8 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/8 december.htm

 

Uit www.freewebs.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

8 december, Maria Immaculata, van Latijn Immaculata Conceptio Mariae, ‘onbevlekte ontvangenis.’ Op deze dag werd Maria ontvangen en wel zonder de erfzonde waarmee de rest van de wereld na Adam wel geboren wordt. Het feest hangt samen met die van Maria geboorte. Het feest der Ontvangenis van Maria werd begin 12de eeuw waarschijnlijk van uit Ierland naar Frankrijk overgebracht en vandaar naar Rome. In het oosten bestond het al eerder. Op het eind van de 13de eeuw werd de vraag opgeworpen of Maria ook ԯnbevlekt ontvangen wasՠmet andere woorden, of Mariaճ ziel als uitzondering op het lot van alle andere mensen van de erfzonde gevrijwaard was gebleven. Herover ontstond een langdurige theologische strijd. Pas op 8 december 1854 verhief paus Pius IX de ontvangenis van Maria tot dogma.

Voornaamste patrones van het bisdom Roermond. 

Uit en.wikipedia.org

8 december, H. Eucharius van Trier: Grieks eucharistia: ‘dankbaarheid of vriendelijkheid.’

Eucharius was eerste bisschop van Trier in de 3de eeuw. Volgens de legende discipel van de apostel Petrus die hem met Valerius en Maternus naar Galli zou hebben gezonden. Een getuige van zijn verering is er in 455, zijn legende is na de 8ste eeuw aan te wijzen. Gregorius van Tours noemde het Ԣehoeder van de stad Trierՠbij een pestepidemie. Daarnaar zou hij een leerling van Petrus geweest zijn die hij met Maternus (Mamertus) en Vaelrius als geloofsbode naar Galli gestuurd heeft. Hij wekte zijn metgezel Maternus met zijn staf op uit een sarcofaag. De traditie in Trier zegt dat hij een Venusbeeld omgegooid heeft en het tegenwoordige marktkruis op die plaats gezet heeft.

Hij wordt afgebeeld als bisschop met een hond, draak of duivel als symbool van overwinning op het heidendom of een vrouwenfiguur, Venus. Wordt aangeroepen tegen de pest.

Uit biblesaints.blogspot.com

8/9 december, Epaphras, (Epaphroditus) de afgezant van de Filippenzen naar de gevangen Paulus te Rome om hem van geld te voorzien. Hij bleef daar enige tijd vanwege een ongesteldheid, men meent dat hij de overbrenger is geweest van de bekende brief aan de Filippenzen. De gemeente te Filippi eerbiedigde hem als hun apostel en zijn gedachtenis wordt in de Griekse kerk op 8 of 9 december en de 29ste of 30ste maart gevierd. Colosseus 7 en 12.

Tussen Paulus en Epaphras bestond een diepe verbondenheid die meer als sympathie was, ze waren broers, familie van Jezus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/