8 mei.

Heiligen van de dag.

 

Uit www.marypages.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwie‘n, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

8 mei, feest van aartsengel Michael (Sint-Michiel)  verschijning. Sinds onheuglijke tijden is deze aartsengel de schutspatroon van de kerk.

In het boek Dani‘l 10: 13 wordt hij beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Isra‘l. Met de aartsengel Gabri‘l verklaart hij aan Dani‘l het profetische beeld dat die gezien heeft. In het Nieuwe Testament, Judas 9, strijdt hij met de satan om het lijk van Mozes. Bekend is de Mont Saint Micha‘l in Normandi‘. Paus Gregorius I wijdde aan hem de Engelenburcht te Rome. Dat was omdat de aartsengel tijdens een pestepidemie aan de paus verschenen was, vliegend in de lucht terwijl hij zijn vlammend zwaard in de schede stak. De feestdag van deze aartsengel is op 20 september. In Rome wordt op 8 mei bovendien de verschijning aan paus Gregorius gevierd.

In katholieke tijden werden vele planten bekend als archangel omdat ze in mei bloeien, het feest van de verschijning van St. Micha‘l. Die kruiden mogen daarom beschermers zijn tegen duivelse krachten en hekserij.

8 mei H. Macharius, zie 2 januari.

8 mei, v day, herdenking van de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog.

Uit www.heiligen.net

8 mei, H. Desideratus:  Latijn: Ôde verlangdeŐ.

Desideratus is rond Soissons geboren en al gauw was hij zegelbewaarder van koning Chlotar en raadgever van koning Childebert I in 543. Hij werd aartsbisschop van Bourges en had veel invloed op Chlotarius I, ook op Childebert I. Hij bouwde er de kerk van de H. Symphorianus. In 549 nam hij deel aan het concilie van OrlŽans.  Hij is gestorven in 550 te Bourges en werd in de kerk daar van de H. Ursinus begraven. Hij geld als patroon tegen regen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit nl.wikipedia.org

8 mei, H. Wiro: Germaans, Angelsaksisch, vgl. oud-Fries wiri: Ôhij were of verdedigeŐ.

Feestdag in het bisdom Roermond is op 3 mei, op de oude kalender Den Bosch en Roermond 12 mei, viering van de reliekverheffing in het bisdom Roermond op dinsdag na Drievuldigheidszondag. Overige kerken: 8 mei.

Sint Wiro werd in Ierland (of Northumberland) geboren in de 8ste eeuw en bezocht samen met zijn vrienden Sint Plechelmus en deken Sint Otger de heilige stad Rome waar hij en Plechelmus door de Heilige Vader tot bisschop werden gewijd. Zij waren medewerkers van Sint Willibrord in onze streken, hoewel het niet zeker is of zij tot zijn eerste metgezellen hebben behoord. Het lijkt aannemelijk dat ze in Twente en Limburg hebben gewerkt. Pepijn van Herstal moet een groot bewonderaar van deze heilige zijn geweest en schonk Wiro een stuk uitgestrekt bos met de Pietersberg (Sint Odilia) Vaak kwam Pepijn blootsvoets naar de heilige om bij hem zijn zonden te biechten. Wiro stierf rond 710 in Utrecht waar hij in eerste instantie ook werd begraven. Later werden zijn relieken overgebracht naar het klooster van Sint Odili‘nberg bij Roermond die door Wiro, Plechelmus en Otgerde was gesticht. In Linne, Limburg, zijn een deel van zijn relikwie‘n aanwezig.

Het lieve lelieken der dalen is hun bloem, Convallaria majalis. (mei)

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/