9 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/9 januari.htm

 

Uit www.hidupkatolik.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen. 

=9 januari, H. Julianus: Latijn Iulius, naam van een Romeins geslacht waartoe Gauis Iulius Caesar behoorde. Mogelijk van Grieks ioulos: ‘de wollige eerste baardharen,’ dus de ‘jeugdige,’ of van Jovilius: ‘aan Jupiter gewijd.’ In het N.T. de naam van de hoofdman die Paulus naar Rome moet brengen, Hand. 27. De vrouwelijke vorm is Julia, als de naam van een christin in Romeinen 16:15. Verschillende heiligen zijn er van deze naam.

Julianus was martelaar tijdens Diocletianus in Antino, Egypte en echtgenoot van de maagdelijke H. Basilissa. Ze leefde als maagd met haar man en bereikte het einde van haar dagen in vrede. Ter dood veroordeeld via de brandstapel moest ook Julianus gemarteld worden en veroordeeld. Met hem ook een priester Anthonius en Anastasius die Justianus van de dood opgewekt had. Ook een jongen Celsus met zijn moeder Marcionille en zeven broers en vele anderen.

Op het graf van de H. Julianus bloeiden in het midden van de winter welriekende rozen.

S. Juliani heet Thymbra die in Itali groeit niet ver van de heilige. Linnaeus noemt ze Thymbra juliana, het is de bekende pruim St. Julien.

=9 januari H. Basilissa: Grieks basileios:koninklijk,’ zie 1 Petrus 2,9: ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.’

De lelie is het zinnebeeld van deze Heilige Basilissa en van haar gemaal de H. Julianus. Hun leven was zo zuiver als deze blanke bloem. De legende verhaalt dat toen zij de eerste nacht van hun huwelijk op hun slaapkamer waren deze vervuld werd met ‘eenen soeten reuck van Roosen ende Christusoogen.’ Basilissa was hierover zeer verwonderd en vroeg haar bruidegom waar deze geur vandaan kwam, ‘want het en was den tijt van de bloemen niet / ende het scheen dat ‘t selve eer uyt den hemel dan uyt der aerden quam.’. Ze deden de belofte van zuiverheid en behielden dat hun hele leven.

Van Basilissa is niet zoveel bekend, meer van haar man, Julianus, zie 28 augustus. Ze waren echtgenoten die zich wijdden aan de zieken en gekken en waren patroon van de gekkenhuizen.

Feestdagbloem is het longenkruid, Pulmonaria officinalis.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/