9 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/9 mei.htm

 

Uit www.ebay.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

9 mei, R. Schuman, de dag van verenigd Europa.

Het ontwerp voor een Europese Grondwet is een poging orde te brengen in regels en beginselen, die tot stand zijn gekomen in een proces van Europese eenwording, dat begon met het Schuman-plan van 9 mei 1950. Daarin stelde Robert Schuman, minister van Buitenlandse Zaken in de Vierde Franse Republiek, voor het geheel van de Frans-Duitse productie van Kolen en Staal te plaatsen onder een gemeenschappelijke Europese autoriteit en in een nieuwe supranationale organisatie die openstond voor deelname van andere Europese landen.

Deze visie van Schuman kwam voort uit zijn diepste overtuiging als belijdend katholiek christen. Terecht kende het Europees Parlement hem later de titel Ԗader van Europaՠtoe. Later zou hij zelf schrijven dat de democratie haar bestaan dankt aan het christendom. De democratie ‘is geboren op de dag waarop de mens geroepen werd in zijn tijdelijk leven de waardigheid van de menselijke persoon te verwezenlijken, in zijn individuele vrijheid, in het respect voor de rechten van eenieder en door de praktijk van de broederlijke liefde voor allen.’ In een tijdperk als het onze, waarin iedereen de mond vol heeft van ԅuropese waardenՠis het goed te beseffen, dat Schuman’ ՠs trouw aan christelijke waarden vooral lag in zijn persoonlijk besluit politiek anders te handelen. Met het motto ‘de heiligen van de toekomst zullen een pak en een stropdas dragen,; treedt Schuman op 23-jarige leeftijd de wereld van de politiek binnen. Na te hebben overwogen om priester te worden, besluit hij, overtuigt dat de kerk een grote behoefte heeft aan leken, de politiek in te gaan. In 1948 wordt hij minister van Financin en buitenlandse zaken. In dit tijdsbestek legt hij de basis voor de voor de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. Zijn politieke succes is te wijten aan zijn achtergrond. Door zijn Frans-Duitse herkomst -in zijn jeugd woont hij precies in het grensgebied van Frankrijk en Duitsland - wordt hij gezien als een onpartijdige politicus. Zijn zaligverklaring proces loopt al sinds 9 juni 1990.

Uit www.heiligenlexicon.de

9 mei H. Beatus van Beatenberg, (Beat of Batt): Latijn, ‘de gelukkige of gezegende,’ van beare:’gelukkig maken of zegenen.’

Beatus was een Engelsman die als heiden Suetonius genoemd zou zijn en zou door de H. Barnabas bekeerd zijn of door St. Petrus gestuurd zou zijn om in Berner Oberland het christelijke geloof te verkondigen. Zijn weg voerde door Ierland over zee en bereikte daar over Brunig Oberland en zag daar het mooie dorp Sundlauenen en besloot zich daar samen met Justus te vestigen. Om de mensen tot het nieuwe geloof te bekeren was zeer moeilijk. Bij die plaats leefde in een groot hol een draak die alle mensen schrik en angst inboezemde. Toen hij bij het hol kwam zag hij dat er een verschrikkelijk dier moest wonen, het gras was verbrand, rotsen kaal en de bomen bij het hol dor en dood. Overal zag hij sporen van verwoesting, plat getrapte struiken aangekrabde bomen en uit het hol kwam de stinkende adem van de draak. Hij ging naar binnen en daar lag de draak, horens op de schedel en rug, giftig slijm drupte van zijn gezwollen tong over de vervaarlijke tanden. Zo gauw hij met zijn rode ogen de heilige zag begon hij met zijn staart te slaan. Beatus trad moedig naar voren en riep heilige woorden en toen de draak hem wilde aanvallen hield hij hem met het heilige kruis tegen. Bij de aanblik van het kruis vloog hij omhoog en stortte en het meer, het water borrelde en kookte. De draak kwam nog een keer omhoog en sloeg met kracht tegen een steen zodat de rots beefde. Eindelijk viel hij terug en zonk in het diepe meer. De inwoners kwamen daarop jubelend naar het hol en zonken voor de heilige op de knien neer..

In 112 zou hij gestorven zijn aan de Thuner See waar zich nog de Beatushohle bevindt en het dorp Beatenberg. De Beatusgrotten, eens de verblijfplaats van draken, kunnen nu zonder enig gevaar worden bezocht. Vooral imposant zijn de spiegelgrotten met druipstenen en daar staat de grot waar Beatus geleefd zou hebben.  Verder is er de Beatusweg in Beatenberg.   

Hij zou het evangelie in Helvetië, volgens andere in de omgeving van Vendome, gebracht hebben. In Battenloch bij Unterseeen zou hij lang geleefd hebben waar later zijn hoofd werd gezien die door bedevaartgangers zeer vereerd werd. In 1528 liet de Berner regering het wegnemen. Hij was de apostel van Zwitserland en bijgevolg ook de schutspatroon van dat land.

Hij wordt afgebeeld als kluizenaar met in de hand de stok waarmee hij de draak verjoeg, symbool van het heidendom. Wordt aangeroepen tegen pest en kanker.

De bloem van hun dag is de Salomonszegel, Polygonatum.

Tweede zondag van mei is moederdag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/