8 september.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/8 september.htm

 

Uit www.rkk.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

8 september, Maria ‘s Geboorte wordt, ter onderscheiding van het feest op 15 augustus, Kleine Lieve Vrouw genoemd. Het is de verjaardag van Maria. Net als H. Johannes de Doper wordt ook Mariaճ geboortedag gevierd omdat Zij ook geheiligd ter wereld kwam. In Latijn Nativitas Mariae.

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. Eerste bronnen, die de viering van Mariaՠs geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijding feest van de basiliek H. Anna, Mariaՠs moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoog octaaf) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef. De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria Onbevlekte ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 9 september)

Soms bekend als zwaluwenafscheidsdag, die reizen die dag af. In de avond van de 7de september liet men in zekere West-Vlaamse dorpen nooit na te drinken op een gelukkige afreis van de zwaluwen van Onze Lieve Vrouw Op Mariaճ geboorte.

Het weder van Maria geboorte duurt nog 8 weken. Men zegt ook:

Het weer van Lieve Vrouw geboorte duurt gaarne zo 4 weken voort.

Uit nl.wikipedia.org

8 september of 20 november, H. Corbinianus.

De Heilige Korbinianus of Corbinianus is rond 675 bij Melun geboren en stierf tussen 724 en 730 in Freising. Hij leefde lange tijd als kluizenaar. Rond 715 werd hij door Pippin naar Rome gestuurd waar hij tot aartsbisschop voor Beieren gewijd werd en werkte als missionaris in Freising. Ook hield hij zich wel in Z. Tirol op, ondanks de haat van hertogin Pilitrud waar hij in 730 in Meran stierf. In 768 liet zijn opvolger en biograaf Aribo zijn gebeente naar Freising brengen waarom het daar op 20 november gevierd wordt. De missionaris en eerste bisschop van Freising werd door de gelovigen heilig verklaard. Korbinianus is beroemd geworden om zijn ҢerenwonderӠdat in 2005 zelfs een plaats in het pauselijk wapen van Benedictus XVI kreeg. Volgens de legende heeft een wilde beer in 710 Korbianus lastdier bij de Brennerpas gedood en de heilige heeft het dier daarom als penitentie zijn bagage naar Rome laten dragen. Zie ook Maximinus van Trier, Humbertus van Maroilles en Romedius van Thaur voor een gelijk wonder.

Hij wordt afgebeeld in bisschoppelijk gewaad met beer en kerkmodel van Freising.

8 september, H. Adrianus, Nederlandse paus, zie 14 september.

Uit collecties.meermanno.nl met aambeeld en leeuw.

8 september, Hadrianus van Nicodemi: adria wordt wel in verband gebracht met Latijns ater: ‘zwart,’ met betrekking tot het donkere zand langs de Adriatische kust. De naam van enkele pausen

Hadrianus was volgens een legendarische passio martelaar te Nicomedia tijdens keizer Maximianus.

Romeins legerofficier uit de 4de eeuw na Chr. die een 23 christenen achtervolgde en zich vervolgens bekeerde toen hij hun standvastigheid zag. Hij werd gemarteld en zijn handen en voeten werden eraf geslagen, zijn benen op een aambeeld verbrijzeld en tenslotte onthoofd. Hij wordt meestal afgebeeld als soldaat, soms met een leeuw aan zijn voet, als symbool van zijn moed, een hand op het aambeeld, omdat zijn vrouw Natalia die afgehouwen rechterhand mee nam naar Constantinopel. Hij is patroon van de smeden vanwege zijn marteling en van gevangenisbewaarders omdat die zijn vrouw in de kerker toelieten, ook van postbodes omdat hij na zijn dood zijn vrouw twee maal een boodschap bracht.

8 september, H. Zeno van Gaza: Grieks verkorting van Zenodotos: ‘geschenk van Zeus.’ In de oudheid een bekende Griekse naam, onder meer de grondlegger van de stocijnse filosofenschool, 340-270 v. Chr.

Martelaars van de naam Zeno worden in de hagiografische bronnen van de oudheid meerdere malen genoemd uit verschillende streken.

Samen met zijn broers Nestabus en Eusebius was Zeno martelaar tijdens Julianus de Afvallige, rond 350. ze waren broers die door de menigte vermoord werden. 

De Britse alant, Inula britannica, is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/