Vlinder namen.

Etymologie, mythologie, historie, naamlijst.

Geschreven door Nico Koomen. Het is moeilijk. Van vlinders zijn er geen namen bekend waar ze vanaf stammen. Alleen dat ze meestal naar mythologische namen genoemd zijn. Ook hun inlandse namen hebben geen verbinding met de Griekse of Latijnse woorden. Ik probeer hier de namen te achterhalen, zal wel eens missen, maar men kan het dan verbeteren.

Klik hier voor planten soorten.

Klik hier voor Nederlandse plantennamen.

Klik hier voor Latijnse plantennamen.

Klik hier voor persoonsnamen, jongens en meisjes namen.

Klik hier voor plaatsnamen en hun betekenis.

Klik hier voor dieren.

Klik hier voor middeleeuwse woorden en verklaringen.

Klik hier voor namen van mineralen en edelstenen.

 

Abaeis. Grieks aba/hebe; jeugd.

Abaeis nicippe. Nicippe is een naam gegeven aan verschillende figuren uit de Griekse mythologie. Een van hen was een dochter van Thespius en Megamede, 試n van vijftig broers en zussen in totaal. Ze was een geliefde van Hercules met wie ze een zoon had, Antimachus. Een andere was de dochter van Pelops en Hippodamia die de vrouw van Sthenelus was; samen hadden ze drie kinderen, Alcyone, Medusa en Eurystheus. Een derde met dezelfde naam was een priesteres van de godin Demeter, de godin nam de vorm aan van Nicippe om Erysichthon te stoppen met het vernietigen van een heilige bos.

Abraxas. Grieks a; niet, baxis; stem.

Abraxas grossulariatus. Grossulariatus, van grossularia; kruisbes-achtig.

Achaea. Grieks achaia, epitheton of toevoeging van Demeter. Het is ook de naam voor een regio in Griekenland.

Achaea ezea. Ezea; onbekend.

Achaea janata, Janata is een vreemd woord, lijkt wel Indisch. Of komt het van Janus, of van lanata? Castor semi looper.

Achaea mezentia. Mezentium was een oude streek in Itali in de tijd dat Eneas daar arriveerde.

Acharia. Grieks acharis; ondankbaar.

Acharia brunnus. Latijn brunus; bruin. Zo ook Brennus een Gallische leider van de 4e eeuw voor Christus die aanviel en plunderde Rome.

Acherontia, naar Acerenza, stad in Apuli. Acheronta, Acheron stond bekend als de rivier van ellende en was een van de vijf rivieren in de Griekse onderwereld. In de Homerische gedichten werd de Acheron beschreven als een rivier van Hades waarin Cocytus en Phlegethon beide stroomde. De Romeinse dichter Vergilius noemde het de belangrijkste rivier van Tartarus waaruit de Styx, Lethe, Acheron en Cocytus beide sprongen. De net doden zouden worden overgezet over de Acheron door Charon om in de Onderwereld gevoerd te worden.

Acherontia atropos, Griekse Atropos, de onafwendbare. Ze was een van de drie ongeluksgodinnen, de Parzen, die de door haar zusters gesponnen levensdraad afsnijdt. Doodshoofdvlinder, Engelse death ヤs head hawkmot, Duitse Totenkopfschwarmer, deze vliegen alleen ユs morgens of ユs avonds laat en dan noemt men ze wel sphinxenuil.

Achlyodes. Grieks achlyodes; mistig.

Achlyodes busirus. Volgens Isocrates is Busirus een zoon van Poseidon en speelt hij een rol in de sage van Hercules Busiris laat alle bezoekers offeren aan de goden, maar Hercules weet hem te verslaan. Dit verhaal lijkt te zijn gebaseerd op het verhaal in de Egyptische mythologie waarin Osiris door Seth wordt gedood, maar vervolgens weer uit de dood herrijst. Het graf van Osiris lag in de plaats Per Osiris dat later de Griekse naam Busiris (Neder-Egypte) kreeg. Volgens Apollodorus van Athene was Busiris echter 試n van de vijftig zonen van Aigyptos, de stichter van de beschaving in het Oude Egypte.

Aclytia. Grieks a; niet, klytos, illuster of beroemd.

Aclytia heber. Abraham was de zesde in afstamming van Heber, zie Genesis 46; 17, Numeri 26;45, Richteren 4; 24, Kronieken 4; 18 n 8;7.

Acolasis. Grieks a; niet, kolasis; straf.

Acolasis capensis. Capensis; van Kaap de Goede Hoop.

Acolasis phasis. De Phasis River had zijn bovenloop in de Kaukasus en stroomde naar beneden door het land van Colchis aan de Zwarte Zee. De volgende grote rivieren, gepersonifieerd door de Grieken, waren de Thermodon op de Aziatische kust naar het zuidwesten en de Tanais (Don) naar het noorden. Philostratus; ヤDe Argo droeg zijn vijftig helden in de Phasis na het passeren van de Bosphorus en Clashing Rocks. Je ziet de rivier zelf liggend op een diep bed van biezen. Zijn gelaat is grimmig want zijn haar is dik en staat rechtop, zijn baard trilt en zijn ogen glanzen en het overvloedige water van de beek omdat het niet voortkomt uit een kruik zoals meestal de gewoonte is, maar komt in een stroom met zijn hele figuur en geeft ons om te begrijpen hoe een grote stroom in de Pontus wordt gegoten. メ
Acolasis tanais. Tanais, nu rivier Don. In de oudheid werd de rivier gezien als de grens tussen Europa en Azi, te beginnen met de meest oostelijke punt tot aan de mond, tussen de volkstuinen van de zonen van Noach, die van Jafet in het noorden en die van Sem naar het zuiden. In de tijd van de oude Scythen was ze in het Grieks bekend als de Tanais en een belangrijke handelsroute sinds die tijd. Tanais verschijnt in de oude Griekse bronnen zowel als de naam van de rivier en van een stad erbij gelegen in de Maeotianische moerassen. Plinius geeft de Scythen de naam van de Tanais. Volgens Plutarchus was de Don rivier ook de thuisbasis van de legendarische Amazones uit de Griekse mythologie.

Acontia. Acontia, Akont誕s of vliegende slangen komt van Grieks ak溶tion; pijl, en is de naam van verschillende soorten giftige slangen, snel als een pijl, dus ook vliegende slangen te noemen zelfs als ze niet vliegen.

Acontia caffraria. Caffraria droplet. Caffraria, van kaffir; kaffer, een Arabisch woord voor zwarte Afrikanen.
Acosmeryx. Grieks a; niet, kosmetheis; versierd, onversierd?

Acosmeryx anceus. Anceus, zoon van Aphareus, een van de Argonauten.

Acraea. Acraea, een godin beschermster van de bergtoppen, bijvoorbeeld Hera.

Acraea cepheus. Cepheus. In de hemel van het noordelijk halfrond is het sterrenbeeld Cepheus, koning van Ethiopi, en dat van zijn vrouw Cassiopeia. Cassiopeia beweerde dat zij en haar dochter Andromeda nog mooier waren dan de zee nimfen, de Nere錨en. Beledigd dienden de Nere錨en een klacht in bij de zeegod Poseidon die voor een overstroming zorgde en een zeemonster om Cepheus land te vernietigen. Cepheus was verteld dat alleen het offer van zijn enige dochter Andromeda het koninkrijk kan redden. Daarna werd Andromeda vastgeketend aan een klif om te worden verslonden door het zeemonster. Op hetzelfde moment komt Perseus, een beroemde Griekse held, langs op reis naar de kustvan het noorden. Perseus merkte de mooie Andromeda op en werd meteen verliefd op haar en besloot meteen om de jonge vrouw te redden. Perseus gebruikt magische sandalen die hem in staat stelde om te vliegen en ook het hoofd van de Gorgone Medusa. Medusa ヤs hoofd had de macht om iets te veranderen in steen. Andromeda en Perseus trouwden en een van hun kinderen, Perses, werd de koning van Ethiopi toen Cepheus stierf.

Acraea egina. Egina is een eiland van Attica. Aegina was een figuur uit de Griekse mythologie, de nimf van het eiland dat ​​haar naam draagt, Egina. De archa不che tempel van Aphaea, de ヤonzichtbare Godinモ, op het eiland werd later vervangen door de cultus van Athena. Hoewel de naam Aegina een geit-nimf, betekent net zoals Amalthea was te Kreta, kreeg ze op het vasteland een identiteit als de dochter van de riviergod Asopus en de nimf Metope, van hun twaalf of twintig dochters waarvan vele geteisterd werden door Apollo of Zeus. Aegina baarde ten minste twee kinderen: Menoetius bij Actor en Aeacus door Zeus die beiden koningen werden. De sterfelijk zoon Menoetius was koning van Opus en werd gerekend tot de Argonauten. Zijn zoon was Patroclus, Achilles neef. De onsterfelijk gemaakte Aeacus was de koning van Aegina en stond bekend om zijn bijgedragen aan Poseidon en Apollo in de bouw van de muren van Troje. Door hem werd Aegina was de overgrootmoeder van Achilles, zoon van Peleus. Elegant egina.

Acraea eponina. Epona was een beschermer van paarden, ponyユs, ezels en muilezel. Ze was vooral een godin van de vruchtbaarheid, zoals blijkt uit haar kenmerken van een patera, hoorn des overvloed, aren en de aanwezigheid van veulens in een aantal sculpturen. Zij en haar paarden mogen ook de leiders van de ziel zijn in het na leven. De verering van Epona, e enige Keltische godheid die vereerd werd in Rome zelf was wijdverspreid in het Romeinse Rijk tussen de eerste en derde eeuw na Chr. Dit is ongebruikelijk voor een Keltische god van wie de meesten werden geassocieerd met specifieke plaatsen. Eponina; kleine lieve Epona. Orange acraea, small orange acraea.

Acraea horta. Horta, van Latijn hortus; tuin. Garden acraea.

Acraea medea. Medea een tovenaarster uit Colchis die Jason hielp het Gulden vlies te veroveren. Hij nam haar mee naar Griekenland, maar liet haar in de steek voor de dochter van de koning van Corinthi, waarna Medea gruwelijk wraak nam door hun twee zoontjes te vermoorden alsook de koning van Corinthi en zijn dochter.

Acraea serena. Serena was een edelvrouw. In 384 arrangeerde Theodosius haar huwelijk met de opkomende officier Stilicho om van zijn bijstand verzekerd te zijn. Ze kregen een zoon, Eucherius, en twee dochters, Maria en Thermantia. Zosimus vermeldt hoe Serena, Christelijk, de ketting nam van het standbeeld van Rhea Silvia en plaatste het op haar eigen nek. Een oude vrouw, de laatste van de Vestaalse maagden, verscheen die Serena bestrafte en vermeldde haar daad als een daad van goddeloosheid. Serena werd vervolgens onderworpen aan vreselijke dromen dien haar eigen vroegtijdige dood voorspelden. Stilicho werd ge匝ecuteerd op Honorius order in 408. Tijdens het beleg van Rome door de Visigoten in het volgende jaar, werd Serena valselijk beschuldigd van samenzwering met de Goten en werd ge匝ecuteerd met toestemming van Galla Placidia.

Actias, zo genoemd door William Elford Leach. Actais; van Actium. De slag bij Actium was een zeeslag op 2 september 31 v.Chr. voor de kust van Griekenland waar de vloot van Marcus Antonius en Cleopatra vocht tegen de vloot van Octavianus.

Actias luna, Luna moth, Amerikaanse maanvlinder, genoemd naar Luna; maan, naar de vlekken op de vleugels, Luna de maangodin met de Griekse tegenhangster Selene. Amerikaanse maanvlinder, luna moth.

Actinote. Grieks aktinotos; versierd met stralen.

Actinote euryta. Eurytus, naam van verschillende personen. Koning Eurytus van Oechalia, Thessali, die de zoon was van Melaneus en ofwel Stratonice of de gelijknamige heldin Oechalia. Hij trouwde met Antiope, dochter van Pylon en had deze kinderen: Iphitus, Clytius, Toxeus, Deioneus, Molion, Didaeon en een zeer mooie dochter, Iole. Volgens Homerus werd Eurytus zo trots op zijn boogschietkunst dat hij Apollo uitdaagde. De god doodde Eurytus voor zijn hoogmoed.

Actinote thalia. Thalia, Thaleia was een van de Muzen, de godin van muziek, zang en dans. Haar naam komt van Grieks thaleia; veel feesten of bloeiend.

Actinote violae. Violae; viool, Latijn vitula; snaarinstrument, mogelijk van Vitula, Romeinse godin van vreugde.

Adelotypa. Grieks adelos; verborgen, typa; type, vorm.

Adelotypa penthea. Penthea; Grieks penthos; treurend. Of de vrouwelijke vorm van Pentheus, een koning van Thebe. Zijn vader was Echion, de wijste van de Spartoi. Zijn moeder was Agave, de dochter van Cadmus, de stichter van Thebe, en de godin Harmonia. Zijn zus was Epeiros.

Adelpha. Grieks adelphe; zuster.

Adelpha cocala. Cocalus was een koning van Kamikos in Sicili. Na de ontsnapping van Daedalus en zijn zoon Icarus van koning Minos opsluiting en de daaropvolgende dood van Icarus kwam Daedalus aan op Sicili waar hij werd verwelkomd door Cocalus. Minos was echter vastbesloten om Daedalus te vinden en hij reisde van stad tot stad en bood een uitdaging: hij presenteerde een spiraalvormige schelp en vroeg om het helemaal door te rijgen. Toen hij Kamikos bereikte wist dat Cocalus dat Daedalus in staat was om de puzzel op te lossen en liet het aan hem zien. Daedalus bond de draad om een mier, die liep door de zeeschelp en reeg het helemaal door. Minos wist toen dat Daedalus zich schuil hield in de hof van Cocalus en eiste dat hij overhandigd werd. Cocalus slaagde om hem te overtuigen om eerst een ​​bad te nemen en Cocalus dochters doodden vervolgens Minos. Cocala sister.

Adelpha cytherea. Cytherae, bijnaam van Aphrodite, naar de cultus plaats, Cythera, een eiland in Griekenland, een van de Ionische eilanden. Smooth banded sister.

Adelpha iphiclus. Iphicles was de halfbroer van Hercules als zoon van Alcmene en haar menselijke echtgenoot Amphitryon, terwijl Hercules door Zeus haar zoon was. The Iphiclus sister.

Adelpha mesentina. Mesentina, van Grieks mesos; middelste, enteron; goed. Mesentina sister.

Aegocera. Grieks aix; geit, keras; hoorn

Aegocera venulia. In 68 na Christus volgens Tacitus scheidde Cartimandua van haar man en trouwde Venulius, zijn wapendrager. Dit leidde tot interne strijd tussen Venutius die ook anti Romeins was en Carlimandua waar Cartimandua gered wordt door Romeinse helpers. Dit veranderde de situatie van de vijandige buren op de grens van Rome en leidde tot een reeks van acties door de toenmalige gouverneur, Q. Petilius Cerialis en zijn opvolgers, de Brigantes. Of van Venilia; komt wuivend aan wal naar de gekrulde zuiger.

Aellopos. Grieks aellopos; snel.

Aellopus ceculus. Ceculus, onbekend.

Aellopos fadus. Cuspius Fadus was een oude Romeinse procurator van Judaea in 44-46 na Chr. Na de dood van koning Agrippa, in 44 na Christus, werd hij benoemd tot procureur door Claudius. Tijdens zijn regering werd de vrede hersteld in het land en de enige verstoring is gemaakt door 試n Theudas die naar voren kwam met de bewering dat hij een profeet was. Maar hij en zijn volgelingen werden ter dood gebracht door het commando van Cuspius Fadus. Fadus sphinx.

Aellopos tantalus. Tantalos was een rijke Lydische koning en een gunsteling, maar misschien ook de zoon van Zeus en de oceanide Pluto. Tantalus was de grondlegger van het geslacht der Tantaliden, later beter bekend als Atriden. Tantalus werd door Zeus uitgenodigd om bij de Olympische goden te komen eten, een grote eer, die hem echter zuur zou opbreken door zijn eigen fouten. Tantalus verraadde geheimen die Zeus hem verteld had. Daarnaast stal hij nectar en ambrozijn, godenvoedsel dat het geheim van onsterfelijkheid zou bevatten, opdat zijn vrienden het konden proeven. Toen hij op een dag de goden had uitgenodigd voor een banket schotelde Tantalus hun zijn in stukken gesneden zoon Pelops voor om te testen of zijn gasten wel degelijk alwetend waren. De goden ontdekten het direct en aten niets van het vlees. Alleen Demeter, die nog met haar hoofd bij de roof van haar dochter door Hades was, at gedachteloos een stuk van Pelops schouder op. Zeus beval Hermes de lichaamsdelen van Pelops te verzamelen en maakte er weer een lijf van; Demeter gaf een stukje ivoor om Pelops schouder op te vullen. Rhea wekte Pelops weer tot leven. Zeus stuurde Tantalus naar de onderwereld, meer bepaald naar het onherbergzaamste stuk daarvan, de Tartarus, om daar een eeuwigdurende marteling te ondergaan. Tantalus moest tot zijn kin in een poel water staan, maar telkens als hij dorst had en zijn lippen naar het water bewoog, zonk het weg in de aarde. Hongerig probeerde hij ook van de fruitbomen te plukken die juist boven hem hingen, maar tevergeefs: als hij bijna een stuk fruit had, stak er juist een harde wind op die de takken buiten zijn bereik blies. Boven hem lag er een rotsblok dat elk moment kon vallen. Omdat Tantalus zo veel te lijden had in de onderwereld, noemt men tot op de dag van vandaag het feit dat men iets graag wil maar net niet kan krijgen een tantaluskwelling. Tantalus riep een vloek af over zijn familie die voortduurde totdat Orestes deze ophief. Tantalus sphinx.

Aellopos titan. Titan, uit Latijns titan, uit Griekse titan, lid van een mythologische ras van reuzen die probeerden de hemel te halen door het stapelen van Mount Pelion op de berg Ossa, maar werden omvergeworpen door Zeus en de andere goden. Ze stammen af ​​van Titan, oudere broer (of kleinzoon) van Kronos. Titan sphinx.

Aeria. Aeria; vliegend.

Aeria eurimedia. Eurimedia, wel van media; midden, en aureus; goud. Banded tigerwing.

Aeropetes. Aeropetes; vliegend.

Aeropetes tulbaghia, door Linnaeus genoemd naar zijn vriend Rijk Tulbagh, gouverneur van de Nederlandse Kaapkolonie van 1751 tot 1771. Table mountain beauty of mountain pride.

Aglais. Grieks aglaos; schijnend.

Aglais io (Inachis io) Io, naar Io: viool, dochter van Inachus, een riviergod. Ze was een priesteres van Hera in Argos die door Jupiter bemind werd en later in een koe veranderd werd. Hera had het door en vroeg Zeus om haar de koe als geschenk te geven.Toen Hera Io had gekregen plaatste ze haar, om haar bij Zeus weg te houden, onder de toeziende ogen van Argus, het honderdogige monster dat zijn ogen om de beurt kon laten slapen. Zeus beval Hermes om Argus te doden. Dat lukte hem door alle honderd ogen in slaap te zingen. Hera stuurde een horzel om Io te steken wanneer ze op aarde liep. Uiteindelijk kwam ze Prometheus tegen na de Bosporus (ossenpassage) over te steken. Prometheus maakte haar toen bovenop de Kaukasus vast en zei haar dat ze weer mens zou worden en ze een van de voorvaderen zou worden van een grote held, Hercules. Io vluchtte over de Ionische Zee naar Egypte waar ze terug werd veranderd in een mens door Zeus. In Egypte schonk ze het leven aan haar zoon Epaphus. Later trouwde ze met Telegonus, een Egyptische koning. De dagpauwoog, Duitse Tagpfauenauge, Engelse peacock butterfly.

Aglais urticae; brandnetel, is de kleine vos, in Duitse is het de Kleine Fuchs. De kleine vos is genoemd naar zijn vosrode kleur. Engelse small tortoiseshell.

Agrapha. Grieks a; niet, grapha, schrijven, niet beschreven.

Agrapha ahenea. Ahenea; bronsachtig.

Agraulis. Grieks agraulos; leeft in de velden.

Agraulis vanillae. Vanilla; kleine schede, peul, zie vanille. Gulf fritillary of passion butterfly.

Agrius. Agrius, Grieks agrios; woest.

Agrius convolvuli. Convolvuli, van Convolvulus; winde. Windepijlstaart. Convolvulus hawk moth.

Agrochola. Grieks agrios; woest, chole; gal.

Agrochola emmedonia. Emmedinia; Grieks emmeles; harmonieus, donius van domius; huis, heer?

Agrotis, Latijn agrestis; van de akkers, landelijk.

Agrotis cinerea; grijs, de vleugels, grijze worteluil, aardrupsuilen zijn zo genoemd omdat de rupsen in de grond leven waar ze zich voeden met wortels, knollen en dergelijke. Light feathered rustic, Aschgraue Erdeule.

Agrotis ipsilon. Ipsilon, of genoemd naar de Griekse letter upsilon, Latijn Y, of naar Ypsilon, een stad in Noord Griekenland. Dark sword grass of black cutworm.

Aguna. Aguna, van Hebreeuws wat een verlaten vrouw betekent en weer zal trouwen, Ruth 1; 13?

Aguna coelus. Coelus; hemel.

Agyrta. Micilia; Latijn mycelium, Grieks mukes, paddenstoel of van domicilium?

Agyrta micilia. Grieks agyrtos; verzamelaar.

Agyrta porphyria. Porphyria; Grieks porphyros; purper.

Aides. Grieks aides; bruin.

Aides brino? Brino silverpatch.

Aides duma argyrina. Duma, plaats op westelijke Jordaanoever. Argyrina, van Grieks argyros; zilver. Duma silverpatch.

Aidos. Grieks aidos; schaamte.

Aidos amanda. Amanda, vrouwelijke vorm van de heilige naam Amandus; waard om geliefd te zijn. Wel een naam van een kennis van Stoll.

Alcides. Grieks alke; kracht.

Alcides orontes. Van Oceanus en Tethy zijn geboren de Oceanides. Daarvan kwamen de rivieren: Strymon, Nijl, Eufraat, Tanais (Don), Indus, Cephisus, Ismenus, Axenus (Axios), Achelous, Simoeis, Inachus, Alpheus, Thermodon, Scamandrus, Tigris, Maeandrus, Orontes. Opposianus zegt; Vroeger werd de vlakte aan de voet van Emblonos (in Syri) overstroomd. Sindsdien vloeit de orontes met een grote hoeveelheid in zijn ijver en vergeet ze zee en brandt met verlangen naar de donkere ogen nimf, de dochter van Okeanos. Hij treuzel te midden van hoogten en de vruchtbare aarde en is niet bereid om van zijn hopeloze liefde voor Meliboia af te zien. Met bergen wordt hij aan beide kanten omringd. Uit het Oosten komt de verheven vorm van Diokleion en uit het Westen de linker hoorn van Emblonos en in het midden ervan woedt in de vlakten, ooit groeiend en bedreigend de muren en overstromingen met zijn wateren het vasteland en een keer het eiland (de Khersonese), mijn eigen stad. Daarom was de zoon van Zeus, (Hercules) bestemd om terstond met knots en machtige handen om het water te verdelen en gaf elk een aparte loop in de vlakte en hij deed zijn machtige arbeid toen hij de gordel van de omringende heuvels sneed hun steenachtige banden en stuurde de rivier tot de monding en leidde ze naar de kust. En luid brulde de diepe zee en het machtige lichaam van de Syrische kust echode daartoe. Zo maakte de machtige Orontes een geluid van angst loeien aan de oevers en ze brulden machtig tegen de landtongen toen ze ontvingen binnen hun boezem het zwellen van de nieuwe zee en de zwarte en vruchtbare aarde nam weer hart en ontstaat uit de golven een nieuwe vlakte van Hercules.ユ

Alesa. In Epirus was een stad die Alesa, Elissa en Lesa genoemd werd. Alesa is ook een vrouwennaam die groot geluk betekent. Is het niet met Amesis geheel een vrouwennaam met Latijnse uitgang?

Alesa amesis. Amesis. In het begin van de zesde eeuw werd de farao Amiries omvergeworpen door Ames, een burger die niet uit de lijn van de faraoユs was. Na Ames werd Egypte geregeerd door farao Pamaitic III. Of is het een vorm van emesis; braken? Riodinid butterfly.

Aletis. Grieks aletis; vagebond.

Aletis helcita. Helcita trouwde en vermoordde in de huwelijksnacht Cassus, een van de 50 zonen van Aegyptus.

Aloeides. Grieks aloe; Alo, eidos; verschijning.

Aloeides pierus. Pierus, de naamgever van Pieria, zoon van Makednos en vader bij Antiope of Pieria of Euippe van de Pierides, negen maagden die genoemd zijn naar de negen muzen en geloven dat hun vaardigheden even fantastische groot waren als van de Muzen. Ze hielden daarna een wedstrijd met de Muzen en wordten verslagen en omgevormd tot eksters. Van Pierus wordt wel eens gezegd dat hij vader van Linus of Oeagrus was en daarom de grootvader van Orpheus. Een andere Pierus was de zoon van Thessalische Magnus en Meliboea en de geliefde van de de muze Clio en vader van Hyacinthus. Pierus was geliefd bij de muze Clio omdat Aphrodite haar met passie had ge貧spireerd als straf voor het bespotten van de godin voor haar liefde voor Adonis. Dull copper.

Alpenus. Alpenus, hoofdstad van Locris, ten noorden van Thermopylae.

Alpenus maculosa. Maculosa; gevlekt.

Alypia. Grieks alypia; zonder droefheid.

Alypia octomaculata, Octomaculata; octo; 8; maculata; vlekken.

Amarynthis. Grieks amarysso; ik schijn.

Amarynthis meneria. Van Grieks mene; maan en zo maanachtig? Meneria metalmark.

Amata. Amata was een Vestaalse maagd. Of van Amata (ook wel Palanto), in de Romeinse mythologie de vrouw van koning Latinus van de Latijnen. Zij en Latinus had een dochter Lavinia en geen zonen. Toen de held Aeneas aangeklaagd werd voor de hand Lavinia in het huwelijk antwoordde Amata tegen hem dat ze al Lavinia had beloofd aan Turnus. Op hetzelfde moment werd ze op instigatie van Alecto, die handelde volgens het verzoek van de godin Juno, en verborg haar dochter in de bossen en wek te het vrouwvolk van de Latijnen op en slaagde er in om aan te wakkeren de oorlog tussen de mensen van koning Mezentius, de Etrusken (nu verbonden met Turnus) en Aeneas Trojanen. Toen Amata werd meegedeeld dat Turnus in de strijd was gevallen hing ze zichzelf op.

Amata cysseus. Cysseus was de moeder van Hecuba die Paris kreeg.

Amata polidamon. Polidamon, van Grieks poli; veel en damon; getemd? Damon en Pythias waren vrienden die in de 4de eeuw voor Christus op Syracuse leefde. Toen Pythias ter dood werd veroordeeld, mocht hij vrij om te gaan op voorwaarde dat Damon zijn plaats in de gevangenis tijdelijk innam. Pythias keerde terug vlak voor dat Damon moest worden ge匝ecuteerd in zijn plaats en de koning was zo onder de indruk van hun loyaliteit aan elkaar dat hij gratie gaf aan Pythias. 
Amathusia. Amathus, een van de oudste koninklijke steden van Cyprus. Er was een tempel van Aphrodite en Adonis.
Amathusia phidippus. Phidippus; hij die de paarden spaart, was een zoon van Thessalus en Chalciope en broer van Antiphus en Nesson. Phidippus was een van de vrijers van Helena en dienovereenkomstig nam hij deel aan de Trojaanse Oorlog. Hij en zijn broer Antiphus leidde een contingent van dertig schepen uit Nisyrus, Carpathus, Casus, Cos en Calydnae. Na de oorlog en de storm verspreidden de Griekse schepen zich en Phidippus zette zich op Andros terwijl Antiphus naar de land van de Pelasgen ging en na het in bezit te hebben genomen noemde hij het Thessali naar hun vader. Palmking.

Amauris. Grieks a; niet, mauros; donker.

Amauris damocles. Damocles; roem van de mensen, was ene hoveling van Dionysius de Oudere, tiran van Syracuse. Hij was een vleier die tegen Dionysius zei hoe jaloers iedereen wel op hem was. Dionysius bood hem daarop op een dag een banket aan in zijn paleis. Eerst vond Damocles het fijn om in die weelde te leven, tot hij merkte dat er boven zijn hoofd door Dionysius een zwaard aan een paardenhaar was gehangen om het gevaar te laten zien waardoor iemand, die gelukkig of machtig is, voortdurend wordt bedreigd. Onmiddellijk verloor Damocles de wil om in voortdurende weelde te leven. Damocles leeft voort in de uitdrukking メHet zwaard van Damocles hangt hem/haar boven het hoofd, een continu dreigend en acuut (levens)gevaar, te midden van voorspoed, volkomen onbeheersbaar en onafwendbaar. Small monk.

Amauris egialea. Egialea, stad in Peloponnesus. Egialeus was de eerste koning onder wiens regering dat deel van de Peloponnesus Egiale genoemd wordt. In dat land bouwde hij op het open veld de stad Egialea met een citadel die alle grond bedekte waar eens de tempel van Minerva stond. Egialus was de vader van Europs, van die kwam Telchis wiens zoon Apis was.

Amauris niavius. Niavius is onbekend, mogelijk van Glaucippe Niavium, een van de Dana錨en, dochter van Danaus en Polyxo. Ze trouwde en vermoordde Potamon, zoon van Aegyptus en Caliadne. The Friar

Amerila. Amerila, onbekend, Grieks a niet; merila; merel?

Amerila vidua. Vidua; weduwe.

Amerila vidua mauritia. Mauritius; uit Mauritius.

Ametris. Grieks ametria; onmatigheid.

Ametris nitocris. Nitocris zou de laatste farao van de zesde dynastie zijn geweest. Haar naam is te vinden in de geschiedenis van Herodotus en geschriften van Manetho, maar haar historiciteit is twijfelachtig. Ze zou een interrum koningin zijn geweest. Als ze in een historisch persoon is dan kan ze ze een zus zijn van Merenre Nemtyemsaf en de dochter van Pepi II en koningin Neith. Seagrape spanworm.

Ammalo. Ammalo is onbekend, heeft het iets te doen met Malus; appel? Plechtigheden die aan Jupiter werden gewijd heten onder andere Ammalo.

Ammalo helops. Helops was 試n van de Thessalioi. Het meest bekende verhaal over de Thessalonisch Centaur is wanneer zij en 試n Centaur met de naam Hylonome waren uitgenodigd voor het huwelijk van hun halfbroer Peirithoos, de Lapithen koning. De Thessalonische Centaurs werden dronken en probeerde de bruid en de vrouwelijke gastenweg te dragen. In de strijd die de volgde werden alle Centaurs weggevaagd. Waarschijnlijk was Helops een van de gedode.

Amphion. Amphion en Zethus, in de Griekse mythologie, de tweelingzonen van Zeus bij Antiope. Als kinderen waren ze achtergelaten op de berg Cithaeron om te sterven, maar werden gevonden en opgevoed door een herder. Amphion werd een grote zanger en muzikant, Zethus een jager en herder. Na weer bij hun moeder te zijn herbouwden en versterkten ze Thebe, grote blokken steen vormden zichzelf in de muren bij het geluid van Amphion ヤs lier. Later trouwde Amphion met Niobe en pleegde zelfmoord na het verlies van zijn vrouw en kinderen.

Amphion floridensis. Floridensis; uit Florida, ensis; plaats.

Amphisa. Grieks amphi; rond, isos; egaal.

Amphisa gerningiana. Gerningia is door Stoll genoemd naar de heer Gerning, verzamelaar van vlinders.

Amplypterus. Grieks amblys; stomp, pteron; vleugel.

Amplypterus panopus. Panopus, met een dochter Panope, een nimf, een van de Nere錨e.

Amsacta. Amsactus, plaats midden in Itali wiens water zo zwavelachtig is dat ze alles vernielt wat er komt.

Amsacta lactinea. Lactinea, Latijn lacteus; melkachtig. Red tiger moth.

Anaea. Grieks anaia, Anaea, stad van Cari.

Anaea troglodyta astia. Grieks astia; ster, of vaartuig of houder. Troglodyta, troglodyte; bewoner van grotten. Florida leafwing, portia of Florida goatweed butterfly.

Anagrapha. Grieks ana; achteruit, graphe, geschreven.

Anagrapha falcifera. Falcifera; draagt een sikkel. Celery looper.

Anartia. Grieks anartoa; ik hang.

Anartia amathea. Toen Zeus geboren werd verborg zijn moeder, Rheia of Rhea hem voor zijn vader, Kronos of Cronos en plaatste het kind in de zorg van Amathea. Ze voedde Zeus met geitenmelk. In sommige versies van het verhaal is Amathea een geit of een nimf in plaats van een Nere錨e. Uit dankbaarheid gaf Zeus Amathea de hoorn van een geit die haar alles wat ze wenste zou geven. Deze hoorn werd de Horn of Plenty, die de Romeinen noemden hoorn des overvloed, uit het Latijn cornu copiae. Brown of scarlet peacock.

Anartia jatrophae. Jatrophae, van Jatropha, purgeernoot. White peacock.

Ancyluris. Grieks agkylos; gedraaid, oura; staart.

Ancyluris aulestes. Aulestes, stichter van Perugia die zijn schip brengt om Aeneas te helpen maar gedood wordt door Messapus. Van Aulestes en Ocnus wordt gezegd dat ze de zoons waren van de Tiber rivier en van Manto, dochter van Teiresias en een profetes. Ze zou de stichter van de stad Mantua zijn, volgens anderen van Mantus, zoon van Dispater, vader van de onderwereld of Dispater zelf.

Ancyluris meliboeus. Virgilius in zijn Bucolica heeft een dialoog tussen twee herders, Tityrus en Meliboeus. Het geluk is de een goedgezind, de ander niet. Tityrus zal, geholpen door een jongeman in Rome, zijn rustige leventje voortzetten. Meliboeus is onteigend en moet ver weg trekken.

Ancyluris tedea. Tedea of Tegaea, onzeker, nu Moklia, stad in Arcadi in de Peloponnesus.

Antaea. Grieks antaea; tegenstander.

Antaea juturna. Juturna was een godin van de fonteinen, putten en bronnen. Ze was een zus van Turnus en steunde hem tegen Aeneas door hem het zwaard te geven nadat hij het laten vallen in een gevecht evenals hem wegnemen van de strijd toen het leek dat hij gedood zou worden. Ze was de moeder van Fontus bij Janus. Jupiter veranderde haar in een waternimf en gaf haar een heilige bron in Lavinium, Latium, evenals een andere in de buurt van de tempel van Vesta in het Forum Romanum. Het zwembad naast de tweede put was genaamd Lacus Juturna. Juturna had een affaire met de Jupiter, maar de geheime bedoeling werd verraden door een andere nimf, Larunda, die Jupiter sloeg met stomheid als straf.

Antaeotricha. Grieks antaios; tegenstander; trix, tricha; haar.

Antaeotricha walchiana. Walchiana is wel naar een bekende of ontdekker als bijvoorbeeld Walch, Walchus.             

Antaeotricha renselariana. Renselaria, Renselaria-achtig, (Peltandra canadensis) of genoemd naar een kennis van Caspar Stoll als Rensel, Renselarus.

Antarctia. Grieks anti; tegen, Actia; gewijd. Pre- puberale en adolescente Atheense meisjes werden naar het heiligdom van Artemis gestuurd op Brauron om de Godin een jaar te dienen. Gedurende deze tijd waren de meisjes bekend als arktoi of kleine zij - beren.

Antarctia brunnea. Brunnea wel van brunneus; bruin.

Anteos. Grieks anti; tegen, eos; aurora; dageraad.

Anteos maerula. Maerula denk je aan merel, Latijn Merula dat zwart betekent, ook een meisjesnaam. Yellow angled sulphur.

Anteros. Anteros, zoon van Ares en Aphrodite.

Anteros formosus. Formosus; prachtig, mooi gevormd. Formosus jewelmark.

Anthene. Anthene of van antenne of van Athena of Athene of Athina was de Griekse maagdelijke godin van de rede, intelligente activiteit, kunst en literatuur. Zij was de dochter van Zeus; de geboorte is uniek omdat ze geen moeder had. In plaats daarvan sprong ze volgroeid en gekleed in uit het pantser van Zeusユvoorhoofd. Ze was woest en dapper in de strijd; echter ze nam slechts deel in oorlogen die de staat en het huis verdedigde van vijanden. Ze was de beschermheilige van de stad, handwerk en de landbouw. Ze vond de teugel, die de mens nodig had om paarden te temmen, de trompet, fluit, de pot, de hark, de ploeg, het juk, het schip en de wagen uit. Ze was de belichaming van de wijsheid, rede en zuiverheid. Ze was Zeus favoriete kind en ze werd toegestaan ​​om zijn wapens te gebruiken met inbegrip van zijn bliksemschicht. Haar heilige boom was de olijfboom en ze werd vaak gesymboliseerd met een uil. Ze werd de beschermheilige godin van Athene na het winnen van een wedstrijd tegen Poseidon door het aanbieden van de olijfboom aan de Atheners. Het is duidelijk dat Athena en Athene uit dezelfde wortel stamt.

Anthene larydas. Anthene of van antenne of van Athena of Athene of Athina was de Griekse maagdelijke godin van de rede, intelligente activiteit, kunst en literatuur. Zij was de dochter van Zeus; de geboorte is uniek omdat ze geen moeder had. In plaats daarvan sprong ze volgroeid en gekleed in uit het pantser van Zeusユvoorhoofd. Ze was woest en dapper in de strijd; echter ze nam slechts deel in oorlogen die de staat en het huis verdedigde van vijanden. Ze was de beschermheilige van de stad, handwerk en de landbouw. Ze vond de teugel, die de mens nodig had om paarden te temmen, de trompet, fluit, de pot, de hark, de ploeg, het juk, het schip en de wagen uit. Ze was de belichaming van de wijsheid, rede en zuiverheid. Ze was Zeus favoriete kind en ze werd toegestaan ​​om zijn wapens te gebruiken met inbegrip van zijn bliksemschicht. Haar heilige boom was de olijfboom en ze werd vaak gesymboliseerd met een uil. Ze werd de beschermheilige godin van Athene na het winnen van een wedstrijd tegen Poseidon door het aanbieden van de olijfboom aan de Atheners. Het is duidelijk dat Athena en Athene uit dezelfde wortel stamt. Larydas, onbekend buitenste laag? Spotted hairtail of common ciliate blue.

Antheraea. Antheraea; mogelijk van Grieks antheros, bloeiend, of van anthera; pappen, medisch gebruik.

Antheraea jana. Jana of Diana, de Romeinse godin van de maan, jacht en kuisheid, zie Janus.

Antheraea paphia. Een bijnaam van Aphrodite, afgeleid van de beroemde tempel van de godin te Paphos op Cyprus. South India small tussore.

Antheraea polyphemus. De oogvlekken zijn naar de Griekse mythe van de cycloop Polyphemus, zoon van Poseidon en Thoosa die een enkele groot rond oog had midden in het hoofd, dat naar de grote oogvlekken midden op de achterste vleugels. Zijn naam betekent overvloedig in zangen en legenden. Polyphemus moth.

Anthocharis; anthos; bloem, charis; houden van.

Anthocharis cardamines; pinksterbloem, Cardamine. De auroravlinder, oranjetipje, een der mooiste witjes. Orange tip, Duits Aurofalter.

Antiblemma. Grieks anti; tegen, blemma; kijken, oogopslag.

Antiblemma lothos. Lothos; een vorm van Lotus of van het Lot?

Antiblemma nitidaria. Nitidaria, nitida; glanzend-achtig.

Antiblemma sterope. Sterope is de naam van meerdere personen. 1, De moeder van de sirenen, bevrucht door Archelous. 2, Een van de Pleiaden, ook wel Asterope genoemd, moeder van Oenomaus. 3, Een dochter van Cassiope en Cepheus. 4, Een dochter van Acastus en Hippolyte. 5, Een paard van Helios.

Anticla. Grieks anti; tegen, kleia; bedrijven.

Anticla flavaria. Flavaria wel van flavus; geel, flaveria; geelachtig.

Antillea. Antillea, mogelijk van van Antilia of Antillia, een legendarisch eiland dat ligt ten westen van Spanje en Portugal, zie Antillen.

Antillea pelops. Pelops, legendarische stichter van de Pelopid dynastie in Mycene in de Griekse Peloponnesus die waarschijnlijk naar hem genoemd is. Pelops was een kleinzoon van Zeus, volgens vele vermeldingen kookte zijn vader Tantalus hem serveerde Pelops aan de goden bij een banket. Alleen Demeter, vanwege het verlies van haar dochter herkende hem niet en nam er aan deel. Toen het lichaam op bevel van de goden hersteld was ontbrak de schouder, Demeter ユs portie,; de godin verving dat van ivoor.

Antirrhea. Grieks ant; gelijkend, rheo; vloeien of rhinos; gezicht.

Antirrhea philoctetes, Philoctetes was de zoon van koning Phoias van Meliboia in Thessali. Hij maakte deel uit van de Argonauten en was een vriend van Hercules. Na diens dood ontving hij Hercules pijl-en-boog. Omdat hij leed aan een voetwonde die maar niet genas en die een niet te harden stank verspreidde liet Odysseus hem tijdens de afvaart naar Troje achter op het eiland Lemnos. Common brown Morpho of Northern Antirrhea.

Antona. Antona, onbekend, mogelijk van Latijn voor onschatbaar, kostbaar, of een vrouwelijke vorm van Anton, Antonius, naam van een bekende van Pieter Cramer.

Antona myrrha. Myrrha, ook bekend als Smyrna is de moeder van Adonis in de Griekse mythologie. Ze werd omgevormd tot een mirre boom na het vrijen met haar vader en beviel van Adonis als een boom. Hoewel het verhaal van Adonis Semitische wortels heeft is het onzeker waar de mythe van Myrrha ontstaan, al was het waarschijnlijk uit Cyprus. De mythe geeft de incestueuze relatie tussen Myrrha en haar vader, Cinyras. Myrrha wordt verliefd op haar vader en met trucs krijgt ze hem in geslachtsgemeenschap. Nadat hij haar identiteit ontdekt trekt Cinyras zijn zwaard en achtervolgt Myrrha. Zij vlucht over Arabi en na negen maanden wendt ze zich tot de goden om hulp. Ze krijgen medelijden met haar en zetten haar om in een mirre boom. En in in plantvorm baart Myrrha Adonis. Volgens de legende zijn de aromatische uitvloeiingen van de mirre boom Myrrha tranen.

Apatelodes. Grieks apatelos; vals; achtig.

Apatelodes firmiana. Firmiana is genoemd naar Karl Joseph von Firmian, 1716-1782.

Apatelodes nina. Nina hoofdgodin van Babyloni, dochter van Ea, zuster van Ningirsu. Een vorm van de grote moeder of Ishtar als een visgodin.

Apatura. Grieks apata: apathisch, bedrog; oura; staart.

Apatura iris. De Griekse naam Iris komt van het Griekse werkwoord eeiroo, dat ヤpreken; vertellen betekent. Haar Romeinse naam is Iris/Arcis. Wanneer de godin Iris een boodschap van hemel naar aarde brengt, verschijnt volgens de Griekse mythologie, als brug een regenboog. Iris zou een dochter van de zeegod Thaumas en de Oceanide Elektra zijn. Dat zij de dochter van een zeegod genoemd wordt laat zich hieruit verklaren dat bij de Grieken de regenboog uit zee scheen op te stijgen. De grote weerschijnvlinder is merkwaardig omdat hij aan de ene zijde bruin en aan de andere zijde blauw schijnt. Engels purple emperor, Duitse Grosser Schillerfalter.

Apaturina. Apaturinia, Apatura-achtig, Grieks apata: apathisch, bedrog; oura; staart.

Apaturina erminia. Erminia is een afleiding van Herminia, Romeins geslacht, of van Erminia. Toen haar vader de koning van Antiochi, werd gedood bij het beleg van Antiochi, viel Erminia in handen van de kruisvaarder, Tancred gaf haar haar vrijheid en herstelde haar alle schatten van haar vader. Dit gulle gedrag maakte dat ze verliefd werd op de christelijke vorst. Aladine, koning van Jeruzalem, nam de zorg voor haar. Toen de christelijke legers belegerde Jeruzalem kleedde ze zich in Clorinda ヤs harnas naar Tancred, maar worden ontdekt, vluchtte en leefde een tijdje met wat herders aan de oevers van de Jordaan. Ontmoette Vafrino, een geheime spion van de kruisvaarders, en onthulde aan hem het en wilde met hem terugkeren naar het christelijke kamp waar ze ​​Tancred gewond vond. Ze genas zijn wonden zodat hij in staat was om deel te nemen aan de laatste grote dag van het beleg. We zijn niet bekend met het uiteindelijke lot van haar.

Apaustus. Grieks apaustos; eindeloos.

Apaustus menes. Menes is de naam die Manetho gaf aan de eerste koning of farao van het Oude Egypte, die ergens tussen 3100-3000 v. Chr. geregeerd zou hebben. In het Oude Egypte werd Menes gezien als de farao die Opper- en Neder-Egypte tot 試n rijk wist te verenigen. Hij zou afstammen uit het dynastieke huwelijk van de veldheer-koning van Boven-Egypte, Narmer.

Aphrissa. Grieks a; niet, phryssa; overvloedig.

Aphrissa statira. In 325 v. Chr., na zijn verovering van India, keerde Alexander terug naar de stad Babylon en probeerde zijn kracht te consolideren voordat hij naar huis naar Griekenland ging. Hij probeerde actief om de Grieken de Perzen te mengen door huwelijk en gedeelde bevoegdheid. Om zijn bedoelingen te tonen trouwde hij met Darius zuster, Statira. Statira sulphur.

Apicia vibicaria. Grieks a; niet, picia; stekel? Vibex, striemen, aria; achtig, de tekening.

Aploschema. Grieks haploos, eenvoudig, schema; een product van de verbeelding tussen tussen een beeld en een concept, van het Griekse skhema. (zie schema) 
Aploschema instabilaria, instabilia, instabiel, onbestendig.

Apocheima. Grieks apo; van, cheima; winter.

Apocheima titea. Titea, vrouwelijke vorm van Titaan?

Aporia. Grieks a; niet en poros; gehoorgang.

Aporia crataegi, Crataegi; van de meidoorn, Crataegus. Het groot geaderde witje. Black veined white, Duits Baumweiszling.

Appias. Appias; een nimf. In het oude Rome was er een standbeeld van Appias, een nimf in de buurt van de Appiades fontein in het Forum van Caesar. Ovidius schreef dat de fontein was in het midden van de tempel van Venus Genetrix en wordt omringd door standbeelden van nimfen die werden genoemd ヤde Appiades メ meervoudsvorm van Appias. Traditioneel worden de Appiades gezegd Concordia, Minerva, Pax, Venus en Vesta te zijn. In de Romeinse mythologie was Appias een van de Crinaeae, een najade die in de Via Appia bron woonde buiten de tempel van Venus Genitrix in het Forum Romanum.

Appias ada. Ada van Caria, 377-326 v. Chr. was een lid van het Huis van Hecatomnus en heerser van Cari in de 4e eeuw voor Christus, eerst als Perzische satraap en later als koningin onder de auspici創 van Alexander III (de Grote) van Macedoni. Ada was de dochter van Hecatomnus, satraap van Caria en zuster van Mausolus, Artemisia, Idrieus en Pixodarus. Ze was getrouwd met haar broer Idrieus, die Artemisia opvolgde in 351 voor Christus en stierf in 344 voor Christus. Met de dood van haar echtgenoot werd Ada satraap van Cari, maar werd verbannen door haar broer Pixodarus in 340 voor Christus. Ada vluchtte naar het fort van Alinda waarin ze haar heerschappij in stilte handhaafde. Toen Alexander de Grote kwam in Cari in 334 voor Christus nam Ada Alexander aan als haar zoon en gaf zich Alinda aan hem over. In ruil daarvoor accepteerde Alexander het bod en gaf Ada bevel van het beleg van Halicarnassus. Na de val van Halicarnassus kwam Alexander terug naar Alinda en maakte Ada koningin van heel Cari. Rare albatross.

Appias drusilla. Drusilla, dochter van Herodes Agrippa I, koning van de Joden, bij zijn vrouw Cypros, en zuster van Herodes Agrippa II. Ze was slechts zes jaar oud toen haar vader stierf in het jaar 44 en was al in het huwelijk met Epiphanes beloofd, zoon van Antiochus, koning van Commagene, maar het werd afgebroken als gevolg van Epiphanes weigering om zijn belofte te voldoen om de Joodse godsdienst uit te voeren. Hierop kreeg Azizus, koning van Emesa, Drusilla als zijn vrouw en werd een Jood. Daarna werd Felix, de procurator van Judea, verliefd op haar en veroorzaakte haar om Azizus te verlaten, een zaak die ze toestond en niet alleen door de mooie beloften van Felix, maar door de wens om de hinder te ontsnappen waaraan ze werd onderworpen door de afgunst van haar zuster Berenice die al tien jaar ouder wedijverde met haar in schoonheid. Ze dacht misschien dat Felix, die zij als een tweede echtgenoot aanvaarde, beter in staat zou zijn om haar te beschermen dan Azizus van wie ze gescheiden zou zijn. In de Handelingen van de Apostelen (24,24) wordt ze wordt genoemd in een zodanige wijze dat ze zou geacht kunnen worden aanwezig te zijn toen Sint Paulus predikte voor haar tweede echtgenoot in 60 na Christus. Felix en Drusilla hadden een zoon, Agrippa, die in een uitbarsting van de Vesuvius is omgekomen. Florida of tropical white.

Appias epaphia. Grieks epi; op, paphia; naar de stad Paphos op Cyprus, verblijfplaats van Aphrodite waarvan men aanneemt dat ze uit de golven stapte. Diverse white of African albatross.

Appias lyncida. Lyncida; onbekend of verschrijving van Lycidas? Chocolate albatross.

Appias olferna. Olferna, van Olifernus, luitenant van Nabukadnezar? Eastern striped albatross of Bengal albatross.

Appias paulina. Pompeia Paulina, ca. 25-68, was de echtgenote van de filosoof Lucius Annaeus Seneca, die haar op gevorderde leeftijd huwde. Ze hadden samen een zoon, die echter in 41 stierf. Ze was waarschijnlijk de dochter van Pompeius Paulinus, die legeraanvoerder was in Germania gedurende de regering van Nero. Van haar wordt gezegd dat ze erg gehecht was aan haar echtgenoot, die met genegenheid over haar spreekt en in het bijzonder de zorg die ze aan de dag legde voor zijn gezondheid. Ze zat samen met haar echtgenoot aan tafel toen de centurio kwam van Nero met het bericht aan Seneca dat hij moest sterven. De filosoof nam dit bericht kalm op, omhelsde zijn vrouw en maande haar om hun scheiding met geheven gelaat te dragen. Maar toen ze hem smeekte om samen te sterven, zwichtte hij voor haar smeekbeden en zo openden zij tezamen hun aderen. Nero, die niet de reputatie wenste te hebben onnodig wreed te zijn, beval dat haar slaven en vrijgelatenen haar aderen moesten verbinden. Aldus werd haar leven gespaard. Ze zou vervolgens nog enkele jaren langer hebben geleefd, maar haar bleekheid was getuige van haar ontmoeting met de dood.

Appias placidia. Aelia Galla Placidia (tussen 388 en 392 – 27 november 450) was de dochter van Romeinse keizer Theodosius I en diens tweede vrouw Galla (een dochter van Valentinianus I). Gedurende het grootste deel van haar leven was zij een belangrijke machtsfactor in de Romeinse politiek. Zij leidde een avontuurlijk leven. Oorspronkelijk bestemd als bruid voor een zoon van de magister militum Stilicho, werd zij tijdens het beleg van Rome in 410 door de Visigoten gevangengenomen. Zij was korte tijd (414-415) getrouwd met Athaulf, de koning van de Goten. Nadat deze was vermoord werd zij in het kader van een vredesverdrag door de Visigoten weer overgedragen aan haar halfbroer keizer Honorius. Op diens aandrang trad zij in 417 tegen haar zin in het huwelijk met Constantius III, op dat moment de meest effectieve Romeinse legeraanvoerder. Contantius III werd in 421 keizer, maar stierf nog in datzelfde jaar. Galla Placidia was vanuit Constantinopel een van de drijvende krachten achter het omverwerpen dan het kortstondige (423-425) West-Romeinse keizerschap van keizer Johannes. Van 425 tot zijn meerderjarigheid in 437 voerde zij het regentschap voor haar zoon uit haar laatste huwelijk, de keizer Valentinianus III. Vlak voor de dood van Galla Placidia kwam haar dochter, Justa Grata Honoria negatief in het nieuws toen zij zich in 450 wilde verloven met de Hunse leider Atilla. Een zoon uit haar eerste huwelijk met Athaulf stierf al na enige maanden.

Appias sylvia. Silvius of Sylvius zou hebben geregeerd in1139-1110 voor Christus. Hij was of de zoon van Aeneas en Lavinia of de zoon van Ascanius. Hij volgde Ascanius als koning van Alba Longa op. Latijn silva; bos, zie Rhea Silvia, de moeder van Romulus en Remus. Woodland albatross of common albatross.

Arawacus. Onduidelijk, Arawak, een vroege naam voor bewoners van Guyana kustgebieden, Suriname, Venezuela en Columbia.

Arawacus aetolus. Aetolus was een zoon van Endymion, achter, achterkleinzoon van Deucalion. Zijn moeder heette Asterodia, Chromia of Hyperippe. Hij was getrouwd met Pronoe waarmee hij twee kinderen had, Pleuron en Calydon. Zijn broers waren Paeon, Epeius en anderen. Zijn vader dwong hem en zijn twee broers naar een wedstrijd in Olympia te gaan om te beslissen wie van hen hem zou opvolgen in zijn koninkrijk Elis. Epeius behaalde de overwinning en bezette de troon na zijn vader en bij zijn overlijden werd hij opgevolgd door Aetolus. Tijdens de begrafenis spelen die gevierd werden ter eren van Azan liep hij met zijn wagen over Apis, de zoon van Jason of Salmoneus, en doodde hem waarna hij werd verdreven door de lieden van Apis. Het koninkrijk werd vervolgens doorgegeven aan Eleius, zijn zusters zoon van Eurycyda. Na het verlaten van Peloponnesus ging hij naar het land van de Curetes, tussen de Achelous en de Golf van Corinthi waar hij Dorus, Laodocus en Polypoetes doodde, de zonen van Apollo en Phthia, en gaf het land de naam Aetoli.

Arawacus dolylas. Dolylas, onbekend. Mottled hairstreak.

Arcas. Arcas, Arcas of Arcade, zoon van Zeus en de nimf Callisto. Callisto wilde alleen met Artemis zijn en Zeus listig vermomd als Artemis verleidde Callisto. Het kind als gevolg van hun vereniging was Arcas genoemd. Hera werd jaloers en in woede toverde Callisto om in een beer Ze zou hetzelfde of nog erger met haar zoon hebben gedaan had Zeus Arcas niet verborgen in een gebied van Griekenland dat later Arcadia zou worden genoemd ter eren van hem. Er Arcas woonde veilig tot op een dag tijdens een van de hof feesten gehouden door koning Lycaon (grootvader van moederszijde van Arcas) toen werd Arcas op een brandende altaar gelegd als offer aan de goden. Hij zei toen tegen Zeus メAls je denkt dat je zo slim bent, maak uw zoon geheel en onbeschadigd. メ Hierop werd Zeus woedend. Hij maakte Arcas geheel en richtte dan zijn woede op Lycaon en maakte hem de eerste weerwolf.

Arcas imperialis. Imperialis; van imperium; keizerlijk.

Archaeoprepona. Archeo; oud, prepona; van pre; daarvoor, pona; gezicht, versiering, naar de vlekken.

Archaeoprepona demophon. Demophon was de zoon van de koning Celeus en koningin Metanira. Terwijl Demeter op zoek was naar haar dochter Persephone, in de vorm van een oude vrouw genaamd Doso, ontving ze een gastvrij onthaal van Celeus, de koning van Eleusis in Attica. Hij vroeg haar om Demophon en Triptolemus te verzorgen, zijn zoons bij Metanira. Als een geschenk aan Celeus, vanwege zijn gastvrijheid, plande Demeter om Demophon een god te maken door hem te zalven met ambrosia en ademde zachtjes op hem terwijl hij hem in haar armen en borst hield en door het maken hem onsterfelijk door het verbranden van zijn sterfelijke geest in de familie haard elke nacht. Ze legde hem in het vuur ヤs nachts als een fakkel zonder medeweten van zijn ouders. Demeter was niet in staat om het ritueel te voltooien omdat zijn moeder Metanira er in kwam en zag haar zoon in het vuur en schreeuwde van angst wat Demeter boos maakte dat de dwaze stervelingen klaagden en niet het concept en het ritueel begrijpen. Demophon zou nooit een leven zonder dood krijgen, maar Demeter acties bereidde hem voord en bestemde hem om te worden vereeuwigd als een cultus held. volgens anderen overleefde hij het vuur niet. One spotted prepona.

Archaeoprepona meander, Meander; vloeiend in draaiende beweging. Meander, Maeander, Mセander of Maiandros is een riviergod in de Griekse mythologie, de godheid van de Meander rivier (moderne B毓殘 Menderes River) in Cari, het zuiden van Klein-Azi (het moderne Turkije). Hij is een van de zonen van Oceanus en Tethys en is de vader van Cyanee, Samia en Kalamos. The meander prepona of three toned prepona.

Archonias. Grieks archon; magistraat.

Archonias brassolis. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel. Cattleheart white.

Arctia. Arctia; feest van de meisjes beren gewijd aan Artemis, Pre - puberale en adolescente Atheense meisjes werden naar het heiligdom van Artemis gestuurd op Brauron om de Godin te dienen voor een jaar. Gedurende deze tijd waren de meisjes bekend als arktoi of kleine zij - beren.
Arctia caja, Spaans caja komt van Latijn capsa; doos, capsule, of van branden, vanwege de levendige kleuren. De gewone grote beer. Garden tiger moth, Duits Barenspinner.

Arctia flavia. Flavia, van flavum; geel. Yellow tiger moth.

Argidia. Argia is een naam van verschillende karakters. Argia van Argos, de dochter van de koning Adrastus van Argos en Amphithea, dochter van Pronax. Ze trouwde Polynices, zoon van Oedipus en baarde hem drie zonen. Thersander, Adrastus en Timeas. Argia, een van de Oceaniden. Ze was de moeder van Phoroneus door haar broer Inachus. Ze kan ook de moeder zijn geweest (door Inachus) van Io. Argia, de vrouw van Polybus en moeder van Argus. (de bouwer van het schip Argo uit het verhaal van Jason en de Argonauten) 
Argidia tarchon. In de Etruskische mythologie waren Tarchon en zijn broer, Tyrrhenus cultuur helden die de Etruskische League of twaalf steden, de Dodecapoli stichtten. Een auteur, Joannes Laurentius Lydus, onderscheidt twee legendarische genoemde personen Tarchon, de Jonge en zijn vader, de ouderling. De jongere vocht met Aeneas na zijn aankomst in Itali. De oudste was een Haruspex, ziener, die zijn kunst geleerd had van Tyrrhenus en hij was waarschijnlijk de oprichter van Tarquinia en de Etruskische League.

Argidia tomyris. Tomyris, ook Thomyris, Tomris, Tomiride, of koningin Tomiri, was een oude Massagetische heerser die regeerde over het Massageten, een Scythische herder, nomadische verbond van Central Azi ten oosten van de Kaspische Zee, in delen van het hedendaagse Turkmenistan, Afghanistan, west Oezbekistan en het zuiden van Kazachstan. Tomyris leidde haar legers om zich te verdedigen tegen een aanval van Cyrus de Grote van het Achaemenidische Rijk, en doodde en versloeg hem in 530 voor Christus.

Argidia wedelina. Wedelina zal door Stoll wel naar een bekende of schrijver genoemd zijn als Wedel en Wedelin.

Argina. Argina zal wel afgeleid zijn van Latijn argentius; zilver of Grieks arginoeis; sneeuwwit.

Argina astrea. Astraea of ​​Astrea; sterrenmaagd, was een dochter van Astraeus en Eos. Ze was de maagdelijke godin van onschuld en zuiverheid en wordt altijd geassocieerd met de Griekse godin van de rechtvaardigheid, Dike (dochter van Zeus en Themis en de personificatie van goed berecht). Ze is niet te verwarren met Asteria, de godin van de sterren en de dochter van Coeus en Phoebe. Astraea, de hemelse maagd, was de laatste van de onsterfelijken die leefde met de mensen in de Gouden Eeuw. Volgens Ovidius verliet Astraea de aarde tijdens de IJzertijd op de vlucht voor de nieuwe slechtheid van de mensheid voer ze op naar de hemel en is het sterrenbeeld Maagd (Virgo) geworden. Het nabijgelegen sterrenbeeld Weegschaal weerspiegeld haar symbolische associatie met Dike van wie in Latijn culturen als Justitia wordt gezegd dat ze over de constellatie gaat. In de Tarot, de 8ste kaart met een figuur van Justitia kan beschouwd worden gerelateerd te zijn aan Astraea op historische iconografische gronden. Crotalaria pod borer.

Argina syringa. Heet nu Mangina syringa, naam gegeven door Cramer in 1775. Mangina; mengsel van man plus vagina, dus een man met een opvallende vrouwelijke kant of een zwakke mannelijke kant.

Syringa woonde in Arcadi als boom nimf. De woudgoden werden zo door haar schoonheid betoverd dat ze haar tot vrouw begeerden en niet nalieten haar te vervolgen. Maar Syringa bleef liever maagd en trouw aan Diana en wist steeds aan de woudgoden te ontkomen. Eens werd Pan zijn aandacht gevestigd op Syringa en hij naderde haar onverhoeds, maar ze wist aan hem te ontkomen tot ze een oever van de rivier Ladon bereikte waar ze niet overheen kon. Ze bad tot Diana om haar te beschermen, gelijk kwam Pan aangestormd en wilde haar vastgrijpen, wie schets echter zijn verbazing toen hij opeens een rietstengel in zijn handen had. Het riet ruiste en Pan wenste een eeuwige verbinding met haar. Hij sneed van zijn geliefde ongelijkvormige pijpen, bond ze vast met was en noemde die liefelijke pijpen fluiten. (syrinx fistula) De fluit van Pan heet zo Pansfluit en deze fluit moest het ruisen van de wind in de struiken nabootsen.

Argynnis. Argynnis, Griekse vrouwennaam, Argynnis was een mooie vrouw (jongen?) die bemind werd door Agamemnon die om haar te herinneren aan haar ondergang een tempel ter hare eer oprichtte die later een bestemming voor pelgrims werd om Aphrodite te gaan aanbidden. Op die manier werd de naam Argynnis verbonden met de godin van schoonheid, liefde.

Argynnis hyperbius. Hyperbius, zoon van Aegyptus die trouwde en gedood werd door Celaeno of door Eupheme, zie Danaus. Er zijn er echter meer met die naam als de zon van Ares die als eerste een dier gedood zou hebben. Indian hyperbius, indian fritillary.

Argynnis pandora. Pandora, haar naam kan zowel draagster van alle gaven als schenkster van alle gaven of al begaafde betekenen is in de Griekse mythologie de naam van de eerste vrouw die door Hephaistos werd gevormd uit water en aarde. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij maakten dan ook de man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts van de Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Om Prometheus en Epimetheus niet te beledigen, deed hij dit niet rechtstreeks. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen, genaamd Pandora. Daarna schonken alle goden haar goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleurrijke kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid.Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Zeus liet haar daarop door Hermes bij Epimetheus, de domme broer van Prometheus brengen. Niettegenstaande de waarschuwingen van Prometheus nam hij haar tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos; vat, waarin alle ongelukken zaten opgesloten. Als het vat gesloten bleef, konden die niemand treffen. Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde, aan het kommerloze bestaan van de mensen was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in het vat toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren, de hoop nog alleen resteert. Pandora schonk haar man verscheidene dochters, Prophasis, de godin der uitvluchten, Metameleia, de godin van het berouw en Pyrrha, die later de echtgenote werd van Deukalion. In latere versies van het verhaal werd het vat een kistje, een vaasje, of gewoon een doos (de doos van Pandora). Kardinaalsmantel, the cardinal.

Argynnis paphia, naar de stad Paphos op Cyprus, verblijfplaats van Aphrodite waarvan men aanneemt dat ze uit de golven stapte. Engels silver washed Fritillary. Deze vlinder draagt ook de naam hoogvlieger naar de hoogte van zijn vlucht.

Kapel, dit woord komt waarschijnlijk van cappella: manteltje vergelijk de namen rouwmantel en rouwmantel en de mantel van Sint Maarten. Een oude naam is pellarijnvogel. Keizersmantel. Duitse Kaisersmantel,

De parelmoerkapellen, (soorten van Argynnis) vertonen op de onderzijde van de vleugels paarlemoerachtige spiegelende vlekken.

Argyractis. Grieks argyros; zilver, taktos; ordelijk.

Argyractis inaurata. Inaurata, van inauratum; verguld.

Argyrolepidia. Grieks argyros; zilver, lepis; schaal, achtig.

Argyrolepidia pamphilia. Pamphilia; vriend. Pamphile of Pamphila van Epidaurus, 1ste eeuw, was een historicus die tijdens het bewind van Nero leefde. Photius beschrijft haar als een Egyptische door geboorte of afkomst door te veronderstellen dat zij een inwoner van Epidaurus was en dat haar familie uit Egypte kwam. Photius vat het voorwoord van haar werk samen waarin we leren dat ze tijdens de dertien jaar dat ze samen met haar man leefde, van wie ze nooit afwezig was, voortdurend aan het werk was met haar boek, en dat ze ijverig opschreef wat ze hoorde van haar man en van de vele andere geleerde mensen die hun huis kwamen als goed. Vandaar dat we rekening houden met de verklaring in de Suda dat sommige mensen haar werk toeschreef aan haar man. Pamphilus, zoon van Aegyptus die door zijn echtgenoot in de huwelijksnacht vermoord werd.

Argyrophora. Grieks argyros; zilver, phoros; dragen.

Argyrophora trofonia. Heiligheid van Trofonios, Trofonia. Elementen van het eerder bloeiende heilige worden bewaard bij de bronnen van de rivier Erkyna. (Bij Livadeia) Sommige stichtingen, uit de gelijknamige tempel, zijn bewaard gebleven. Het beroemde orakel was het brandpunt van deze ruimte. In hetzelfde gebied, afgezien van het heilige Trofonios waren er gebedshuizen van Agathi Tichi(deugdzame kans), Agathos Demonas (deugdzame demon), van de goden en de godinnen als Artemis, Hermes, Dionysus en van de goden van de bevalling, maar ook van Apollo en Dimitra.

Argyrosticta. Grieks argyros; zilver, stiktos; gevlekt.

Argyrosticta amoenita. Amoenita; bekoorlijk, aangenaam.

Argyrosticta venatrix. Venatrix, van venator; jager, en trix; jaagster.

Arhopala, Grieks a; niet, rhopalon; knuppel, knots.

Arhopala eumolphus. Eumolpos was de zoon van Poseidon, de god van de zee, en Chione, godin van de sneeuw. Toen Chione werd bevrucht door Poseidon was ze bang voor de reactie van haar vader, Boreas, en gooide het kind in de zee. Poseidon nam Eumolpos en ging naar Ethiopi waar zijn dochter Benthesikyme woonde. Ze nam Eumolpos onder haar bescherming en toen hij opgroeide trouwde hij met een van de dochters van Benthesikyme. Echter later werd hij verliefd op met 試n van haar zussen en werd verbannen. Uiteindelijk kwam hij in Eleusis waar hij een priester van de godin Demeter en ook medeoprichter van de mysteri創 van Eleusis werd. Daarna kreeg hij de troon van Thraci van koning Tegyrios die de stad Eumolpias stichtte, ook wel Eumolpiada (het huidige Plovdiv) rond 1200 voor Christus, vernoemd naar zichzelf. Zijn naam is afgeleid van Eumelus; zoete melodie. Green oakblue.

Ariadne ariadne. Zij is de dochter van koning Minos van Kreta en koningin Pasipha, beiden kinderen van goden. Ariadne is de godin van de passie. Haar Romeinse equivalent is Ariana. Ariadne zou de held Theseus geholpen hebben te ontsnappen uit het labyrint. Ze gaf hem een zwaard en een kluwen wol (de draad van Ariadne). De wollen draad moest hij afwikkelen terwijl hij het labyrint inging. Ariadne was bereid Theseus te helpen op voorwaarde dat hij, zodra hij de weg uit het labyrint had gevonden, met Ariadne zou trouwen en hij samen met haar zou terugkeren naar Athene. Theseus doodde met het zwaard de Minotaurus die in het labyrint huisde en vond dankzij de draad van Ariadne de uitgang terug.Theseus liet, vrijwillig of gedwongen door Dionysus, Ariadne achter op Naxos na zijn terugkeer uit Kreta. De mythe is nauw met Dionysus verbonden: deze god zou haar daar hebben gehouden en haar tot zijn vrouw gemaakt hebben. Ze werd onsterfelijk en zo ook een godin. Er wordt zelfs gezegd dat zij samen twee kinderen kregen, Staphylus en Oenopion. Angled castor. 

Ariadne enotrea. Enotrea, onbekend. African castor.

Ariadne merione. Meriones was een zoon van Molus en Melphis of Euippe. Molus was een halfbroer van Idomeneus. Net zoals andere helden van de mythologie werd van Meriones gezegd dat hij een afstammeling was van goden. Als kleinzoon van Deucalion (zoon van Minos) waren Meriones voorouders Zeus, Europa, Helios en Circe. Meriones bezat de helm van Amyntor die Autolycus had gestolen. Hij erfde de helm van zijn vader Molus en gaf het later aan Odysseus. Meriones doodde zeven mannen in Troje. Common castor.

Aricoris. Grieks aria; aanzien, verschijning, koris; wandluis of Grieks kore; pupil van het oog.

Aricoris epulus. Epulum; feest, banket, voedsel.

Arsenura. Grieks arsen; mannelijk, oura; staart.

Arsenura armida. Armida; gewapend. Giant silk moth.

Arsenura sylla. Sylla, onbekend van Syllabus?

Artitropa. Grieks arti; kunstig, tropaia; draaiing?

Artitropa comus. Comus; kuif. Western nightfighter.

Arycanda. Arycanda, grote stad in Lyci, Turkije in Antalya, of een rivier die Plinius Arycandus noemt.

Arycanda hypanus. Grieks hypo; onder, ano; omhoog.

Asbolia. Asbolia, onbekend.

Asbolia promula. Promulus vocht met Aeneas in Itali hij werd gedood door Turnus, de tegenstander van Aeneas.

Ascalapha. Grieks askalos; ruig, haphe; teveel.

Ascalapha odorata. Odorata; geurend. Erebid moth, black witch.

Ascia. Grieks a; niet, skia; schaduw.

Ascia monuste. Monuste was een dochter van Danaus die trouwde met een zoon van Aegyptus en haar man in de huwelijksnacht doodde. Koolwitje, great southern white.

Asota. Grieks asotos; verkwister.

Asota caricae. Carica; van Cari; vijg, Ficus carica.

Asota heliconia. Snouted tigers. Heliconia, genoemd naar Helicon, berg in Griekenland waar twee bronnen zijn gewijd aan de Muzen, Aganippe en Hippocrene, bron van po奏ische inspiratie.

Asota javana. Javana; uit Java.

Asota monycha. Monochya; Grieks monos; een, nychia; nagel, zie Onychia.

Astraptes. Grieks aster; een ster, petomai; ik vlieg.

Astraptes anaphus. Anaphe, een van de Sporades, ten Noorden van Thera, wordt er van gezegd werd dat het gemaakt was om op te stijgen met donder van de bodem van de zee om de Argonauten te ontvangen tijdens een storm op hun terugkomst van Colchis. De betekenis van de fabel is blijkbaar dat het eiland van vulkanische oorsprong is. Yellow tipped flasher of dull astraptes.

Astraptes apastus. Grieks a; niet, Latijn pastus, weide, voeden. Broad banded flasher.

Astraptes creteus. Creteus of Catreus, een zoon van Minos en Pasiphae, koning van Kreta. Hij is bekend op grond van zijn tragische dood door de hand van zijn eigen zoon, Althemenes.

Astraptus enotrus. Enotrus, zoon van Lycaon, koning van Enotria, deel van Itali, van Tarentum, Tarato tot Paestum of Pesto. White spotted flasher.

Astraptes fulgerator. Fulgerator is een priester die voortekens interpreteert uit bliksemflitsen. Two barred flasher.

Astraptes talus. Daedalus was een vakman en uitvinder die ontwierp en bouwde het Labyrint op Kreta waar de Minotaurus werd gehouden. Daedalus maakte ook de vleugels die hij en zijn zoon Icarus gebruikten om te ontsnappen van Kreta. Daedalus woonde in Athene waar hij bekend stond om zijn vaardigheden als uitvinder, kunstenaar en beeldhouwer. Er werd gezegd dat de beeldendie Daedalus maakte zo realistisch waren dat ze moesten worden vast geketend om ze van het lopen weg te houden. Daedalus neef Talus (ook wel Perdix) kwam om hem te dienen als een leerling. De jongen bleek al snel opmerkelijk talentvol en vond de zaag uit door het kopi喪en van een van beide kaakbenen van een slang of de rug van een vis. Het duurde niet lang of Daedalus werd jaloers op Talus in de overtuiging dat de jongen net zoユ n grote ambachtsman zou kunnen worden als hij was. Dit idee was meer dan Daedalus kon verdragen. Hij doodde Talus door hem van een klif in de zee te gooien. Green flasher.

Aterica. Grieks ateros; schadelijk.

Aterica galene. Galene was in de oude Griekse religie een kleine godin die personifieert de kalme zee. Hesiodus noemt haar als een van de Nere錨en terwijl Euripides noemt Galaneia als een dochter van Pontus. Callimachus verwijst naar haar als Galenaia. Een standbeeld van Galene naast dat van Thalassa wordt genoemd door Pausanias als een offer bij de tempel van Poseidon in Corinthi. Forest glade nymph.

Athis. Grieks a; niet, this; terp.

Athis palatinus. De Palatine heuvel, Latijn Collis Palatium of Mons Palatinus, Italiaans Palatine is de middelste van de zeven heuvels van Rome en is 試n van de oudste delen van de stad. Het bevindt zich 40 meter boven het Forum Romanum en kijkt er op neer aan de ene kant en op het Circus Maximus aan de andere kant.

Athyma. Grieks a; niet thymos; uitwas.

Athyma nefte. Isis en haar zuster Nefte (Nephthys) personificatie van het goede. Typhon is de personificatie van alle kwaad. Nefte, naam voor kattenkruid, Nepeta, de geur? Coleur sergeant.

Athyma sulpitia. Gaius Sulpicius Galba was de zoon van de literator Sulpicius Galba en de vader van de latere keizer Galba. Hij was samen met Decimus Haterius Agrippa consul in 22 n. Chr. Hij was gebocheld, en een redenaar met erg weinig overtuigingskracht. Hij was getrouwd met Mummia Achaica, een achterkleindochter van Lucius Mummius Achaicus, die Corinthi liet verwoesten. Na haar dood huwde hij Livia Ocellina, een rijke en knappe vrouw. Bij zijn eerste vrouw had hij twee zonen, Gaius en Servius. De eerste zou volgens Suetonius zelfmoord hebben gepleegd, omdat Tiberius hem niet zou hebben toegestaan proconsul te worden; maar daar men niet weet of hij wel ooit consul was, is het waarschijnlijker dat Suetonius zich vergist, en dat hij deze Gaius verwart met zijn vader (de consul van 22 n. Chr.), die, volgens Tacitus in 36 n. Chr. een einde aan zijn leven maakte. Spotted sergeant.

Athyrma. Grieks athyrma; amusement.

Athyrma adjutrix. Adjutrix, Latijn, van adju, zuster, trix; helper, assistente.

Atlides. Grieks a; niet, tlao; ik draag.

Atlides atys. Atys, koning van Alba Longa. Andere Atys, koning van de Maeonianen, vroege koning van Lydia, de vader van Lydus. Atys hairstreak.

Atlides halesus. Halaesus of Halesus is een metgezel van Agamemnon tijdens de Trojaanse oorlog, sommigen stellen dat hij een onwettige zoon van Agamemnon was. Na de oorlog ontkwam hij aan de slachting georganiseerd door Clytaemnestra en Aegisthis van Agamemnon en zijn gevolg, reisde naar Itali en stichtte de stad Falerii (nu Civita Castellana) die zijn naam kreeg naar hem. Hij vergezelde Turnus in de oorlog tegen Aeneas, niet omdat hij hield van Turner, maar vanwege de haat veroorzaakt door zijn oude vijand. (richting Aeneas) Hij werd gedood door Pallas, terwijl hij Imaon verdedigde, een collega strijder. Great purple of blue hairstreak. 

Attacus. Latijn; van Attica, bij Athene, of beter van Grieks attakos; sprinkhaan, Attacus; eetbaar insect in Leviticus 11; 22.

Attacus atlas; Atlas was een van de reuzen die in de Griekse mythologie het hemelgewelf op zijn schouders droeg. De atlas geldt als de grootste van alle vlinders. Atlas moth, Duitse Atlasspinner. Een eetbaar insect in Leviticus 11;22.

Atteva?

Atteva punctella. Punctella, van punctatus; gevlekt, gestippeld. Ailanthus webworm.

Augiades. Grieks auge; prachtig, ades; onplezierig.

Augiades crinisus. Crinisus was in de Griekse mythologie een van de drieduizend Oceaniden, de kinderen van de zeegod Oceanus en de Titane Tethys. Hij was de vader van Acestes die hij had verwekt bij een sterfelijke vrouw uit Dardania. Crinisus skipper.

Autochloris. Grieks autos; vanzelf, chloris de dochter van Amphion.

Autochloris almon. Almon is een van de plaatsen die aan de Levieten werd gegeven, Jozua 2;18. Lijkt onwaarschijnlijk, beter van Almon in de regio Almonia in Griekenland, Thessali, ook Aimon en Aimonia genoemd.

Autochloris caunus. Caunus of Kaunos was een zoon van Miletus, de kleinzoon van Apollo en de broer van Byblis. Caunus werd het voorwerp van hartstochtelijke liefde van zijn eigen zus. Volgens sommige blijkt dat Caunus de eerste was die de affectie voor haar ontwikkelde, anderen beschrijven de gevoelens van Byblis als onbeantwoord. Alle bronnen zijn her er mee eens dat Caunus ervoor koos om het huis te ontvluchten om te voorkomen van daadwerkelijk incest met Byblis en dat zij hem volgde tot ze volledig uitgeput was door verdriet en dstierf.ood (of zelfmoord pleegde). Caunus kwam uiteindelijk tot Lycia waar hij trouwde met de Najade Pronoe en had bij haar een zoon Aegialus. Caunus werd koning van het land toen hij stierf.

Autochloris enagrus. Enagrus; onbekend.

Autographa. Grieks autos; van zichzelf, graphe; schrijven, meris; gedeelte.

Autographa gamma, De gamma uil vertoont op de donkergrijze voorvleugels een lichtgele tekening in de vorm van de Griekse letter gamma, (y) vandaar de naam. Duits Gammaeuele, Engels silver Y.

Autographa jota. Grieks iota, kleinste letter van het Griekse alfabet, als getal is het tien. In verwijzing naar een zin in het Nieuwe Testament: メ Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, geen jota, geen punt, zal vergaan van de wet.モ (Matthe殱 05:18) Jota uil plain golden y.
Autochton. Grieks autokhton; autochtoon of inheems.
Autochton zarex, Zarex, zoon van Carystus, kleinzoon van Chiron, 試n van de oudste zanger en rapsodie創 die zijn kunst had geleerd van Apollo zelf en stichter van de stad Zarex in Laconia. Hij trouwde met Rhoeo en adopteerde haar zoon van Apollo, Anius. Pausanias zag zijn graf in Attica. Sharp banded skipper.

Automeris. Grieks autos; hij zelf, meris, gedeelte.

Automeris arminia. Arminia, van Armeni.

Automeris egeus. Aegeus was een mythische koning van Athene, een kleinzoon van Erichtonius. Zijn vrouw was Aethra, prinses van Troizen op de Peloponnesus. Ze hadden een zoon, de held Theseus, warvan ook geloofd wordt dat hij de zoon van Poseidon was. Later trouwde Aegeus met de beruchte Medea. Nadat zijn vrouw zwanger was in Troizen verliet hij haar en ging terug naar Athene. Voordat hij vertrok verborg hij zijn zwaard en sandalen onder een rots zodat zijn zoon die zou krijgen als hij oud genoeg was om de rots te tillen. Theseus deed zo toen hij oud genoeg was en ging naar Athene waar zijn vader hem herkende. Toen Theseus uitging om de Minotaurus op Kreta te verslaan liet Aegeus hem beloven om witte zeilen op de weg terug zodat hij zou weten dat de missie succesvol was geweest. Theseus vergat het om dit te doen en toen Aegeas het schip zag terugkeren met zwarte zeilen pleegde hij zelfmoord door van een klif in de zee te springen. Vanaf de eerste dag werd de zee naar hem vernoemd: de Ege不che Zee.

Automeris io. Io was een van de sterfelijke geliefden van Zeus. Ze was de dochter van Inachus en de nimf Melia. Zeus veranderde haar in een koe om haar te verbergen voor zijn vrouw Hera. Hera vroeg Zeus om de koe wat hij niet kon weigeren en Hera zond Argus met de 100 ogen om haar te bewaken zodat Zeus haar niet kon bezoeken. Hermes werd gezonden die hem in slaap zong en Zeus bevrijdde Io. Io moth.

Automeris janus. Janus was in de Romeinse de god van het begin en het einde, van het openen en het sluiten. Hij wordt dan ook afgebeeld met twee gezichten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook de maand januari zijn naam en werd hij aangeroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, alsmede bij huwelijken en geboortes. Op de eerste dag van januari vermeed men alles wat een kwade betekenis kon hebben voor de toekomst. Bovendien gaf men, om de vriendschappelijke verhouding te bevestigen, elkaar kleine geschenken. In de latere tijden van de republiek aanvaardden ook de consuls hun ambt op de eerste dag van januari. Als god van poorten werd Janus ook gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot. Bij alle offers en gebeden werd hij het eerst, zelfs v覧r Jupiter, genoemd, omdat zonder hem de hemelpoort gesloten zou blijven voor gebeden.

Automeris jucunda. Latijn jucundum; aangenaam, vrolijk.

Automeris liberia. Liberia; uit Liberia.

Automolis. Grieks autos; van zichzelf, molos, zoon van Deucalion Automolis meteus. Meteus, van Meta; teder?

Axiocerses. Grieks axios; waardig, keiro; laat zien.

Axiocerses harpax. Harpax; rover, kidnapper. Common scarlet.

Axiocerses thyra. Thyra is een Duitse, Scandinavische en Engels naam van Oud Noorse oorsprong. De naam Thyra betekent Thorユ s gevecht. Het is afgeleid van de woorden ヤ Thor ヤ, wat betekent donder, donder god; ヤ vig; vechten oorlog. Het wordt soms beschouwd als de vrouwelijke vorm van de naam Thor of anders als de vrouwelijke vorm van de naam Tyr, in de Noorse mythologie door de god van de strijd gedragen.
Azamora. Grieks a; niet Zamora; van Morus, moerbei?

Azamora crameriana. Crameriana is wel zo genoemd door Caspar Stoll naar zijn vriend Pieter Cramer.

Azamora saturatalis. Saturatalis is wel naar de Romeinse saturnali創, een dag om Saturnus te eren.

Baeotis. Grieks baios; klein, ous; oor.

Baeotus aeilus. Aeilus, een vorm van Aeolus, de koning en god van de winden of ? Amazon beauty.

Baeotis hisbon, Hisbon, onbekend, een kennis van Cramer?

Baritius. Baritius, van Bari, Apuli?

Baritius eleuthera. Eleuthera is een eiland in de Bahamaユs, 80 kilometer gelegen van Nassau, de hoofdstad van de Bahamaユs. Het eiland is erg lang en tegelijk ook extreem smal: het is namelijk 180 kilometer lang maar op veel plekken niet breder dan twee kilometer. De naam komt van de vrouwelijke vorm van het Oudgriekse woord Eleutheros wat vrijheid betekent.

Battus. Grieks battus; wauwelaar. In de Griekse mythologie was Battus een schaapherder die getuige was dat Hermes Apolloユs vee stal.

Battus belus. Belus, Belos, was in de Griekse mythologie een koning van Egypte en de vader van Aegyptus en Danaus en (meestal) broer van Agenor. De vrouw van Belus is genoemd als Achiroe of Side. (naamgever van de Fenicische stad Sidon) Diodorus Siculus beweert dat Belus een kolonie stichtte op de rivier de Eufraat en de priesters - astrologen die de Babyloni喪s Chaldee創 noemen die net als de priesters van Egypte zijn vrijgesteld van belastingen en andere diensten van de staat. Belus swallowtail.

Battus crassus. Marcus Licinius Crassus ca. 115 voor Christus tot 53 v. Chr., naar zijn gelijkenis met de senator Axius was er een laster dat zijn moeder haar echtgenoot ontrouw was geweest. Hij was een Romeinse generaal en politicus die een belangrijke rol speelde in de transformatie van de Romeinse Republiek in het Romeinse Rijk. Het is mogelijk dat hij de echtgenoot van Caecilia of Metella was.Door het vergaren van een enorm fortuin tijdens zijn leven wordt Crassus beschouwd als de rijkste man in de Romeinse geschiedenis en een van de rijkste mannen in de hele geschiedenis, zo niet de rijkste. Crassus begon zijn publieke carri俊e als militair bevelhebber onder Lucius Cornelius Sulla tijdens zijn burgeroorlog. Na Sulla ヤs aanname van de dictatuur, vergaarde Crassus een enorm fortuin door middel van speculatie. Crassus steeg tot politieke bekendheid na zijn overwinning op de slavenopstand onder leiding van Spartacus, het delen van het consulaat met zijn rivaal Pompeius de Grote. Een politieke en financi鼠e beschermheer van Julius Caesar, Crassus was met Caesar en Pompeius in de officieuze politieke alliantie bekend als het eerste triumviraat. Samen domineerden de drie mannen het Romeinse politieke systeem. De alliantie zou het niet blijven duren als gevolg van de ambities, egoユs en jaloezie van de drie mannen. Terwijl Caesar en Crassus levenslang bondgenoten waren kregen Crassus en Pompeius een hekel aan elkaar en bij Pompeius groeide steeds jaloersheid op de spectaculaire successen van Caesar in de Gallische Oorlogen. De alliantie werd opnieuw gestabiliseerd met de Lucca conferentie in 56 voor Christus, waarna Crassus en Pompeius weer gezamenlijk dienden als Consuls. Na zijn tweede consul werd Crassus aangesteld als gouverneur van het Romeinse Syri. Crassus gebruikt Syri als lanceerplatform voor een militaire campagne tegen het Parthen Rijk, lange tijd Oostelijke vijand van Rome. De campagne van Crassus was een rampzalige mislukking, wat resulteerde in zijn nederlaag en de dood bij de Slag van Carrhae. Binnen vier jaar na de dood Crassus zou Caesar de Rubicon oversteken en beginnen aan een burgeroorlog tegen Pompeius die door Crassus dood weer was opgelaaid. Crassus swallowtail.

Battus lycidas. Herodotus in zijn boek 9de boek (geschreven in de 5de eeuw voor Christus) noemt een Atheense raadslid in Salamis, een man genaamd Lycidas, (Lykidas) die daar zijn medeburgers voorstelt dat zij zich onderwerpen aan een compromis aangeboden door hun vijand, de Perzische koning Xerxes I, met wie ze in oorlog waren. Verdacht van samenzwering met de vijand voor het suggereren het compromis werd Lycidas dood gestenigd door die in de raad en die buiten waren die zo woedend waren. Met al de opschudding in Salamis op Lycidas waren de Atheense vrouwen er al snel achter wat er gebeurd was, waarop, zonder een woord tegen de mannen te zeggen kregen ze samen en elk op aandringen van haar buurvrouw samen met de menigte stroomden ze naar Lycidas huis en stenigden zijn vrouw en kinderen.

Battus philenor. Philenor, Grieks philenor; echtelijk, philos; vriend. Pipevine swallowtail of blue swallowtail.

Battus polydamas. Polydamas was een luitenant en een vriend van Hector tijdens de Trojaanse oorlog. Ze werden geboren op dezelfde avond. Hij is blijkbaar een gemeenschappelijke maar in ieder geval geen lid van het koningshuis van Troje. Gold rim swallowtail.

Belemnia. Van belemniet, Grieks belemnon; werptuig als speer, belos; werpen, Frans belemnite, Engels belemnite, Duits Belemnit of Donnerkeil, donderbeitels, duivelskegels, duivelsvingers, vingersteen, heksensteen, heksenvinger is een inslaande bliksemschicht. Ze zouden door de goden naar de aarde worden geschoten. Ze vielen uit de hemel met onweersbuien, of dezelfde afleiding als Belenois?

Belemnia inaurata. Inaurata is Latijn voor verguld, de kleur.

Belenois. In de Keltische mythologie is Bel, Belenos (ook Belenus) een godheid die vereerd werd in Galli, en Keltische gebieden van Oostenrijk, Groot-Brittanni en Spanje. In de Romeinse tijd werd hij vereenzelvigd met Apollo. De etymologie van de naam is onduidelijk. De suggesties omvatten; メ schijnt eenモ, メde heldere 試nモ en メ bilzekruid godモ.

Belenois aurota. Aurota naar Aurora, de Romeinse godin van de dageraad. Pioneer white of African caper white.

Belenois calypso. Calypso was een nimf uit de Griekse mythologie die op het eiland Ogygia leefde waar ze enkele jaren Odysseus vasthield. Over het algemeen wordt gezegd dat ze de dochter van de Titan Atlas is. Calypso caper white.

Belenois creona. (Anaphaeis creona) Creon is bekend als de heerser van Thebe in de legende van Oedipus. Hij had vier zonen en drie dochters bij zijn vrouw, Eurydice: Henioche, Pyrrha, Megareus, Lycomedes en Haimon. Creon en zijn zus, Jocasta, waren afstammelingen van Cadmus en de Spartoi. Hij wordt soms beschouwd als dezelfde persoon die de Amphitryon zuiverde van de moord op zijn oom Electryon en vader van Megara, eerste vrouw van Hercules. African common white.

Belenois hedyle. Hedylus, zoon van Melicertus en Hedyle, een inwoner van Samos of Athene, was een epigrammatische dichter. Zijn epigrams werden opgenomen in de Slinger van Meleager. De meeste van zijn epigrammen zijn ter eren van de wijn. In sommige beschrijft hij de inwijdingsdiensten offers in de tempel van Arsinoe. Volgens Athenaeus doodde hij zichzelf voor de liefde van een bepaalde Glaucus. Western yellow caper white.

Belenois java. Java is wel genoemd naar het eiland in Indonesi. ​Caper white of common white. 

Bematistes. Grieks bema; een stap, gaan, Latijn testis; testikel, van testis; getuige.

Bematistes epaea. Epaeus was de man die het houten paard van Troje bouwde. Common bematistes.

Bia. Grieks bia; kracht, sterkte.
Bia actorion. Onzeker, mogelijk van; Het geslacht Actoria was een Romeinse familie tijdens de late Republiek. Het bekendste lid van het geslacht is Marcus Actorius Naso die het leven van Julius Caesar beschreef of een geschiedenis van zijn tijd. Uncertain owlet of bias owl of actorion owlet. 

Biblis. Grieks biblis; boek, van Byblos bij Tyrus waar uit Egyptisch papyrus boeken gemaakt werden, zo ook de Bijbel.

Biblis hyperia. Hyperion; de hoge, was een van de twaalf Titanen kinderen van Gaia (aarde) en Uranus (de hemel) die onder leiding van Cronus omverwierpen Uranus en werden later zelf omvergeworpen door de Olympi喪s. Met zijn zus de Titanes Theia was Hyperion vader van Helios (Zon), Selene (Maan) en Eos. (Dageraad) Red rim of crimson banded black.

Bicyclus. Bi; twee, kyklos; cirkel.

Bicyclus dorothe. Grieks doro; gift, theos; god, genoemd door Cramer naar een kennis of Christelijke heilige Dorothea. Light bush brown.

Bicyclus evadne. Evadne was de naam van verschillende personen. Evadne, een dochter van Poseidon en Pitane die opgevoed werd door Aepytus van Arcadia en werd de moeder van Iamus door Apollo. Toen Aepytus haar zwangerschap ontdekte was hij woedend. Beschaamd over haar zwangerschap beviel Evadne in de woestijn waarheen zij vluchtte en liet het kind blootgesteld aan de elementen. Vijf dagen later kwam Aepytus terug van het orakel van Delphi waar hij te horen had gekregen dat Evadne ヤs kind de zoon was van Apollo en voorbestemd om een ​​begaafde profeet zijn. Dus eiste hij dat het ​​kind terug gebracht wordt naar hem en zo haalde Evadne Iamus op uit het veld met viooltjes waar ze hem had verlaten. Iamus was die vijf dagen gekoesterd door de honingbijen. Evadne noemde het kind Iamus; jongen van de viooltjes. Hij stichtte later de Iamidae, een familie van priesters van Olympia. Small stately busch brown.
Biotes. Grieks bi; twee ous; oren? Of van biote; leven, levenswijze?

Biotes bitia. Phoenici喪s stichtten in de 7de eeuw voor Christus aan de zuidkust van Sardini een Acropolis en haven onder de naam van Bitia of Biqia. Of van Bithiah, een dochter van de faro van Egypte. Ze trouwde met Mered, zoon van Ezra. 1 Kronieken 4; 18.

Boloria. Grieks bolos; visnet, naar de schaakbordachtig vleugelvlekken

Boloria selene myrina. Selene; maan, maangodin. Myrina; mirt, Myrtus. Silver bordered fritillary.

Bombyx; Grieks voor zijdeworm.

Bombyx mori; moerbei, Morus. (Sericaria) is de moerbei zijdespinner, zijdevlinder.

De rups wordt gewoonlijk zijdeworm genoemd, silkworm. De zijdedraad is 300 tot 900 meter lang en ongeveer 10 micrometer dik. Ongeveer 5000 cocons zijn nodig om 1 kilogram zijde te maken.

Bracca. Bracca, van Latijn braca; broekspijp?

Bracca bajularia. Bajularia, van Perzisch baju; of shirt, of bazu; bovenarm?

Bracca barbara. Bracca is een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo. Barbara is een vrouwelijke naam en wel door Stoll genoemd naar een kennis. Die naar de heilige Barbara van Nicodemi die door haar heidense vader in een toren werd opgesloten en christelijk werd. Daardoor werd ze onthoofd door haar vader en hij werd door de bliksem getroffen.

Brangas. Brangas was een zoon van de Thracische koning Strymon, de broer van Rhesus en Olynthus. Wanneer de laatste van deze drie broers tijdens de achtervolging door een leeuw gedood werd begroef Brangas hem op de plek waar hij was gevallen en noemde de stad die hij daar stichtte Olynthus.

Brangas caranus. Caranus (Karanos) wordt gezien als de eerste koning van Macedoni. Hij vestigde zijn eerste koninkrijk in Aegae. Volgens de legenden was Caranus een van de nakomelingen van Hercules. Zijn vader Temenos, samen met Cresphontes en Aristodemus, waren de drie Dorische leiders die het Myceense vasteland binnen gevallen waren. De drie krijgsheren verdeelden het land onder elkaar, zodat Cresphontes Messenia en Sparta kreeg. Aristodemus regeerde over Laconi, en Temenos over Argos. Na de dood van koning Temenos kregen de erfprinsen ruzie over de opvolging. Een van hen, Feidon, versloeg zijn broers in een gevecht en werd koning. Caranus besloot daarop een eigen koninkrijk te stichten. Om zeker te zijn bezocht hij eerst het Orakel van Delphi om de Pythia om advies te vragen. メJe zou je koninkrijk daar moeten vinden waar veel wild en domesticeerbare dieren te vinden zijnモ was haar advies. Daarop trokken Caranus en zijn entourage naar het noorden, op zoek naar een geschikte plaats om zijn koninkrijk te stichten. Uiteindelijk vond hij een groene vallei met veel wild en geiten die volgens hem aan de beschrijving van de Pythia voldeed. Hij bouwde er een stad die hij Aegae noemde. Die vestiging heet tegenwoordig Vergina en is een belangrijke archeologische vindplaats. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Coenus van Macedoni. Large slate hairstreak.

Brangas dydimaon. Didyma was een oud Grieks heiligdom op de kust van Ionia. Het bevatte een tempel en orakel van Apollo, de Didymaion. Het Grieks didyma betekent tweeling, maar de Grieken die een tweeling zochten in Didyma negeerden de Carische oorsprong van de naam. Naast Delphi was Didyma het meest gerenommeerde orakel van de Griekse wereld en voor het eerst genoemd onder de Grieken in de Homerische Hymne aan Apollo. Twin brangas. 
Brangas getus. Geta Septimius of P. Septimus Septimus, de tweede zoon van Septimius Severus en Julia Domna werd geboren in Milaan op 27 mei 189, drie jaar voor de verheffing van zijn ouders in het purper en wordt gezegd vernoemd te zijn naar zijn grootvader of oom van vaderskant. Geta begeleidde zijn vader in de Parthische oorlog. Bright brangas. 

Brassolis. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel.

Brassolis sophorae. Grieks brasso; ik spring, holos; geheel. Sophorae; als Sophora of leeft er op.

Brephos. Grieks brephos; ongeboren, foetus, of net geboren kind, Lucas 2;12, 16, naar de kleine vorm?

Brephos decora. Decora; sierlijk of statig. Decorous red tiger moth.

Brevianta. Brevianta, van Latijn brevis; korte brief, zie brevier?

Brevianta ematheon. Ematheon, zoon van Eos en Tithonus, de broer van Memnon met wie hij de regering greep van de Ethiopi喪s. Hij werd gedood door Hercules bij het reizen op zoek naar de gouden appels van de Hesperiden.

Brithys. Grieks brithys; zwaar.

Brithys crini. Crini; harig, of naar Crinum. Amaryllis borer, Crinum borer, Lily borer of Kew arches.

Bunaea. Grieks bounos; heuvel, naio; ik verblijf.

Bunaea alcinoe. Alcinoe is de naam die wordt toegeschreven aan drie vrouwen in de Griekse mythologie. Alcinoe, dochter van Polybus en vrouw van Amphilochus, zoon van Dryas. Ze weigerde om het volledige loon te betalen aan Nicandra, een weefster die ze had ingehuurd en de vrouw bad tot Athena om haar wreken. De godin trof Alcinoe met een passie voor Xanthus van Samos en ze verliet haar man en kinderen en rende met hem weg. Komende bij haar positieven in het midden van de reis huilde ze bittere tranen en wierp zich in de zee. Alcinoe een najade, en 試n van de nimfen van de berg Lykaios in Arcadi. Haar ouders waren Oceanus en Tethys. Alcinoe, een dochter van Sthenelus en een kleindochter van Perseus. Cabbage tree emperor moth.
Bungalotis, Grieks otis; goed horend, bunga?

Bungalotis astylos. Astylos was 試n van de Thessalonische centaurs. Het meest bekende verhaal over de Thessalonische centaurs is toen ze werden uitgenodigd om de bruiloft bij te wonen van Peirithoos hun halfbroer, de Lapithen koning. De Thessalioi Kentauroi werd dronken en probeerde de bruid en de vrouwelijke gasten weg te dragen. In de strijd die de volgde waren de Kentauroi allemaal weggevaagd. Meest waarschijnlijk Astylos onder diegenen die gedood werden. Dark cheeked scarlet eye.

Bungalotis erythus. Erythus, zoon van Actoris vocht met Perseus op het huwelijksfeest die hem met een zware wijnfles het hoofd brak. Spotted scarlet eye.

Bungalotis midas. Midas is de naam van ten minste drie leden van het koninklijk huis van Phyrgi. De meest bekende is koning Midas en wordt in de volksmond herinnerd vanwege zijn vermogen om alles wat hij aanraakte in goud om te zetten. Omdat hij de dronken sater Silenos gered had, verleende Dionysos, de wijngod, hem de kracht om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen. Toen echter ook zijn voedsel en een kind in goud veranderden, besloot hij de macht die hij had weg te wassen in de rivier Paktolos. De Frygische stad Midaeum was vermoedelijk vernoemd naar deze Midas en dit is waarschijnlijk ook de Midas die volgens Pausanias oprichtte Ancyra. De legenden vertelt over deze Midas en zijn vader Gordias, de grondlegger van de Frygische hoofdstad Gordium en het binden van de Gordiaanse Knoop geeft aan dat ze vermoedelijk ergens hebben geleefd in het 2de millennium voor Christus, ruim voor de Trojaanse oorlog. Echter, Homerus heeft geen melding Midas of Gordias wijl vermeldt hijn twee andere Phrygische koningen, Mygdon en Otreus. Een andere mythe vertelt dat hij een groot vereerder was van Pan, de god van herders en ruige landstreken. Pan hspeelde op zijn panfluit en omdat velen het mooi vonden klinken begon hij op te scheppen dat hij een betere musicus was dan Apollo. Hij daagde Apollo uit tot een wedstrijd waarbij de berggod Tmolos een oordeel moest geven. Pan begon en iedereen was gecharmeerd van zijn vrolijke fluitstukjes. Daarna pakte Apollo zijn lier en zijn tonen wiegden als golven op de zachte bries, vloeiend en verrukkelijk. Tmolos gaf de prijs aan Apollon. Midas protesteerde en zei dat hij Pan beter vond. Datt kun je onmogelijk gehoord hebbenモ, zei Tmolos. メEr mankeert niks aan mijn orenモ zei Midas. Op dat moment kon Apollo zijn boosheid niet meer beheersen en zei: メals je ze op deze manier gebruikt, ben je het niet waard de oren van een mens te hebbenモ. Hij gaf Midas een paar lange, grijze en behaarde oren, zeggend: メNu lijk je op de ezel die je bentモ. Midas schaamde zich voor zijn nieuwe oren en probeerde ze te verbergen onder een tulband. Na een tijdje ontdekte zijn kapper het beschamende geheim. De kapper durfde niemand iets te vertellen van Midasユ misvorming, maar was ook niet in staat het helemaal voor zichzelf te houden. Zo liep hij het platteland in, groef een gat en vertrouwde zijn geheim fluisterend aan de aarde toe. Maar waar de kapper het gat had gegraven groeide een bos riet en als de wind daar doorheen blies ruiste het en leek het te roepen: メKoning Midas heeft ezelsoren! Koning Midas heeft ezelsoren!モ Toen Midas ontdekte dat iedereen van zijn geheim afwist, stierf hij van schaamte. White cheecked scarlet eye.

Byblia. Grieks byblos; papyrus.

Byblia ilithyia. Eileithyia of Ilithyia was de godin van de bevalling en wee創. Volgens sommige waren er twee Eileithyiai, iemand die geboorte bevorderde en degene die de arbeid gemakkelijker bevorderde. Haar naam betekent メzij die komt om te helpen メ of メ verlichten メ van het Griekse woord el人uthyia. Haar Romeinse tegenhanger was Nato; geboorte of Lucina; licht te brengen.

Byblia ilithya polinice. Eteocle en Polinice (Eteocles en Polynices) is een opera in drie bedrijven gecomponeerd door Giovanni Legrenzi met een Italiaans libretto van Tebaldo Fattorini gebaseerd op de Theba錨. De Opera Premi俊e in het Teatro San Salvador in Veneti was op 13 december 1674. Of naar Polynices en zijn tweelingroer Eteocles zijn de zonen van Oedipus en Iocaste. Hij was een prins van Thebe. Vanwege een vloek op hen door hun vader Oedipus die hen Thebe naliet om te regeren konden ze het niet vreedzaam verdelen en stierven als gevolg door het doden van elkaar in een strijd om de controle van Thebe.

Cacyparis. Grieks Kakyperis, een rivier waaraan Demosthenes stierf in 413. Chr., heet nu Cassibile op Sicili.

Cacyparis hylaria. Latijn hilaris; vrolijk, levendig, blij.

Cacyreus?

Cacyreus lingeus. Lingeus, van lingua; tong? Common blush blue of bush bronze.

Cacyreus palemon. van Palaimon of Palaemon? een kind zeegod die met zijn moeder Leukothea (Leucothea) tot de hulp kwam van zeilers in nood. Hij was oorspronkelijk een sterfelijke jongen genaamd Melikertes (Melicertes) van wie de ouders de toorn opwekten van Hera voor het bevorderen van de jonge god Dionysos. Zijn vader werd in een moorddadige razernij gedreven door de godin en Ino vluchtte met Palaemon in haar armen, sprong van de rotsen in de zee. Het tweetal werden omgevormd tot zeegoden en omgedoopt Palaimon en Leukothea. Palaimon werd afgeschilderd in de Grieks -Romeinse moza鋲ken als ofwel een dolfijn berijden jongen of een kind met een visstaart Triton.
Cadarena?

Cadarena marginata. Marginata; gerand.

Caenurgina. Caenurgia, Grieks kainos, recent, Grieks ourgia, werkend, werk.

Caenurgina erechtea. Erechtheus, legendarische eerste koning en stichter van Athene. Erechtheus uit het Griekse Erekhtheos, maken, schudden, (van de aarde) van erekhthein; om te scheuren, breken, versplinteren, schudden. Vandaar Erechtheum, de naam van een tempel op de Atheense Acropolis. Forage looper of common grass moth.

Caffricola. Kaffri; van de kaffers, cola, van kolax; flikflooier of van Spaans voor staart?

Caffricola cloeckneria. Cloeckneria naar de bezitter, Klockner.

Caligo. Grieks caligo; waas, mist, donkerte. 
Caligo eurilochus Eurylochos of Eurýlokhos) verschijnt in de Odyssee van Homerus als tweede in bevel van Odysseus schip tijdens de terugkeer naar Ithaca na de Trojaanse oorlog. Hij was dus een familielid van Odysseus door huwelijk. Hij wordt afgebeeld als onaangename laffe persoon die ondermijnt Odysseus en wakkert de problemen aan. Toen het schip stopt bij Aeaea, de thuisbasis van Circe de tovenares, Eurylochos en Odysseus lootten om een ​​groep van 22 mannen te leiden om het eiland te verkennen. Eurylochos wordt gekozen. Nadat de bemanning een kolom van rook ziet leidt Eurylochos zijn expeditie naar de bron. Ze naderen een paleis, omringd met wilde, maar op magische wijze goedaardige dieren. In het paleis is Circe aan het zingen en (onder leiding van Polites) alle van de partij Eurylochos, behalve hij, haasten zich naar binnen om haar te begroeten. Eurylochos verdenkt haar verraad en toen ze de rest van de expeditie in varkens verandert ontsnapt Eurylochos en waarschuwt Odysseus en het gedeelte van de bemanning die op het schip bleef, waardoor Odysseus een reddingspoging deed. Toen Odysseus gaat om zijn mensen te redden weigert Eurylochos om hem te leiden en dringt er bij hem aan om te ontsnappen en laat de mensen aan hun lot over. Toen Odysseus terugkeert van Circe en de mannen te hebben gered beledigt Eurylochos Odysseus. Odysseus overweegt hem te doden, maar de bemanningsleden trekken ze uit elkaar. Na het maken van een wapenstilstand met Odysseus raadt hem Circe aan de profeet Tiresias te zien voor meer advies om veilig terug naar huis te keren. Tiresias instrueert later Odysseus om het vee niet aan te raken op het eiland van de zonnegod Helios, maar Eurylochos overtuigt de hongerige en muitende bemanning ze te doden en aantal van hen te eten. Als straf Odysseus wordt schip en al zijn bemanning vernietigd, met inbegrip van Eurylochos, ze worden gedood in een storm gezonden door Poseidon. Alleen Odysseus overleeft. Uilvlinder, forest giant owl.

Caligo idomeneus. Idomeneus was een Kretenzische commandant, de vader van Orsilochus, Cleisithyra, Leucus en Iphiclus, zoon van Deucalion en Cleopatra, kleinzoon van Minos en de koning van Kreta. Hij leidde de Kretenzische legers naar de Trojaanse oorlog en was ook een van vrijers van Helena evenals een kameraad van de Telamonse Ajax. In de Ilias van Homerus wordt hij gevonden onder de eerste rang van de Griekse generaals, leidde zijn troepen en het aangaan van de vijand en ontsnapte menig ernstig letsel. Idomeneus was 試n van de vertrouwde adviseur van Agamemnon. Hij was 試n van de belangrijkste verdedigers toen de meeste andere Griekse helden gewond raakten en zelfs vocht hij tegen Hector sloeg zijn aanval kort af. Net als de meeste van de andere leiders van de Grieken komt hij levend en wel als het verhaal tot het einde. Hij was 試n van de Grieken die het Paard van Troje invoerde. Idomeneus doodde dertien mannen en tenminste 試n Amazone vrouw, Bremusa, te Troje. Idomeneus giant owl.

Caligo illioneus. Een metgezel van Aeneas. Hij was een van degenen wiens schip zonk tijdens de storm waarin Aeneas en zijn volk werden gevangen. Hij was de oudste van de Trojanen die overleefde met Aeneas en hij was de eerste die met Dido sprak toen ze haar paleis binnengingen te Carthago.
Caligo teucer. Teucer, ook Teucrus, Teucros of Teucris was de zoon van Koning Telamon van Salamis eiland en Hesione, dochter van koning Laomedon van Troje. Hij vocht samen met zijn halfbroer, Ajax, in de Trojaanse Oorlog en is de legendarische stichter van de stad van Salamis op Cyprus. Via zijn moeder Teucer, was de neef van koning Priamus van Troje en de neef van Hector en Paris, wie hij allen bevocht in de Trojaanse oorlog.
Calisto. Calisto, Callisto; de mooiste, was een dochter van de Arcadische koning Lycaon en een begeleidster van de godin Artemis. Ze was verleid door Zeus en veranderd in een beer en kreeg een zoon, Arkas, die opgejaagd was als een beest en geplaats