9 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/9 december.htm

 

uit commons.wikimedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

9 december, H. Trophimus: Grieks ‘voedsterkind.’

Trofimus was de eerste bisschop van Arles, waarschijnlijk in het midden van de 3de eeuw. Volgens een overlevering uit Rome naar Galli gezonden.

 

 

 

 

 

Uit artinvestment.ru

9 december, H. Valeria van Limoges: Latijn valere: ‘sterk zijn, gezond zijn of invloed hebben.’ Reeds de naam van een bekend Romeins geslacht. De Romeinse keizer Valerianus, 253-260, stond aanvankelijk verdraagzaam tegen het christendom, later werd hij een vervolger.

Volgens de legende was zij een dochter van senator Leocadius en zou Sint Martialis, de eerste bisschop van Limoges, haar tot de kennis van Christus gebracht hebben. Ze verbrak daarop haar verloving en besloot als maagd zich geheel en al toe te wijden aan Christus en legde de gelofte van kuisheid af. Haar heidense verloofde, een edelman die Stefanus heette, meende dat zij een andere minnaar had, voelde zich beledigd en bracht haar met het zwaard om het leven. Ze nam haar hoofd in de handen en gesteund door twee engelen bracht ze het naar H. Martialis. Haar relieken werden bijgezet in de crypte van de St-Martialkerk in Limoges; rond 895 werden ze overgebracht naar de romaanse Ste-Valriekerk in Chambon-sur-Voueize bij Montluon.

Ze wordt afgebeeld als mooie jonge vrouw met een kroon of haar afgehouwen hoofd in de hand die soms door een paar engelen ondersteund worden.

Uit magnificat.ca

9 december, H. Leocadia van Toledo (Locaie): van leo: ‘leeuw,’ cadia is onduidelijk.

Slaaf die geslagen werd en in de gevangenis kwam vanwege haar trouw tijdens de regering van Diocletianus. Ze werd gemarteld vanwege godslastering, leerde dat van de 13jarige St. Eulalia. Ze werd gegeseld en in een kerker geworpen. Daar kraste ze een kruis in de muur waarnaar ze haar gebeden richtte. Ze bad tot God om haar van deze wereld te halen waar zulke duivels waren en overleed gauw daarna zonder duidelijke oorzaak zonder aangeraakt te zijn door haar martelaars of ze kuste het kruis en overleed. Oude en populaire verering te Toledo waar ze in 303 overleden is. Patroon van Toledo.

Ze wordt als martelares afgebeeld met martelaarspalm, ook vaak met een engel, die zou haar getroost hebben in de gevangenis of haar kroon gebracht hebben, ook het kruis wordt wel afgebeeld.

 

 

 

 

 

 

Uit saints.sqpn.com

 

9 december, H. Budoc. (Beuzec; Budeaux; Budeux)

Zoon van een 7d eeuwse koning van Bretagne, zijn moeder was Azenor, prinses van Brest, Frankrijk. De legende zegt dat zijn moeder in een vat te water werd gezet en dat Budoc op zee geboren werd in aanwezigheid van St. Brigid van Ierland. Opgeleid in een klooster bij Waterford, Ierland. Abt te Youghal, Ierland, bisschop van Dol, Bretagne een 26 jaar. Verschillende plaatsen Devon en Cornwall zijn naar hem genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

9 december, Abel: Hebreeuws ‘ademtocht of vergankelijkheid.’ De tweede zoon van Adam en Eva, Genesis 4:2. Hij werd door zijn oudere broer Kan gedood. In de koran worden ze niet met naam genoemd, maar binnen de islam worden de namen Habiel en Kabiel gebruikt.

Kan en Abel kunnen we beschouwen als de vertegenwoordigers van beide hoofdbedrijven der oudheid, de landbouw en veeteelt.

In de geschriften der Rabbijnen, de Koran en bij Christelijke schrijvers van latere tijd vinden we de eenvoudige mededeling uit het boek Genesis niet weinig opgesierd. Daar lezen we dat de beide broers tweelingzusters hadden, namelijk de bevallige Aklima en de minder schone Lebuda. Toen Adam die beiden aan zijn zonen wilde uithuwelijken, Lebuda aan Kan en Aklima een Abel, was Kan ontevreden, maar toen er door een offerande beslist was dat hij zich naar de wens van zijn vader voegen moest peinsde hij erop om zijn broeder uit de weg te ruimen. Omdat hij niet wist hoe hij een moord volbrengen moest ontving hij het nodige onderricht van Satan die het hem voordeed door van een vogel de kop te verbrijzelen met een steen. Kan volvoerde zijn euveldaad en sleepte, door gewetensangst gefolterd, gedurende 40 dagen het lijk met zich mee totdat een raaf, die een dode raaf onder het zand verborg, hem op het denkbeeld bracht om het zielloze lichaam te begraven. Ook nu nog wijst men 16 mijlen van Damascus de plek aan waar Abel vermoord werd, benevens zijn graf. In de ogen der christenen is hij in zekere zin een voorafschaduwing van Jezus, het lam Gods. Abel wordt in de Joodse traditie en door Jezus in het evangelie Բechtvaardigՠgenoemd, Matthes 23,35.

Hij wordt afgebeeld met een schaap en dat meestal met het offer waarvan de rook recht omhoog gaat. Hij wordt beschouwd als een martelaar omdat hij door zijn broer werd gedood op het moment dat hij zijn offer opdroeg. Hij is patroon van stervenden.

Hun feestdagbloem is de lork, Larix.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/