haar tante opgevoed, de H. Aldegondis, die de abdij van Maubeuge had opgericht. Aldelgonden volgde haar zuster, H. Aldetrudis, op als abdis te Maubeuge te 696 en is gestorven rond 705 en is daar bijgezet. In 711 werden haar relikwieën naar Luttich in O. België gebracht. Ze is patroonheilige van zwangere vrouwen. Ze wordt afgebeeld in het kleed van de benedictijner.

 

 

Uit en.wikipedia.org

7 september, H. Regina van Alise Sainte Reine (Reina, Reine, Regine, Regnia of Regia): Latijn regina: ‘koningin.’ Oorspronkelijk wel een Germaanse naam met regin: ‘raad,’ onder invloed van Maria, ‘koningin des hemels’ kan die aan Latijn regina verbonden zijn.

Regina is een legendarische heilige. Ze is in de 3de eeuw geboren te Alise Ste Reine, Bourgondië, en daar rond 300 gestorven. Ze is alleen uit de legende bekend. Ze leefde in Alice-Ste-Reine bij haar heidense vader en werd door een christelijke opgevoed. Haar moeder was tijdens haar geboorte gestorven. Toen ze het christelijk geloof aannam gooide haar vader het huis uit en moest ze als herderin in haar levensonderhoud voorzien. De legende verhaalt dat hij de aanstichter was dat zijn dochter later tijdens de Romeinse vervolgingen onthoofd werd. Of dat ze weigerde te trouwen met de Romeinse stadhouder Olybrius, werd in de gevangenis gegooid en gemarteld. Eerst werd ze gegeseld, daarna werden haar nagels uitgerukt en dan met fakkels verbrand en vervolgens in koud water gegooid en tenslotte onthoofd. Tijdens keizer Maximilianus Herculius werd ze door de prefect Olybrius onthoofd. Te Flavigny is er ter hare eren een bedevaart.

Ze wordt als maagd afgebeeld met martelaarskroon, een kruis waarop een duif zit, in een visioen zei een stem haar dat het kruis een ladder naar de hemel was, of duif met kroon, die zou de duif haar gebracht hebben tijdens de marteling, of een verwijzing naar haar naam, zwaard of in een ketel of in vlammen, haar marteling, of naar de vlammen die uit de hemel neerdaalden en haar beulen op de vlucht sloegen, met weidende schapen. Patroon van timmerlui en huidziektes, haar bloed liet een bron opwellen waarvan het water huidaandoeningen geneest.

De bloem van haar dag is een astersoort Aster solidaginoides.

St. Cloud wordt dan ook gevierd, daarom noemen de Fransen die bloem etoile de St. Cloud.

Uit magnificat.ca

7 september, H. Clodoald van Saint-Cloud, Nogent-sur-Seine, Frankrijk (St. Cloud, Chlodoaldus, Chlodoald, Chlodwald, Clous, Cloud). Het Franse woord ‘clou, betekent spijker.

Hij moet rond 520 geboren zijn in Orléans als kleinzoon van Clovis I en de heilige koningin Clotildis, bij haar kreeg hij zijn opvoeding. Zijn twee broers, Theodals en Gunther, werden door zijn oom Clotaire I gedood toen ze respectievelijk negen en tien waren, Clodoald overleefde doordat hij naar de Provence ontsnapte. Nadat zijn vader koning Chlodomir van Orlans was vermoord weigerde hij alle aanspraken op de troon gaf zijn bezittingen aan de armen en leefde als een kluizenaar en leerling van Sint Severinus.  Hij werd door velen bezocht voor genezing en raad en vroeg niets terug om zich van de society te vrijwaren, hij ging naar Parijs waar hij feestelijk ingehaald werd. Op de ernstige aandrang van het volk werd hij priester door bisschop Eusebius van Parijs in 551 en diende die kerk enige tijd. Hij stichtte een heilige plaats te Nogent sur Seine (Novigentum,  Nogent), thans Saint-Cloud waar zijn relikwieën bewaard worden. Hij is gestorven rond 560.

Hij wordt afgebeeld als kluizenaar, als monnik of als priester. Zijn hoofd is vaak omgeven door een stralenkrans omdat er tijdens zijn leven soms een stralenkrans om zijn hoofd verscheen. Soms zie je hem met een omgekeerde kroon en scepter, zijn afkomst, of bedelaars die hij soms zijn mantel geeft. Hij is patroon van St-Cloud en van spijkerfabrikanten, zie zijn naam verklaring. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen steenpuisten, clou betekent ook steenpuist.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/