Boekenverkoop.

 

Prijs is zonder verzend en verpakkingskosten in euro. Voor informatie of bestelling, zie Volkoomen@gmail.com

 

Het leven der dieren, A.E. Brehm, S.P. Huizinga, Zutphen, 3 dl.. 1deel met losse rug, f75

De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck, Nylandt, Amsterdam, 1682. f 1500

+Caroli Linnaei, entomologia, Lugduni, 5 delen 1789. 2 in grijs leer, rest origineel, f150

Hortus Batavus, korte beschrijving van in- en uitheemse planten, heesters en boomen. F.W. van Eeden, Amsterdam. 1868 pagina’s. 588, f225

De “Liber Magistri Avicenne’ en de Herbarijs’, L. J. Vandewiele 1965 Brussel. 2 delen, f 70

Oude aantekeningen over Heksen-Processen in de Ommelanden en het Oldambt, Mr. J.S.G. Koning. 10f30.

Register bij ‘t Gerichte, Dr. R. T. Nauta, Ezinge, hand geschreven, 1768,  te Farnsum, Siddeburen, met lakzegel.

Schouw van voetpaden’, hand geschreven,1636. f25

Vergleichende Volksmedizin, Dr. D. v. Hovorka, Dr. A. Kronfeld, Stuttgart, 1909, 2delen. F 1100

British wild flowers in their natural haunts. A.R. Horwood, 6delen. London 1919. f500

Wercken der Genees-Konste, van Beverwijck 1664,  alle werken, Amsterdam. F 2800, rand van band  wat scheurtjes, verder uitstekend

The flowering plants, grasses, sedges and feerns of Great Britain A. Pratt, London, 1891, 4delen. F400 wat vochtvlekken.

+Den herbarius in Dyetsche, Antwerpen rond 1500, fasc. Christiaan de Backer, Gent, 1974, f10

Marzell, Heinrich: Neues illustriertes Kräuterbuch. Eine Anleitung zur Pflanzenkenntnis unter besonderer Berücksichtigung der in der Heilkunde, im Haushalt und in der Industrie verwendeten Pflanzen, sowie ihrer Volksnamen. F50 boven en onder in de rand wat scheurtjes

Een geheel jaar in den tuin, E. Th. Witte, Leiden, 1921. f15

Geschiedenis onzen bloemen en planten, M. von Strantz, ‘s Hertogenbosch 1877, pagina’s. 192. f25

Gerard’s herball, Marcus Woodward, London, 1943, paginas. 305. f40

Volksbotanik, Die Pflanze in Deutschen Brauchtum, Prof D. Heinrich Marzell, Berlin 1935, pagina’s. 196. f50

Veenman’s Agrarische Winkler Prins, 3 delen, 1954, f50

Cruydt-Boeck, R. Dodoens, bloemlezing door Dr. A. Schierbeek,  1941, pagina’s. 159, f15

Culpeper’s complete herbal, Halifax, 1851, pagina’s. 421. f60

Den H. Outvader Aur. Augustinus van de Stadt Godts begrepen in 22 boeken, verdeylt in vijf stucken, uyt den latijn verduytscht door J. Fenacolius, Amsterdam, 1646. f 900

Groot en algemeen kruidkundig, hoveniers en bloemisten woordenboek, behelzende de manier om moes, bloem, vrugt, kruid-tuinen, wild-bossen, wijngaarden, oranje-huizen, stook-kassen, enz aan te leggen enz. en allerlei gewassen te kweeken, kopen planten van Philip Miller, uit Engels door Jakob van Eems, Leiden 1745, 2dl. F 2800

The story of the rose, James MacIntyre, London, 1970 paginas.160. f 15

Kruiden weetje, H.L. Boogaerds,  1980, Spectrum, pagina’s. 160. f5

The Englishman’s flora, Geoffrey Grigson. Frogmore, 1975, pagina’s. 542. f5 losse delen

Encyclopedie van het bijgeloof, Philippa Waring, Zwolle, 1982. f5

Flowers and their associations, Anne Pratt, London 1846, pagina’s. 228.  f25

Schetsen uit het plantenrijk, H. Witte, Haarlem, 1870, pagina’s. 526. f75

Geneeskruiden, van giftplant tot geneesmiddel, Apotheker. Dr. W.F. Daems, Gorssel, 1973, deel I en II pp 152. f15

Wayside and woodland blossoms, Edward Step, London and New York, 1905, pagina’ s. 176. f75

The story of the plants, G. Allen, London, 1901, pagina’ s. 232. f 15

The glory of the garden, M.G. Kennedy-Bell, London, 1923, pp188. f15

+Bloem(en)lezing, E. Bourne, Rijswijk, 1980. f5

The scent of flowers and leaves: its purpose and relation to man, F.A. Hampton, London, 1925, pagina’ s. 135. f25

Legends of flowers, Janet Hepworth, London, 1938, pagina’s. 96. f25

Flower favourites, their legends, symbolism and significance, Lizzie Deas, London, 1898, pagina’ s. 229. f25

Magic in herbs, Leonie de Sounin, New York,  1941, pagina’ s. 208. f25

Geneeskruiden, H. Kleijn, Zutphen, 1957, pagina’s. 166. f5

Onkruid, botanische wandelingen, F.W. van Eeden, Haarlem 1986 fasc. Pagina’s. 441, f50

Tuinboekje, beknopte handleiding voor eigenaars van kleine tuinen, H. Witte, Leiden, 1891, pagina’s. 115. f 10, losse pagina’s 

Kamerplanten, handboek tot het kweken van planten in de kamer, E. Th. Witte, Leiden, tweede druk, 1909, pagina’s. 419. f50, uit 1927, f30

Pelargonium, Hyacint, Sleutelbloem, Fuchsia, Camellia, Narcis. F30

Plantkunde voor eerstbeginnenden, bewerkt door S.P. Huizinga, Groningen, 1876 pagina’s. 386. f35

Garden flowers in color, G. A.Stevens, New York, 1934, pagina’s. 320. f40

Die Pflanze, Ferdinand Cohn, Breslau, 1896. f50 zijkant van band bovenop wat los

Forest trees of Britain’, Rev. C.A. Johns, London 1903, pagina’s. 431. f40

How to enjoy your weeds, Audrey Wynne Hatfield, Glasgow 1974, pagina’s. 116. 30

Uithangtekens en Opschriften, Mr. J. van Lennep en J. Ter Gouw, Leiden, paginas. 244. f10

Aus dem Reich der Blume, Unsere Blumen in Garten und Haus in Vergangenheit und gegenwart, H. von Bronfart, Dresden, 1934, pagina’s. 207. f15

Handboek voor den Bloementuin, H. Witte, Groningen, 1866. f50

De planten in het Germaansche Volksgeloof en volksgebruik’, Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, ‘s Gravenhage, 1890, pagina’s. 98. kaft met lichte vochtplekken, f30

’t Groote in ‘t Kleine, praatjes over planten, H. Witte, Groningen, 1867 paginas. 394. f40

+wildpflanzen in Feld und Wald,  B. Slavik, Praha, 1972, f5

+Over het Mozeslied, Deut. XXXII; vs. 1 tot 43, Gerardus Kulenkamp, Amsterdam, 1757, pagina’s. 757. f75

Katechismus der Natuur, J. F. Martinet, 4// waar is de 5 delen, Amsterdam 1778. f400

Dood en gedachtenis van L.A. Seneca, A. Hirschig, Enkhuizen,1831, pagina’s. 304., f50

+The Standard cyclopedia of horticulture. L.H. Bailey, New York, 1928, 2delen. F150

+The Standard cyclopedia of horticulture, L.H. Bailey, New York, 1937, 3delen. F250

Green magic, flowers, plants & herbs in lore & legend, Lesley Gordon, Exeter, 1977, pagina’s. 200. f10

Plantenatlas, Dr. H. J. Calkoen, Leiden, 1913. 100, f35

+Leerboek der plantkunde met gekleurde en ongekleurde platen,  Dr. O. Schmeil P. G. Buekers, Zutphen 1903. f50

H. Davidis tuinboek, bewerkt door H. Witte, Haarlem, 1889, pagina’s. 379. f40

Op uw stoel door uw Land, Bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen, met wapen- en zegelkaarten, Dr. E. Laurillard, 1901 Arnhem-Nijmegen, pagina’s. 293. f 25

Familiar wild flowers, 8 delen in 4 banden, F. Edward Hulme, London. Paris, New York, Toronto en Melbourne rond 1905, f500

Alle de werken van Flavius Josephus, 2delen Amsterdam 1780. f 175

Unsere pflanzen, Ihre namenerklarung und ihre Stellung in der mythologie und im volksaberglauben, Franz Söhns, Leipzig und Berlin, 1912, pagina’s. 212. f50

+De gelijkenissen van den Zaligmaker, C. E. van Koetsveld, 2delen rond 1870, f 100

+Parallel-column edition, The holy Bible, voorwoord van John Eadie, 12 augustus 1863, mis de eerste bladzijde, f 75

Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte woordregister, Abraham.Trommium, Groningen, 1685, 3dl. Goed, f500

+Enkhuizer almanak, 408 en 408 jaargang, 2003 en 2004, f5

Die Deutschen Volksnamen der Pflanzen, Dr. G. Pritzel, Dr. C. Jessen, Amsterdam 1967, pagina’s. 465. f150

Achterin derde rij, zesde vak

Beknopt leerboek der plantkunde, Dr. H. Bos, Groningen, 1905, pagina’s. 286. f35

+Plowman’s folly, Edward H. Faulkner,  Oklahoma, 1943, pagina’ s. 161. f5

+The modern greenhouse, J. Dakers, London, 1955. f5

+Vegetables in the small garden, F. W. Loads, London.

+New flora of the British Isles. R. Ellis, Cadiff, 1993. f5

+Nuttige en schadelijke dieren in de tuinbouw, M. Nieuwenhuize, Groningen, 1958. f5

+Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkusussen. Kennis van den grond, C. Nobel, Schagen, 1911, pagina’s. 111. f5

+Beknopte schoolflora, H. Heukels, W. H.Wachter, 1957 Groningen f5

+Het bloemenboek, G. P. Bronkhorst, Zwolle, 1944 pp 105, f5.

+Onze kultuurgewassen, hun geschiedenis en hun betekeenis voor den mensch, Dr. J. Kuijper,  Gorinchem, 1943, pagina’s. 215. f5

E. Heimans, bloemlezing uit zijn werken, uit de Natuur, Amsterdam, 1916. f15

+Actie in de plantenwereld, W. Kruseman, Baarn. F5

Het Amsterdamse bos, Ir. J.H. Mulder, 1960 pagina’s. 143. f5

+Leven in mijn tuin, M. Barendrecht –Hoen, Amsterdam 1974. f5.

+Tuinbouwgids 1947, ‘s Gravenhage (1949 ?), 1964, Den Haag

+Pflanze fur zimmer und balkon, Fritz Encke, Stuttgart, 1952. f5

+De Rozen in den tuin, E. J. Ludding, Utrecht, 1934. f5

+Vereeniging de Tuinbouw-onderlinge, 1909-1934, gedenkboek bij 25 jarig bestaan op 25 februari 1934, Amsterdam.

Materia Medica with repertory, 50 homoeopathio Indian drugs, Boerick, 1987, New Delhi. F40

Repertoire of Homoeopathic Materia Medica with word index, J. T. Kent., Chicago, 1945. f 80

Homoeopathie in de praktijk, J. Voorhoeve, Zwolle. F15

De Kleine dokter, A. Vogel, ’t Harde, 1979. f15

Geneeswijzen in Nederland, Paul van Dijk, 1979, Deventer. F10

Gesund durch Heilpflanzen, Hugo Hertwig, 1938, Berlin. F10

Leerboek va de klassieke homoeopathie, G. Köhler, Rijswijk, 1982. f15

Poging tot inleiding in de practische homoeopathie voor artsen, P. L. van der Harst, Zaandam, 1975. f7, 50

Leaders in homoeopathic therapeutics, E. B. Nash, New Delhi,  1987,  f15

+Voorschriften voor den invoer van planten en deelen van planten in de Europese landen, 1930, Wageningen, pagina’s. 137. f5

Homeopatische geneesmiddelen, Simon Joukes, Rijswijk, 1982 f10.

Grondslagen der Homeopathie, James Tyler Kent, 1986, Alkmaar. F10

Die Etymologie der Phanerogamennomenclatuur, Dr. Friederich Kanngiesser, 1908 Gera, pagina’s. 191. f15

Encyclopedie van de heraldiek, H. w. M. Kits Nieuwenkamp, 1961, Amsterdam. Pagina’s 250 f5

+Guide to the plant species of the Regional Parks botanic garden foundes in january 1940, Charles Lee Tilden tegional park, East Bay regional park district,  James B. Roof, f5 achterste kaft is matig

+Gardening under glass, Jerome A. Eaton, New York 1973. f5

+Uw tuin bij het huis, John Bergmans, Amsterdam, 1962. f5

+How to grow African violets, Carolyn Rector, London, 1951.pp 95

+M. Barendrecht-Hoen, de toovertuin der alpen, Baarn. F2, 50

+die Pflanze als erfinder,  R. H. France, Stuttgart, 1920, f5

Het plantenrijk, C. Beekhuis, 1931, pagina’s. 350. f7

+Bemesting, C. Nobel, Zwolle, 1919, pagina’s. 130. f5 losse band

De plant, leesboek over de bouw en verrichtingen van het Plantenlichaam, S.P. Huizinga, 1883, Groningen, pagina’s. 450. f10,

+Simple propagation, N. J. Prockter, London, 1951, pagina’s. 144. f5

Algemeene plantengeographie, B. K. Boom, Gorinchem, 1931. pp 86 f15

Plantkunde, biologie 1, Siegfried Strugger, Utrecht, 1968. F5

+Leerboek der grondverbetering, J.Z. ten Rodengate Marissen, 1910, Groningen, pagina’s. 144. f5

+Plantkunde, J. Botke, Groningen, 1936. pp 220, f5

+Plantkunde, E. Lankwarden,  Zwolle, 1930. pp90 f5

Plant en Dierkunde, A. Snijders, Zutphen, 1909. f 10

+Algemeene plantenteelt, J.Z. ten Rodengate Marissen, Groningen, 1911, pagina’s. 194. f5

+Wicken sedge fen, F.  J. Bingley, S.M. Walters,  1975, Ipswich, pagina’s. 8. f2, 5

+Enjoying your garden, J. Brown, London, 1970. pp 188, f5

+Algemeene plantenteelt, J. Elema, Groningen, 1919. f5

Een jaar in Thysse’s hof, Jac P. Thysse, Amsterdam, 1940, pp 125. f 10

+2x Groenteteelt, A. Schuttevaer, Zwolle, 1934. pp 78,

+kleine tuinen en hoe er het meeste genoegen van te gebben, H. H. Thomas, Th. J. Dinn, Zwolle 1916, f5, zonder kaft

+Inleiding tot de flora van BelgiĎ, A. Lawalree, 1978. f5

Het zinneleven der planten, P. G. Buekers, Amsterdam, 1906. f 7,50

2xDe plant en haar leven, Grant Allen, Zutphen, 1896, pagina’s. 238. f15, tweede matige voorkant

+Jeugdflora, Hulshors, 1958. f 2,50

+Chrysanthemums for all, F. W. Allerton, London, 1950, f4

Uit het wondere leven der planten,  R.H. France, Antwerpen, 1944, pagina’s. 332. f10

Als het voorjaar komt, R.J. de Stoppelaar, Amsterdam, pagina’s. 166. rond 1910, f 12,50

+Der berg blüht, Volkmar Vareschi, Ernst Krause, München, 1938. watervlekjes op de rug, f5

+Rock wall and water, F. A. Mercer,  Roy Hay, London.

2x Schouwburg der dieren,  Dr. A. Schierbeek, ’s Gravenhage, pagina’s. 159. f10

Dieren uit de bijbel, Adriaan Schouten van der Velden, Nijkerk, 1992. f 10

Leerboek der dierkunde. Dr. J. Ritzema Bos, Dr. H. Bos, C. J.J. van der Maas, Groningen,  Batavia1 939, pp214.  f 20, matige rug

Vogels, A. K.Vink, deel 2 en 3. 1953 d 14

+Wat vliegt daar, W. H. van Dobben, Zutphen. F 5

Beelden uit het persoonlijke en openbare leven der dieren, P.J.Stahl, illustraties van Grandville, Leiden, 1970, fasc. pagina’s. 478. f 15

De edel en siersteenen. J. Bolman Amsterdam, 1938. pp 250 f 12, 50

De wondere wereld van de insecten, Martin van der Donk, Teo van Gerwen, 1981, Alphen a/d Rijn, pagina’s. 160 f, 7, 50

De slangestaf van asklepios symbool der geneeskunde, Dr. J. Schouten,  Amsterdam. F 7,50

578 afbeeldingen van viervoetige dieren, uit J. Jonstons 1660, fasc, Amsterdam, 1976. f 10

473 afbeeldingen van vissen, uit J. Jonstons 1660, fasc, Amsterdam, 1976. f 10

1489 afbeeldingen van gekerfde dieren, uit J. Jonstons 1660, fasc, Amsterdam, 1976. f 10

309 afbeeldingen van vogelen, uit J. Jonstons 1660, fasc, Amsterdam, 1976. f 10

Tempel der zanggodinnen. Bernart Picart Le Romain, Amsterdam, 1733, facs. F 15

Zoological mythology of the legends of animals, Angelo de Gubernatis, London 1872, deel 2. pp 440 scheuren in rand rug, f 30

Animal stores, Walter de la Mare, London, rond 1940? F 50

T. J. Elliott: A medieval bestiary, 1971. F 15

+Spinachtigen en duizendpoten, P. Chrysanthus, Utrecht. f5

+De laatste eenhoorn, Peter S. Beagle, 1973, Den Haag, pagina’s. 160. f5

+Wat van een ekster komt, huppelt graag, W.P. Sostma, E.A.J. Scheepmaker, Amsterdam 1989, pagina’s. 260 f 5

Thieme’s handboek voor alle Europese vogels, W. Makatsch,  1966, pagina’s. 534. f 10,

+De dierenwereld in een notedop, E.G. Huey, Baarn, 1962, pagina’s. 256. f5

+Het denkende dier, Prof. Dr. A. Chorus,  Leiden, 1969, pp168. f 5

Bestiarium, M. Dekkers, Amsterdam, 1977, pagina’s. 117.. f 25,

De reis van Sinte Brandaan, Bertus Aafjes, Amsterdam 1978. pp 285, f10

Slaapt een haas met open ogen?, K. Spranger, Blaricum, pagina’s. 272. f 10

Waar en onwaar, Th. Zell, Zutphen. 1908, F 10

Winged builders Nancy Price London 1959. f 15

Mijn naam is haas, W. L. Idema, Mineke Schipper, P. H. Schrijvers, Baarn. F 10,

+Wat vind ik aan het strand? W. J. Prud ’Homme van Reine, Zutphen, 1950. f5

Das Kleine Buch der Vogel und Nester, Leipzig, 1937,  pp 50. f 7, 50

Das Kleine Buch der Nachtfalter, Leipzig,1937, pp 50. f 7, 50

Vogelboek, Kerst Zwart, Zutphen, 1921. pp 175 , f 35

Kijkjes in het boek der natuur, W.J. Visser, Utrecht, 1904, pagina’s. 152. f 20

Animal lore in English literature, P. Ansell Robin, London, 1916, pagina’s. 196.  f 200

Dieren in de volksgeneeskunst, M. de Waal, Antwerpen rond 1950 f10

Dierenwereld en hare geaardheid en verrigtingen, J. L. Dubois, Gouda, 1852, 2 delen. f125

+Achter de boswal, dierenverhalen uit het Drentse land, H. J. Stevens, 1970, f5

+Insecten, kijk uit je ogen. Vi. Assen 1946 pp 120, f 7,50

+Doortrekkers, wintergasten, Kees Kervels, 1981, Overveen, pagina’s. 70 f 5,

Historische huistekens in het oude Maastricht. 1975, DSM. F 10,

Boskoop, het wereldberoemde tuinbouw-centrum, nr. 1000, Boskoop 1925. Ir J. H. van Straaten van Nes, Ir. C. Ph. Moerlands.  F100

Chronologie van de wereldgeschiedenis. F 20

+Aanleg en onderhoud van gazons en sportvelden, Turkenburg, Bodegraven. F5

Beginselen der plant-dierkunde, Dr. M. Salverda, Groningen, 1893, pagina’s. 300. f40

Handboek der Botanische micrographie Dr. J.W. Moll. 1925, pagina’s. 312. f10

+Kamer en tuin, Jan Elffers, Bakker Hillegom,  128, f5

Eerste beginselen der plantenkunde, C.A.J.A. Oudemans, Zalt-Bommel, 1881, pagina’s. 275. f15, ligt los in de kaft

Primer of horticulture, J.Wright, London, 1893, pagina’s. 154. f10

Floralia, jaargang 1938, f 25

+Bos en woud, ons behoud, W.N. Fonds, 1988, pagina’s. 272.  f5

+Met de natuur mee, Dr. J.C. van der Steen, Wolters 1967, pagina’s. 31. f5

+Atlas der Natuurreservaten, Amsterdam, 1956. f5

+Blumen & Garten, kübel und balkompflanzen Ursula Krüger, pp 160 f5

+De geschiedenis van de heg, John T. White, Eric Thomas, Amsterdam, 1980. f5

+Wonderen van de natuur, Anne Terry White, E. J. de Vocht. 1972.

House plants, J. Oplt,  London, 1968. f10

Balkon und kubelpflanzen, Halina Heitz, 1991, München. F5

+Tuin en kamerplanten, het verzorgen en kweken van ruim 350 kamer en tuinplanten. G. J. Bierman. P. Ravensbaay, Bussum, f5

+Spelen met bloemen, Cita van Santen, Den Haag 1957. f5

+Bemestingsleer J.M.L. Otten, Groningen ,1934 pagina’s. 260. f5

Colour all the year in my garden, C. H. Middleton, London, Melbourne, f10

+Rock garden plants, Will Ingwersen, 1965, pp 112. f5

De wording van kienhout, Dr. W.C.H. Staring, Wildervank, 1983, paginas. 115.  f10

+Het bloementuintje, Th. Zwaan, Rotterdam, paginas. 34. f5

+Geheimnisse der botanik, J. Small, Stuttgart, 1929. f5

+Soorten en cultivars van Schefflera in cultuur in Nederland, G. J. C. M. van Vliet, 1986 leiden, f5

+Campanula’s als snijbloem en als potplant, Herman Berteler, 1981 Groesbeek,  pp 73, f5

+Hexenleben, weise Fauen und  Zaubereschen, Eberhard Löblich 2001, Halle, pp 100, f 5,

+Blaffende honden bijten niet, W. Geldof,  Spectrum, 1992, pagina’s. 119 f 5

Das Tierbuch des Konrad von Megenberg, 1980, Gerhard E. Sollbach. pagina’s. 120. f10

+Parkieten, Henk Lommers, 1990.pp 100. f5

+Fabels van Aesopus, Johan van Nieuwenhuizen, Spectrum, Utrecht, 1979. pp 140 f5

+Bijbel en natuur,  F.J. Bruijel, Kampen 1939, pagina’s. 230.  f5

Goedkoope geēllustreerde pluimvee bibliotheek, Buitenlandsche vogels, deel 3, de papegaaien, A. Nuyens, Assen, rond 1900. f10

+All the birds of the bible, Alice Parmelee, 1959, Connecticut, pagina’s. 279. f5

2x Planten uit de bijbel, H. van Es, Amsterdam ,1980, pp 27, f2,50

Plants of the bible, Harold N. Moldenke,  Alma l. Moldenke, New York, 1952, pagina’s. 328. f 40

+Ontwerp-leerstof voor Middelbare Agrarische scholen, de bloementeelt van narcissen en hyacinten, herfst 1992, pagina’s. 75. f5

+Ontwerp-leerstof voor Middelbare Agrarische scholen, Hollandse iris, herfst 1991, pagina’s. 42. f5

+Ontwerp-leerstof voor Middelbare Agrarische scholen, boliris, herfst 1986, pagina’s. 42, f5.

+Ontwerp-leerstof voor Middelbare Agrarische scholen, de bloementeelt van lelies, zomer 1990, pagina’s. 55. f5

+Ontwerp-leerstof voor Middelbare Agrarische scholen, herkenning en gebruikswaarde van bol- en knolgewassen, zomer 1990, pagina’s. 154. f5

Teelt en gebruiksmogelijkheden van bijgoedgewassen, Min. Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Lisse 1989, pagina’s. 273. f 25

Het boek van de tulp, Tom Lodewijk, Sijthoff, Alphen a/d Rijn, 1978, pagina’s. 127. f 10

+De mooiste planten uit de bijbel, Dr. David Darom, Nijkerk, pagina’s. 47. f5

De veredeling van Tulpen, Hyacinten, Narcissen en Irissen, J.F.C. Dix, met de oorsprong van de Tulipa door M.H. Hoog,. Kon. Algemene vereniging voor Bloembollencultuur, 1974, pagina’s. 94. f15

+2x Op Hoop van leven, 1970, natuurbeschermers en  Billiton van der Rijn. F 2,50

+Compendium van de terminologie, nomenclatuur en systematiek der zaadplanten, Dr. A. A. Pulle, Utrecht ,pagina’s. 376. 2de druk uit 1950 met licht scheurtje in de naad van de rug, , en 3de druk uit 1952, f 7, 50

Pflanzennamen Hermann Prahn Berlin ,rond 1910, pagina’s. 176. f 15

Nederlandsche Plantennamen, Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging Epe, 1906, pagina’s. 79. losse rug, f 10

De aarde beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeling door zeeĎn, rivieren, meiren, bergen en woestijnen, met kaarten, N.G. van Kampen, Haarlem 1825, pagina’s. 200. ligt los in kaft f 45

+Van oerklank tot moedertaal, G. Gritter, 1993 pagina’s. 126. f5

Diamanten, Alfred Mühr ’s, Gravenhage. F10

Flora en Fauna, Dr. A.F.H. Besemer. Prof. Dr. R. van der Wijk, 1948, Amsterdam pagina’s. 698. f 15

The poets beasts, Phil Robinson, London 1885. f 35

Plant names simplified, A.T. Johnson, H.A. Smith, London, 1958, paginas. 120. f 10

Worterbuch zu den Gedichten Vergilius Maro, prof. G.A.Koch, Hannover, 1875, paginas. 586. f 30

Planten terminologie, Jac de Bruijn, Culemborg, 1973, pp 136. f 7, 70

Pflanzennamen der deutschen Flora, Adolf Martin, Halle, 1851, paginas. 122. f 50

De Volksnamen van onze planten, Dr. H. Uittien, Zutphen, 1946, paginas. 92. f 15

+Roomse spreekwoorden en zegswijzen, Jan Laugs, ’s Gravenhage 1991. f 5

The naming of wild flowers, Gareth H. Browning, London, 1952, paginas. 159. f12

Oudaardrijks-kunde, historisch overzicht van de volken en staten der oude wereld, voor onze jaartelling, Dr. H.J. Nassau, Groningen 1853, paginas. 317. f 75

Etymologisch woordenboek, J. de Vries, F. de Tollenaere, Spectrum, Utrecht ,1991, pagina’ s. 449. f 12, 50

Algemeen mythologisch woordenboek, J. W. Gerretsen, Rotterdam, voor 1930. f 7, 50

+Kleine bijbels, 1819, 1870. Bijbel,  uitgave van J. de Liefde, Utrecht.

Predicatie, J. Bruynvisch, 1679, paginas. 660. f 35. mist voorste bladzijde

De Celestijnse belofte. J. Redfield, Amsterdam, 1997, pagina’ s. 240. f 7, 50

Bijbelsch catechisatieboek, A. R. van der Loeff, Leijden, 1857. f 25

Het eerste christendom, Amsterdam, William Cave, 1724, pagina’ s. 650. f 75

Liturgik der christkatholischen religion, Passau, Franz Xaver Schmid, dritter band, 1836, pagina’ s. 670. f25

+Leerboek der Plantkunde, Dr. J.M.Geerts, Dr. A. J. van Pesch, elfde druk Groningen, Batavia, 1934, paginas. 342.

+Dier en plantkunde voor leerlingen van M.u.l.o scholen, deel 2, Plantkunde, L. Dorsman Czn, G. J. H. Hulsing, Groningen, Batavia, 1941 pp 183, uit 1944 pp 184, uit 1947 pp 183 f5 per stuk.

+Kern der plantkunde, Prof. Dr. E. Warming, bewerkt door Dr. A. J. M Garjeanne, 1919 Groningen, pagina’s. 140. ligt wat los in kaft, f5, uit 1930 pp 173, f5

+Dier- en plantkunde voor leerlingen mulo scholen, J.W. Boerman, K.M. Knip, 1925 Groningen pagina’s. 130. f5

+Kamerplantenboek, Piet Dekker, Bussum, 1956.pp 185 f5

+Korte vormleer der planten, Drs. L. Janse, Rotterdam, 1927.pp 50, f, 7, 50

+Stauden in Schatten, K. H. Meyer, 1957 Hannover. Pp 104 f5

+Groenteteelt, Ir. Paul Lindemans,  Antwerpen, 1958, pagina’s. 81.

+De zieke plant, Prof. Dr. Joh Westerdijk, Utrecht, 1939. hoofdstuk 12, f 10

+Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school, T. Oepkes Czn., Zutphen, 2 dl, elk 50 pagina’s. f 10

+Geēllustreerd tuinboek, practische handleiding tot het aanleggen en onderhouden van tuinen. Benevens beschrijving en kweekwijze van de verschillende soorten van groenten, ooft en sierboomen, heesters, planten en bloemen. A. Fiet, derde druk, Zutphen. Pp 530, zonder rugband, wat los. F 15

+Beginselen der plantkunde, D. Horn, S. de Gast, zevende druk ’s Gravenhage, 1915, pagina’s. 174. f 5, uit 1917, f5

+Beknopt leerboek der plantkunde, Dr. J.P. Gaay Fortman, W. M. Heijl, Groningen 1936 pagina’s. 148. f5

+Leerboek der Plantkunde, Dr. J.M.Geerts, Den Haag, Batavia, 1933, pagina’s. 174. f5, rug iets gescheurd, uit 1913 pp 180, f5

+Moderne plantkunde, J.L. Vonk, Zutphen, 1934, pagina’s. 113. f 5

+Plantkunde. Dr. B. Sijpkens, 1922 Groningen, pp 50, f 5

+Plantkunde, H. Heidinga, I. Nauta, 1928, Groningen, pagina’s. 87. f 5

+Leerboek der plantkunde, Dr. J.M. Geerts, 1915, Groningen, pagina’s. 147. f 7, 50

Handboek der bloemisterij, D. van Raalte, Doetinchem, 1949. pp 370 f 40

Bedding plants, J. Mastalerz, Pennsylvania 1976. pp 520 f 15,

Das erlebnis mit der natur zu wohnen, Wintergärten,  Jürgen Frantz, Sigrid Hanke, Martin Krampen, Diter Schempp, pp 140, f 10

+Plantenrijk, Wim Schroevers, Jan de Hengst, 1978, Amsterdam, pagina’ s. 176. f5

Nederlandsche dendrologie, Dr. B. K. Boom, 1933 Wageningen, pp 355, randen met scheurtjes, f 15

Geheimen der Natuur, Gert von Natzmer, vertaald door J. de Soet-de Groot, ’s Gravenhage pp 346, f 12,50

+Beknopt leerboek der plantkunde, Dr. J.P. Gaay Fortman, Groningen 1961 pagina’ s. 282, f 7,50.

+2x Een geheel jaar in den tuin, A. J. Herwig, Leiden, 1934. pp 260 f 15

2x Die Pflanzen in deutschen Volksleben, Heinrich Marzell, Jena, 1925, pagina’ s.  96. f 10

Op het buitenspoor, Joop Dam,  Zutphen, 1955, pp 246, f10

Saturday in my garden, F. H. Farthing, London, 1921. pp 480 f10,

Die gartnerische berufpraxis, lohnende Topfplanzen, Karl Huth, 1937, pp 75. f 10,

+Het kweeken van de mooiste eenjarige zaaiplanten, J. Meijer, Utrecht, 1934. pp 50  f 5,

+Radiovragen en antwoorden over kamerplanten, A. Herwig, Bussum, 1933. pp 50, f 5,

1001 African violet questions, Helen van Pelt Wilson, New Yersey, 1958, pagina’s. 371. f 25

+2x Het kweeken van groenten in eigen tuin, J. Slager, Rijswijk, 1941. pp 104, f 5,

+Wentia,current plant ecological research in the Nedetherlands, 1966, Amsterdam. Pp 202 f 5,

+Gardens and Gardening, F. A. Mercer & Roy Hay, London, New York, pp 143. f5

+Die pflanzendeck der Erde,  Adolph Hansen, Leipzig, 1920.pp 276, slechte rug, f 5

+Vereeniging de centrale landbouw-onderlinge, gedenkboek, 1934, Amsterdam. F 10

Fuchsias, a guide to cultivation and identification. E. J. Goulding, Edinburgh, 1974. pp 128, f 10

2x Het kweken en verzorgen van bloemen en planten in de woning, G. Schoonderbeek, Amsterdam 1936. pp 104 f10

Groen en bloemen in den Haag, P. Bakker Schut, S. G. A. Doorenbos, A. Schierbeek, 1936, ’s Gravenhage. Pp 175,  rug wat los en ontbreekt een stukje, f 35

Das groþe Buch der Zimmerpflanzen, Fritz Kummert, München 1975, pp 336 f15

*2x Patria, Bloemenspeculatie in Nederland, Ernst H.Krelage, Amsterdam, 1942, pagina’s. 206. f20

+Rassenlijst voor tulpen, 1968. f5

+Handelsaanbieding, van Tubergen, najaar 1978, Haarlem pagina’s. 40. f5

+Dahliagids, Nummer 31. CNB, Lisse 1996 pagina’ s. 72. f5

+Leliegids, Nummer 10. CNB, Lisse 1996 pagina’ s. 62. f5

Flowering bulbs, corms and tubers, Frances Perry, 1966. f17, 50

+Bloembollen voor het huis en zijn omgeving, A. A. Baardse, Zwolle, 1968.f 7, 5o

In de bollen. Een eeuw landarbeid in de bloembollenstreek. Herman van Amsterdam en Peter van der Voort. Den Haag, 1985, pagina’ s. 98. f 10

Bloembollen in huis en tuin. J.F. Ch. Dix., Scripta Manet, 1954, pagina’s. 123.harde kaft, f15

Bloembollen voor kamer en tuin, J. Hytunadi, Amsterdam. Voorkant enkele vlekken, f 20

+Flowering bulbs in colour for garden, home and greeenhouse, Hamlyn, London, New York, Sydney, Toronto 1973, pagina’s. 80. f 5

Narzissus und die Tulipan über alte und neue Blumenzwiebeln. Dr. Wolf-Dieter Kaiser und Rainer R. Vetter. Stuttgart, 1986, pagina’s. 170. f10

Tulipan, Narziss und Kaiserkron, Ilse und Peter Menzel, 1981, München, Zürich, pp 93. f15

Ziekten en beschadigingen der bol- en knolgewassen, B. Donk, Zwolle, 1932, pagina’s. 126. f 10

+126 bollen en knollen in kleur, Wim Oudshoorn, Wageningen, 1973, pagina’s. 112. f5

+Plantenteelt zonder aarde, hydrocultuur, M. Schubert, Zutphen. F5

+Gartengluck von einst und heute, Friþ von Oheimb, Berlin, 1926, pagina’s. 143. f 15 zonder rugband

+Naar nieuwe werkmethoden in het bloembollenbedrijf, Haarlem 1961 pagina’s. 160. f 7, 50

+Die Blumenzwiebel treiberei, H. Schlosser,  Maatsch,1953, Hamburg, pp 104, f5.

+2x Bloembollen in huis en tuin. A. J. Herwig, Utrecht 1933. pp 48 f 10

+Ziekten en beschadigingen der bol- en knolgewassen, B. Donk, Zwolle, 1932, pagina’s. 126. f5

+Zuur, Informatie over het ‘zuur. Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. Lisse, pagina’s. 56. f 5

International Checklist for Hyacinths and Miscellaneous Bulbs, KAVB, Hillegom, 1991, pagina’s. 410. f20

Bloemen uit bollen en knollen voor kamer en tuin, Turkenburg’s zaadhandel, Bodegraven pagina’s. 100. rond 1930 f 10,

De tulp, Anna Pavord, 1999. pp 440 f 25

Het bloembollenboek’ Tjebbo Franken, Amsterdam, omstreeks 1930? pagina’s. 243. f 25, geen rugband

Informatie bijzondere bolgewassen, Internationaal Bloembollen Centrum, 55 geslachten en vele cv’s . f 15

De vogelen des hemels, Dr. A. van Veldhuizen, Kampen, 1928, pagina’s. 252. zachte kaft 7,50

Dieren en planten, Grant Allen, Zutphen,  1899, f 12,50

Aus dem Reich der drogen, Dr. E. Gilg en Dr. P.N. Schurhoff, 1926, Dresden pagina’s. 272. f 35, klein scheurtje in de rug

Groot kruiden gezondheidsboek, Dr. Heinrich Neuthaler, Helmond, pagina’s. 330. f15

+Handboek kamerplanten. P.A.C. Brandsma,1997, pagina’s. 208. f 7, 50

Wagners’ Natuurlijke historie, D. Horn, Zutphen, rond 1900. f 50,

Tuinen II, Pannekoek / Schipper, Amsterdam / Antwerpen,  1966, f7, 50

Tuinen I, Pannekoek / Schipper, Amsterdam / Antwerpen,  1992. f10

Tuinen I, Pannekoek / Schipper, Amsterdam / Antwerpen,  1965. f7, 50

Tuinen III, Pannekoek / Schipper, Amsterdam / Antwerpen,  1991, f 10

+Klussen in de Tuin, W. Nieuman, Zutphen, 1991, pagina’s. 160, f5,

Het leven der planten, A. Kerner von Marilaun / Vitus Bruinsma, 4 delen. Zutphen, 1902. f 80,

Kalevala. The land of the heroes, 2dl., vertaald door W. F. Kirby, London, 1974. f 25

Natural history in Shakespeare’ s time, Herbert West Seager, London, 1896, pagina’s. 358. f 275

2x Shakespeare flowers, Jessica Kerr, London, 1969, pagina’s. 85. f10

+Shakespeare’s koningsdrama’s, Thom Carter, Zutphen,1929, pagina’s. 196. f5

De werken van William Shakespeare, 6 delen, Dr. L. A. Burgersdijk, Leiden,  f 60

Bulletje en Boonestaak in BraziliĎ, A.M. de Jong, 1933, Amsterdam, pagina’s. 184. zonder voorkaft f 10

De wereldreis van bulletje en bonestaak, A. M. de Jong, G. van Raemdonck. Amsterdam 1970, f 15

Meyers Konversations Lexicon, 24 delen. Leipzig und Wien, 1909. Slechte banden, plaatjes in 5 afzonderlijke boeken gebonden f 100

+Plantenlijst aanleg en onderhoud, bloementeelt, bloemschikken, 1978, Min. Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. F5

+Catalogus snijbloemen en potplanten, Aalsmeer, 699 planten. F5+Groeistoffen en hun betekenis voor de praktische tuinbouwer, fasc. uit Gent, 1939 en 1940 f5

+Griechische Blumen, Helga und Ulrich Hausmann, Tubingen, 1984, pagina’s. 61. f10

+Kamerplanten. J.F.G. Dix, Utrecht, paginas. 25, met platen van Jan Boon.f20

+Groenten en kruiden kweken, Elvin McDonald, Amsterdam, 1977, pagina’s. 125. f7, 50

+Die Baumschule, Gerd Krüssmann, Berlin und Hamburg, 1981, pagina’s. 656. f 30

+Ball Redbook, greenhouse growing, V. Ball, New Yersey, 1985, pagina’s. 720. f15

+Bomen en heesters in kleuren, Dr. W.P. Postma, G. van der Tuin, Amsterdam, 1967 pagina’s. 42. f5,

Beschryvinge der stadt Amsterdam, Casparus Commelin, deel 1 en 2, tweede druk, 1726. f 2700

Lexicon, hieroglyphicum sacro-profanum of woordboek van gewyde en ongewyde Voor- en Zinnebeelden, Martinus Koning Dordtrecht en Amsterdam, derde deel, 1723.  f 400

Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provinciĎn, 1726,  Frans van Mieris, Leiden, pagina’s. 510. f 1500

1x Het stekken van houtige boomkwekerijgewassen, ir. E. M. van Hees-Boukema. F 10

1x Het enten van boomkwekerijgewassen, Boskoop, 1989. F10

+Bemestingsleer voor de tuinbouw, H. N. de Nie, Sassenheim, 1978. f5

Gardening in California, John McLaren, San Francisco, 1914, pagina’s. 399. f 40

+Beknopte schoolflora, H. Heukels, 1957, 2x 1960, 1967 Groningen. F5 per stuk,

+Beknopt overzicht van Nederlandse plantengemeenschappen, J.J. den Held,  1991, pagina’s. 86. f5

+Bloemen in de winter, het vervroegen en verlaten van kruid-, heesterachtige gewassen, S. Bleeker, Zwolle, pagina’s. 93. f 12, 50

+Alpenblumen, Walter Rytz-Miller Bern 1956, pagina’s. 64. f5

+Alpenblumenfibel, München. F5

+Eenjarige bloemplanten, R. Chr. Pennekamp  te Voorst, Assen, pagina’s. 167. f7,50

+Vaste Planten, W. Oudshoorn, Kosmos, 1974, pagina’s. 159. f 7, 50

+De nieuwe Tuinplantengids, W. Oudshoorn, Kosmos, 1997, paginas. 368. f10,

+Bloemen en planten in bos en veld, langs weg en waterkant, Willem Iven, 1969, pp 150, f5.

+2x Wat bloeit daar? A. Kosch / Drs. J.R. Muller, Zutphen, 1939, paginas. 136. f 7,

+2x Beknopt leerboek der plantkunde, Dr. O. Schmeil, ix met enkele losse pagina’s, f25, tweede druk uit 1923 met scheurtjes in de zijkant van de rug, f20, derde druk zonder voorkant, f15,

+Kamerplanten, J. K. Budde, Utrecht, 1901. pp 147 f 25,

+Vaste planten, Plant Publiciteit Holland, 1984, pagina’ s. 110. f5

+Bomen, zakgids, K. Rushforth, Ede 1981, pagina’ s. 192. f5

+, K. Noordhuis, 1994 Lisse, paginas. 320. f 10,

+Plantenatlas, H. Heukels, Groningen. 1925, pagina’ s. 384. f 12, 50

Onze loofhoutgewassen, W. J. Hendriks, 1940, Amsterdam. Pp 625, f 75, rug aan een zijde los

+Bome en Struike van die Nasionale Kruger-Wildtuin, L.E.W. Codd, Pretoria, 1951, pagina’ s.  192. f 10, rug licht beschadigd

+Bouquet of South African Flowers. K.W.V. f 7, 50

+Wild flowers of Greece, Athens 1965, pagina’ s.  65. f 5

Boom en struik, in bos en veld, MC. Blöte- Obbes 1953, Utrecht, pagina’ s. 272. f25,

Botanisches Handworterbuch der Pflanzennamen, Dr. R. Zander, Berlin, 1936, pagina’ s. 468. f20,

Stadsbomen vademecum, deel 4 ir. T.J.M. Janson Arnhem 1994, pagina’ s. 375. f25

+Boot en Co, 1987/1988, 1980/1981, 1996 – 1998,  f 10 per stuk

+Darthuizer vademecum, Leersum, 1987, pagina’ s. 352. f15

+Symphoricarpos-Hybriden, S.G.A. Doorenbos, 1955. f5,

+De knotwilg,  1974, Het Zuidhollands Landschap, pagina’ s. 16. f5

Johnsons Gardeners Dictionary, J. Fraser, A. Hemsley, 1917, London, paginas. 921, kaft met gebruikssporen, f50,

Botanik der Gegenwart und Vorzeit, Karl F.W. Jessen, 1948 fasc uit 1864, Waltham USA, pagina’ s. 493. f 30, kaft met lichte gebruikssporen.

Buitenleven, Herwigs maandblad voor zelftuinieren, 1938-1939. f40

Nederlandse dendrologie, Dr. B.K.Boom Wageningen 1975, pagina’ s. 454. f25

De Nuttige planten van Nederlandsch IndiĎ, K. Heyne, 2 delen, Batavia, 1916, pagina’ s. 350. f100

+The identification of conifers, A. B. Jackson, London, 1946, pagina’ s. 152. f10,

+Loofbomen boek en naaldbomenboek, Th. H. Klinkspoor, Kosmos 1969, Amsterdam, pp164. f10 samen.

+Coniferen, Plant Propaganda Holland, Boskoop,  1972, pagina’ s. 111. f5

+Loofhoutgewassen, J. Bosma, Spectrum, 1976, pagina’ s. 114. f5

+Heesters, W. Oudshoorn, Ede,  1992, pagina’ s. 158. f 5,

+Orchids, Michel Paul, New York, 1963, pagina’ s. 135. f7, 50

The Orchid Growers Manual, Benjamin, Samuel Williams, London, 1894. pp 796, f 300, enkele tapes

+Australian wild flowers, Frank Hurley, AustraliĎ. F5

+Leerboek der natuurlijke historie, Dr. J.P. de Gaay Fortman/H. Heidinga, Groningen, 1929, pagina’ s. 287. f5, ontbrekende rug

+Wild flowers of the west, E. Clements/W.J. Showalter, pagina’ s. 70. f 7,50

+The observer’s book of grasses, sedges & rushes, W.J. Stokoe, London, 1942, pagina’ s. 234. f10

+Lehrbuch der Botanik, Prof. Dr. O. Schmeil, Seybold, 1944, Leipzig, pagina’ s. 400. f20

+Cone bearing trees of Yosemite national park Washington, James E. Cole, 1947, deel 1 2Ě 52, losse rug f 10

+Populaire vaste planten in de tuin, fa J. Abbing & Zn,. Zeist, 1956. f5

+Bromeliads, Ladislaus Cutak. V.S. pp20, f5

+Plantenleven in Z. Afrika, C. Beekhuis, Baarn, paginas. 43. f5

Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz., Mevr. J. Kloppenburg-Versteegh, Semarang, 1912, pagina’ s. 323. f75

+Skeerwinkelpraat, Peter Ruitenberg, 1993 Enschede,  pp 90, f 10,

+Natuurgeheimen, W. Bölsche, C.P.F. ter Kuile, Zutphen, pagina’s. 322. f 15

+Fleurs des pres et des bois, L. Bolin/L.O.A. von Post, Paris, 190 pagina’s. f 10

+Illustrierte Naturkunde fur Jugend und Volk, G. Partheil, G. Voigt, Berlin, pagina’s. 460, rond 1910, f 15.

+Paddestoelengids, Morten de Lange, Elsevier, 1974, pagina’s. 234. f 10

+Elixers of Life, Mrs. C. F. Leyel, London 1987, fasc. uit  1948 pagina’s. 221. f 20, vlekje op voorpagina

+Plants with personality’, Patrick M. Synge, London, 1945, pagina’s. 239. f 20

+Mein garten von A-Z. Friedrich Meyer, Andreas Andresen, Stuttgart,  1961, pp698, f10

+Thieme’s mineralenboek, Thieme, H. Bögel,  Zutphen, pp 320, f 10

+Goud, C.H.V. Sutherland, Elsevier 1961. pp 238, f 7,50

+2x Edelstenen, J. Hammes F.G.A., Zeist, Antwerpen 1962. pp 154 f 5,

+Latijnsche plantenterminologie. M. van den Broek, I. Rietsema, Zwolle, 1916 pagina’s. 80. f5,

+A dictionary of English names of plants, W. Miller, London, 1884 pagina’ s 264. f50, nietjes laten wat los.

+Zeventiende eeuwse Taal, Dr. A. Weijnen, Thieme, Zutphen. F 18,50

+Naamlijst van houtige gewassen, H.J. van de Laar, 1985, Boskoop, pagina’s. 250. f10

+Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig BelgiĎ en Frans Vlaanderen, Har Brok f 10

+Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten, Har Brok, f 20,

+2x Groei en Bloei wijzer voor de naamgeving van bloemisterij gewassen, Esther Blok, 1992, pagina’s. 273. f 7,50

+Groei en Bloei basis wijzer voor de naamgeving van bloemisterij gewassen, Esther Blok, 1992, f5,

+Plantenterminologie, A. Fiet, Lisse, 1930, pagina’s. 157. f 15,

+Plantenterminologie, A. Fiet, Lisse, pagina’s. 157. Bewerkt door W. F. A. Grimme in 1945 f 10

+Nieuwsblad van het Noorden, een eeuw doorgebladerd, 1999, pp 225, f7, 50

+Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de middel eeuwen, Henry Shaw,  fasc., 1991 uit 1845 door Jan Smit. F 20,

Botanisch jaarboek Dodonaea 1889 – 1932 in 12 delen. Gent. 800. Verder 1964, 1965, 1966, 967, 1969, 1970, 1971, 1972, Den Haag/Antwerpen. F 450,

+Unsere Pilze, H. Maunch, K. Lauber, Stuttgart, 1982, pp 188, f5,

+Het wondere leven der paddenstoelen, D.J. van der Ven, Amsterdam,1915, pagina’s. 280. f 10,

+Populair flowering shrubs, H.L.V. Fletcher, London, 1971,  pagina’s. 192. f10.

+Planten zoeken, C.A. Kruis, Rotterdam, 1938, pagina’s. 80. f 7, 50

+Zelf tuinieren, A.J. Herwig, Amsterdam 1933, pagina’s. 192. f 10

+Amsterdamse gevelstenen. H. W. Alings, Heemschut. F 15,

+Oostersche, Westersche en Noordsche Mythologie, P.H. Tydeman, Zutphen, 1874, pagina’s. 307. f 30

+Romeinse sagen en verhalen, dr. Onno Damste, Utrecht, 1959. f 7, 50

+Plantkunde voor eerstbeginnenden, S.P. Huizinga, 1883, Groningen, pagina’s. 450. f15,

+Kerstverhalen, Pandora, 2004, pp 390, f3,

+Langs bloemenenpaden’, G. van Hees, 1943, Groningen, pagina’ s. 64. f5,

+Kloosterpad, Leeuwarden, een bedevaart in het oosten van Friesland, 1999, pp 80, f3.

+Groente, fruit, en kruiden kweken in de stad, David Wickers, Amsterdam, 1976, pagina’ s. 132, f5

+Pflanzenkrankheiten. Dr. W. friedrich Bruck,  1907, Leipzig, pp 155. f 7, 50

+2xEenvoudige flora, A. van Iersel, 1949, ‘s Gravenhage, paginas. 125. f 3,

+Een tweede jaar in Thysse’s hof, J. Thysse, Amsterdam, 1946, pp 125. f5, ook een uit 1942

+Noord-Holland en Utrecht, Nederlandsche volkskunde, Groningen 1931, pagina’ s. 127. f5

+Houten speelgoed zelf maken. Willem Aalders, 1988, pp 234, f 5,

+Heemschutserie, Langs onze wegen, ir. G. A. Overdijkink, Amsterdam, pagina’ s. 110. f7, 50

+2x Heemschutserie,  Onze duinen, J.P. Thijsse, 1943, paginas. 83. pp 88, f7,50

+Nederland in de prentkunst, Heemschutserie, P.T.A. Swillens, Amsterdam, 1944, pagina’ s. 160. f 7,50

+Heemschutserie, Boomen in het Nederlandsche landschap , M. Barendrecht-Hoen,  1946, Amsterdam, pagina’s. 120. f7, 50

Heemschutserie, Utrecht, de geschiedenis en die oude bouwwerken,A. de Lange, Amsterdam,1944, pagina’s. 108. f7, 50

+Heemschutserie, Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen’, C.C. v.d. Graft, 1947, Amsterdam, pagina’s. 116. losse rug f5,

+Nederland ons aller tuin, Noord en Midden Limburg, ANWB, W. L. Leclerq, ’s Gravenhage, 1949, pagina’s. 86. f5,

+Nederland ons aller tuin, Friesland, D. Dijkstra, ’s ANWB, Gravenhage, 1950,  pagina’s. 112. f7, 50,

+Nederland ons aller tuin, Drente. H.Tj. Waterbolk, ANWB, ’s Gravenhage, 1949 pagina’s. 92. f 7, 50

+Symbolen uit het oude oosten, Dr. A. de Roes, 1946, Den Haag, pagina’s. 112. f7, 50

+Was find ich in den Alpen? H.R. Wehrhahn, Dr. W Götz, Dr. G Stehli,A. Kosch, Stuttgart 1937, pagina’s. 150. f 10,

+Linnaeus commemorated,  Leiden 1957, pp 36, f5, rechts bovenin hoekje uitgeknipt.

+Vaste planten, rotsheesters, John Bergmans, derde druk 1939, Oisterwijk. Pp 978. f 40,

+Fleurs de Tropiques, Le Corre / Exbrayat, 1985,  pp 180 f5

+Zomerbloemen, Hanneke van Dijk, Lisse, 1997, pagina’s. 144 f 10,

+Herkenning en gebruikswaarde van loofhoutgewassen, 1993 Stoas, pp 282.

+Herkenning en gebruikswaarde van coniferen, 1993. Stoas, pp 89

*Groen, Cash & carry, katalogus 2000, pp 224. f5

+Het geslacht Fagus, M. van de Oever, Haaren, 1984, pagina’s. 31. f5

*Tuinen II, Pannekoek / Schipper, Amsterdam / Antwerpen,  kopieĎn dertiende druk 1989, pagina’s. 285. f5

+Producten uit het Planten- dierenrijk, C.A. van der Gen, 1924, Amsterdam, pagina’s. 173. f 10,

+Chrut und Uchrut, Krauterpfarrer Kunzle, 1960, pagina’s. 78. f5

+Het nieuwe snoeiboek, Hans van den Bosch, Blaricum,1975, pagina’s. 119. f5

+Schransen en schraalhansen, P. Nijssen, 1992, Amsterdam, pagina’s. 92. f5

=Blikken in het leven der natuur, G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1856, pagina’s. 284. f 40,

=2x * ‘Zomerbloemen, C.A. van der Gen, Amsterdam, pagina’s. 98. f5

Naamlijst van Boomen en Heesters in het Stadspark te Groningen, deel I en II, 1938. f 10,

=Encyclopedie voor de tuin’, Utrecht,1955, pagina’ s. 350. f 5

`=Flora Frisica, D. Meese, 1760, Leiden 1978. Fasc. uit 1760, f 10

+Flora van Nederland’, Heukels / van Ooststroom,  1977, Groningen, pagina’s. 925 en een van *1962, Groningen. F10

+Vroomheid en volksgeloof in Vlaanderen, J. Cauberghe, 1967. pp. 147. f 10

+Kleurige cactussen, E. en B. Lamb, G. Brink, Moussault, Baarn 1976. f5

+Kruiden en astrologie, L. Petulengro, vert. Greet Buchner, Amsterdam, pagina’s. 104.

+Praktisch tuinieren, C. E. Pearson, B. J. Galjaard, Wageningen, 1971. f5

+Giftige planten in en om huis, J.W. de Bruyn / F. Schneider, 1976, Rotterdam, pagina’s. 190. f5

+Plantenboek, Dr. P.G. Buekers, derde druk, Zutphen, P140. f 15

+Les noms des fleurs, Paris.Gaston Bonnier, mindere randen en enkele losse bladen, f5,

+2xSchoolflora, Heukels, 1904, Amsterdam, pagina’s. 532. rand met wat scheurtjes in de rand, f 15,

+2x Schoolflora, Heukels, 1923, Amsterdam, pagina’s. 532. rand met wat scheurtjes in de rand, f 20 en f15,

+Geēllustreerde schoolflora voor Nederland, H. Heukels, 1942, Groningen / Batavia, rand met gaatje, f 20,

+Weten en kunnen, Kosmos Amsterdam, 1960, no. 217, 235, 238, 244, 260, f15 totaal.

+Window-box gardening, X. Field London, 1965, pagina’s. 160. f5

+A prospect of flowers, a book about wild flowers, Andrew Young, Middlesex, 1986, pagina’s. f 7,50

+Wiesenblumenfibel, Eveline Amstutz, München 1943. f 5,

+Bomen en struiken, L. H Bosteelt, Wageningen, 1984, D.E. Boeijink / B. Schalk, pagina’s. 242. f5,

+Het heidetuinboek, H. van der Laar, Wageningen, 1976, pagina’s. 160. f2,50 zonder harde kaft

+201 zomerbloemen in kleur, W. Oudshoorn 1978, Wageningen pagina’s. 159. f 3,

+Hedges and local history,  1979, Bedford, pagina’s. 36. f3,

+Lentebloemen, H. de Boer, Alphen aan den Rijn, 1939, pagina’s. 248. f3, geen afbeeldingen.

+Kruidengids, Ingrid Gabriel, Wageningen, 1970, pagina’s. 178. f 7,50

+Was ist das für ein Baum? A. Kosch, 1938, Stuttgart, pagina’s. 191. f7, 50

+Populair flowering shrubs, H.L.V. Fletcher, London, 1971,  pagina’s. 192. f10.

+Een kruid-ig en eigen-wijs boekje’ J. Bylsma-Vriens, Helmond, 1974, pagina’ s. 93. f5,

+Plantengids voor Europa, O. Polunin, 1972, Zeist. Pp 335 f 15,

+Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten, A.A. Kruijne / Prof, dr. D.M. de Vries. 1990 Wageningen, pp112. f5

+Beautiful flowering shrubs, trees and heather, C. Clarke Nuttall, London, 1953, pagina’s. 258. f 20

+2x Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde,  Dr. H.W. Heinsius, Amsterdam, 1918 pagina’s.  210. f 17, 50

+Alpenbloemen’, Paula Kohlhaupt, 1963 Zeist, pagina’s. 256. f 7,50

+Winters Naturwissenschaftliche Taschenbucher’, Waldblumen en Farngewasche, F.K. Hartmann, 1954, Heidelberg, pagina’ s. 200. f5

+Akkeronkruiden en hun kiemplanten, Ing. H. Glas, Doetinchem 1986, pagina’ s. 80. f2, 50

+Bybel verklaring, betrekkelyk tot Palestina, S. van Emdre, Utrecht 1782. pp 498. watervlekken f 75

Commentators over de Handelingen der Apostelen en interpretes der brieven. Pagina’ s. 950, 1780? F 25

De peinzende kristen, P. Broes, 1783, pagina’ s. 130. f 25

De Seraphiensche palmboom of levens van de heilige en vermaarde mannen en vrouwen, P. Benignus Fremaut, december 1872 Sint Truiden, en februarius 1860. f 10 per stuk

Bijbel 1752, Amsteldam, pp 490. f 25,

Etymologische Woordenboek der Nederlandsche Taal, Johannes Franck, ’s Gravenhage 1892, pp 1238. f 25

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid, Dr. J.G. Schlimmer en Dr. Z. C. de Boer, Haarlem 1890, paginas.587. f 20

Mittelhochdeutches Lesebuch, A. Bachmann, Zürich, 1918 pagina’s. 320. f 20

Aanhangsel op het Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, t-u,  Thieme, Nijmegen 1841, pagina’s. 293. f20

Carl Linnaeus, de bloemenkoning, Knut Hagberg, 1940 Amsterdam, pagina’s. 218. f15

Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en gezegden, Dr. F.A. Stoett, 1901, Thieme Zutphen, pagina’s. 744. f20

Noord-Hollands plantenboek, Wim Hornman 1999. pp 128

Piets dierenboek

Aus Wald Und Flur, Pflanzen unseren heimat’, Walter Nöldner, Hamburg  pagina’s. 128, f 15

Alles het uwe, gedachten en beelden door Dr. J. Riemens. Rotterdam, 1899, pp 210, enkel los blad, chri. F10,

Eetbare gewassen, J. Veltman, 1974, Spectrum. F5,

5x Wat bloeit daar? A. Kosch / Drs. J.R. Muller, Zutphen, 1939, pagina’s. 136. f 7,

Olivenbaume, Werner Braun, 1958, Switerzerland. F5,

Wild flowers of the mountains in the Pacific Northwest, L. J. Clark, Canada, 1975. f5,

Wayward naturalist in S. Africa, Cape Town,  Dudley D Ewes, 1967. f 10,

Bouquet of South African Flowers. K.W.V. f 7, 50

Neerlands volksleven, D. J. v. d. Ven. Amsterdam 1920 , f 25.

2x De Bonte Wei, J.P. Thijsse 1911 Zaandam, pagina’s. 79 f20

Zelf groente kweken’, Lekturama, 1982, pagina’s. 128. f7, 50

*Planten uit de bijbel, Daan Smit, Nijkerk,  1992, pagina’s. 160. f7, 50

Zelf uw beplanting samenstellen, Hans van Biemen, Rinus van Tiel, Utrecht – Antwerpen, 1997. pp 128 f 7,50

Onze bloemen in den tuin. F. J. Uildriks, Dr. Vitus Bruinsma, Groningen 1903, pp 170, matig gebonden, f 35,

The flora of Islay and Jura, J.K. Morton, 1959, pagina’s. 59. f5

Plants of Montgomeryshire, J. Macnair, 1977, pagina’s. 82. f5

Reiseführer durch das pflanzenreich der Mittelmeerländer, Werner grandjot, Bonn, 1962, f 20. uit 1982, f 15.

Groninger overleveringen, 2dl. K. ter Laan 1981, Groningen, fasc. F 30

Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland, en Geldersche Achterhoek, Dr. D. J. van der Ven, Enschede, 1977, pagina’s. 275. f, 20

Nederlansche volkskunde, Dr. Jos Schrijnen, Arnhem 1977, fasc. Uit 1930, pp 399, f 30,

Himmelsvolk, ein marchen von Blumen Dieren und Gott, W. Bonsels, 1922, pagina’s. 203. f 20

Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe, Mr. J. van Lier/Mr. J. Tonkens, fasc.1792,  f 15, Groningen 1975.

En nu is het Kerstmis, Desmond Morris, Londen, 1992, pagina’s. 124. f5,

Himmelsvolk, ein marchen von Blumen Dieren und Gott, W. Bonsels, 1922, pagina’s. 203. f5

Het boek van Marco Polo of de wonderen van een wereldreis, Mateau, 1977. f5,

Drentsch sagenboek’, J.R.W. Sinninghe, Bussum, 1944, pagina’s. 163. f 5, matige rug.

Verloving en Huwelijk in vroeger dagen, Meulenhoff, L. Knappert, 1914 Amsterdam. F5

Der heilige Baum, Wascha- kwonnesin, Stuttgart, 1937. f5

Natuurfantazieen, C. Carelsen, Haarlem, 1881, pagina’s. 236. f10,

The language of flowers, the association of flowers, popular tales of flowers, A. Pratt / T. Miller, London, rond 1880 pagina’s. 352. f35

Onze kamerplanten, G. Kromdijk, 1948, pagina’s. 162. f5

2x ‘Het kweken van eenjarige zomerbloemen, G. Kromdijk, Leiden pagina’s. 77. f5

2x ‘Eenjarige zaadbloemen in hof en huis, A. Meijnen, 1932, Rotterdam, pagina’s. 61. f 5,

Farbatlas Tropenpflanzen, zier und nutzpflantzen. A. Bartels, Stuttgart, 1989. f5

Cactussen en andere succulenten, C. Bommelje, Zutphen. F5

Cactussen en andere vetplanten, J Elffers, Bakker, Hillegom. F3

Het raadsel der Iepenziekte, S. Broekhuizen. F3,

Natuur encyclopedie, Spectrum, 1978,  deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, f7 per stuk

The language of flowers, M. Pickston, 1968, London. F5

Würger im Pflanzenreich’, Dr. A. Koelsch, 1912, Stuttgart, pagina’s. 104. f15

Unsere Misteln, F. Stopp, 1961, Wittenberg, pagina’s. 76. f 10,

Trees, of the eastern and central U.S. and Canada, William M. Harlow 1957, New York pagina’s. 288. f5

Camellias; David Trehane, 1991, London, pagina’s. 64. f 10

Zakboek voor de amateurtuinder, Amsterdam, 1954, f5.

Ziekten en beschadigingen der Kultuurgewassen, Dr. J. Ritzema-Bos, Groningen, 1898, pagina’s. 148. f10

Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem-, en oofttuin’, Turkenburg pagina’s. 144. f5,

Ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen, bestrijdingsmiddelen en wettelijke voorschriften, M. van den Broek / P.J. Schenk, Groningen, 1919, pagina’s. 250.  f5

Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkusussen. Kennis van den grond, J. Kok, 911, pagina’s. 111. f5

Altijd bloemen in den tuin, A.J. Herwig,  Amsterdam, 1936, pp 80. f5

Die Pflanze in Zauberglauben, G. W. Gessman, fasc. Den Haag, pagina’s. 252.

Palmen für Haus und Garten, K. Jacobi, München, 1990. f 10

Het astrologisch kruidenboek’, W. A. van Balen-Van der Waard, Rijswijk 1938, pagina’s. 76. f 10

Botanical rambles, Rev. C.A. Johns, London. F 20,

In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus, Dr. Ch. Henriette Andreas, Groningen 1976, pagina’s. 199. f 20

Spelen met planten, Amsterdam, 1977, pagina’s. 52. f5

Tropische vruchten in de hortus, Groningen, pagina’s. 33. f5

Gids voor de tropische kas, hortus de Wolf’, Groningen Dr. J. van Borssum Waalkes. F5

*The romance of Kew,  N. Hall, plus map, pagina’s. 35. f5,

Heilpflanzen gestern und heute, Dr. Hans-Peter Dörfler, Prof. Dr. H. Gerhard Roselt, Leipzig, Jena, Berlin, 1989, pp335. f10

1001 vragen over tuinieren, 1994 Groei en Bloei, Spectrum, pagina’s. 460. f10

Handboek tot het aanleggen, beplanten, onderhouden enz. van tuinen’, J.C, Krook 1975, Den Haag, fasc. pp290. f10

Het geluk van de tuin, Ir. P. Verhagen, Zwolle, 1961, pagina’s. 204. f10

Delphiniums and Campanulas, A.G. Puttock, Taunton, 1959, pagina’s. 92. f 5

Kruiden voor de keuken, Turkenburg’s zaadhandel, paginas. 50.

Bloemen Schikken, E.J. van der Linden-Nijdam, Bussum  1956, pagina’s. 80, f5

Mossentabel, W. Margadant, Amsterdam, 1959. f 10

Trees in Britain’, S.R. Badmin, West Dayton. F 5

Bokrijk, M. Laenen 1992, BelgiĎ, pagina’s. 167. f 5

Geneeskracht uit het oerwoud, Nicole Maxwell, Amsterdam, 1975, pagina’s. 350. f10

Kleine Geschichte der Blumen, Kaiserkron und Paonien rot, Gabrielle Tergit, Frankfurt / Berlin / Wien, 1981, pagina’s. 233. f 10,

De natuur geneest, Heinz Gorz, vertaling H.J. ten Broeke, Laren, 1969, pagina’s. 339, harde kaft. f 10

Plantenzielen, Mellie Uyldert,  Amsterdam, pagina’s. 184. f 10,

Kruiden in de keuken’, M. Uyldert, Amsterdam, pagina’s. 100. f10

*Cruydt-Hoeck, de dikke zadenlijst, Groningen, paginas. 212. f5,

AloĎ vera handboek, M.B. Skousen  U.S.A,. pagina’s. 16. f 3,

De plant en haar leven. Professor M. J. Schleidens  populaire voorlezingen, door Dr. D.J. Coster, Leyden 1854, pagina’s. 504. f 75

100 kamerplanten, A. C. Muller-Idzerda, Kosmos, 1954  pagina’s. 108. f 5,

100 Kamerplanten, A. C. Muller-Idzerda, Kosmos, 1966, pagina’s. 211. f 5

Kamer en tuin, Bakker, Hillegom, pagina’s. 128.f 5

Carnations for amateurs,  J. Gibson, London 1947. f 8,

Kräuter Atlas, J. Künzle, 1945 Olten, pagina’s. 16. f5

2x Naamlijst van siergewassen, Tuinbouwvoorlichtingsdienst, 1940 en 1948, ‘s Gravenhage, pagina’s. 90. f 10

Nederlandsche, Hoogduitsche, Fransche en Engelsche namen van planten, H. Heukels, 1910,  pp 98. f35,

Benaming, geschiedenis en kenmerken van een aantal houtachtige planten, II, B.K. Boom, Wageningen, 1959, pagina’s. 182. f25

Geographisch woordenboek van ‘tlandt Kanaan en d’omliggende Landen uit de H. Schrift en Josephus met nauwkeurige Landt kaarten, Francois Halma Frieslandt, 1717, pagina’s. 559. 100, rug aan de rand wat los. F 250

Etymologisches Worterbuch. F. Kluge, Berlin, 1953, pagina’s. 933. f30

De wetenschappelijke namen der gekweekte zaaiplanten en bolgewassen, M. van Ede. Bodegraven, 1955. f 10,

Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek, J.B. Kors, Antwerpen, 1953, pagina’s. 1011. f 20,

Geēllustreerde Encyclopaedie, 13 dl., A. Winkler Prins, Rotterdam, 1884. f 95 lichte vochtvlekjes, bij twee de rug vrijwel eraf, een is slecht.

Nederlandsche dendrologische vereeniging, 12de jaarboek *1937,  15de jaarboek *1940-1946 Wageningen.

Nederland in den goeden ouden tijd, dagboek van de voetreis door Noord Nederland, J. van Lennep, 1942, fasc. Door Elisabethe Kluit, Utrecht, pagina’s. 247. f 30,

Nederlandsche overleveringen, (1 deel) 2dl. K. ter Laan,  Zutphen, 1981 fasc. F30

Levende folklore in BelgiĎ’, J. Delmelle, Brussel , 1974, pagina’s. 118. f 8,

De kinderwereld’, M.D. Teenstra, fasc. Leeuwarden, 1974, pagina’s. 256. f15

Volkskunde, Elsevier, 1940, pagina’s. 80. f 5,

Neerlands volksleven, 1963, nr. 3, 1964,  nr. 3, 1966 nr. 4. f 20

De geurende kruidhof, M.C Blote - Obbes, Utrecht, 1946, pagina’s. 288. f 20

Nomenclature of the Arborescent Flora of the Unites States. George B. Sudworth, 1897, pagina’s. 419. losse kaft, f 10

*Hut op de heide, eene novelle, H. Uden Masman, Groningen, 1865, pagina’s. 128. f 7,

*Het nachtfeest van Venus’, Dr. N. van Suchtelen, Amsterdam, 1946, pagina’s. 23. f 5,

Symbolen, Historische-culturele symbolen,  Spectrum, 1991. f 7,

Planten en bloemen, kijk uit je ogen. Dr. W.M. Kruseman / R. Tolman, Assen, 1947, pagina’s. 134. f 20

British wild flowers, J. Hutchinson, Suffolk, 1955, pagina’s. 491. f 15

Vader Rijn vertelt zijn sagen, Dr. E. Hollerbach, Koln, pagina’s. 126. f 5

De wetenschap der volkskunde’, J. de Vries, Amsterdam, 1941, pagina’s. 75. losse kaft, f 5,

The ecologigal station of Uppsala University on Oland, 1972, pagina’s. 32. f5,

The stercorarius group of the genus Coprinus’, E. K. van Waveren, Leiden, 1968. f5

Jaarboek van de vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland’, *1923-1928 en *1929- 1935, *1936-1940, *1941-1949, *1950-1953. f5 per stuk

*De roode pimpernel, Baronesse Orczy, Rijswijk, pagina’s. 203. f5,

Bloeiende heesters en bomen, F. Boerner, Bussum 1957, pagina’s. 200 . f15

Die Welt der Pflanze’, R. H. France 1911, Berlin / Wien, pagina’s. 456. f 10

Garden flowers as They Grow, H. Essenhigh-Corke, London, 1913,  pagina’s. 197. 12.50

Oude verhalen, mythen en sagen, J. van der Klei / J. Veenbaas, Groningen, 1930, pagina’s. 123. f5

Natuurlijke Historie, beknopt leerboek der dier- en plantkunde. J.W. Boerman en K.M. Knip, 12de druk, Wolters Groningen, Den Haag 1920, pagina’s. 240. Mooie afbeeldingen, f 10,  mindere kaft.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, nr. *42= 1930 nr. *49 =1937, nr. *51= 1938, nr. *52= 1939, nr. *55= 1942, nr. *67 = 1974. f 15

Flora Neerlandica, Flora van Nederland, deel, afd, 3, Cyperaceae en afd. 4, Cyperaceae, deel 4, aflevering 9, exc. Carex, 1954, deel 1, afl. 3 Carex, (zonder kaft) Compositaea, Taraxacum,

Koninklijke Nederlandse Botanische vereniging 1975, f 5, per stuk,

Drentsche legenden, J.H. Bergmans-Beins, Assen 1933, paginas. 59. f5

Mozaēek, F.W.Drijver, Groningen, 1892, paginas.  195. (losse kaft) + supplement, 1910. f 15. Met harde kaft, 15,

Velerlei beelden. F. W. Drijver, Amsterdam, slechte kaft f 5,

Historie en legenden, F. W. Drijver, vervolg Mozaēek, Groningen, 1912, pagina’s. 250. harde kaft f 15. dezelfde met een slechte rug f 10, ook een midden bovenaan

Ons volk, J. Rasch, Lochem, pagina’s. 179. f 5.

Het varieĎren van Huisdieren en Cultuurplanten, C. Darwin, door H. Hartogh Heys van Zouteveen, rond 1900. f 25,

2x Levende folklore in Nederland en Vlaanderen, J. H. Kruizinga, Assen. F 10

The dictionary of useful plants, use, history and folklore of more than 500 plant species, Nelson Coon, 1974, pagina’s. 290. f40

De plant in de biohistorie, F. Verdoorn, 1972,  pagina’s. 84. f10

Bloemen-mythen en legende, Tine Cool, Amsterdam, 1928, pagina’s. 200. f 45

Im Thuringer Krautergarten, O. Ludwig, Rudolstadt, 1982, pagina’s. 272. f 25

De stalkaars en andere plantenverhalen, M. van Dijken/L. Willems, 1992, Zutphen pagina’s. 92. f 8

Folklore van wilde planten, P. van Wersch, 1977, Baarn, pagina’s. 257. f 15

Vijftig geurende kamerplanten, H. van  Cuijlenborg,  1978, Baarn, paginas. 120. f 10

Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem ubergang aus Asien, V. Hehn, Berlin, 1877, pagina’s. 566. f250

Die Anschauungen V. Hehns von der Herkunft unsere Kultuurpflanze und Haustiere im Lichte neuerer Forschung, O. Schrader, Berlin, 1912, pagina’s. 47. f10

2x Het nieuwe kamerplantenboek, Kromdijk/Oudshoorn, Ede, 1979, pagina’s. 224. f 5

Herein..., sagte die kleine Blume’, blumenzauber aus der Zeit H. C. Andersens, A. von der Heide / B. Nollen, Koln 1992. f5,

Nederlandsche legenden, J. van Lennep, Amsterdam, 1837 dl 2-6. deel 3 met slechte rug. F 75.

Nederlandsche volkskunde, leesboek voor de lagere scholen, P. Noordhoff, Groningen 1931. f 8

Zijn er goden? F. Dahn, Arnhem-Nijmegen, 1887, pagina’s. 160. f 30

Plantencultus, IS. Teirlinck, Amsterdam, fasc. uit 1904, 1980, pagina’s. 470. verkocht

Flora Magica, IS. Teirlinck, Antwerpen, 1930. pagina’s. 388. f 150,

Flora Magica, IS. Teirlinck, Amsterdam, fasc. uit 1926. 1980, pagina’s. 470. f 50

Bloemenschat en geschiedenis van bloementekeningen, Alice M. Coats, Spectrum, 1975, pagina’s. 192. f 15.

Het grote boek der specerijen, F. Rosengarten Amsterdam, 1973, pagina’s. 256. f 12, 50

In praise of flowers, reproductions of paintings,  F. Salisbury/W. Beach Thomas, London, 1940, pagina’s. 50. kaft met gebruikssporen. F 8.

Het plantenrijk, I. Tribe,  Elsevier, 1970, pagina’s. 160. f2.

Over het gebruik van kruiden en dranken ter voorkoming van zwangerschap, Dr. Felix Freiherr van Oefele. Vertaling van Dr. J. Rutgers, Amsterdam 1899, pagina’s. 156. f 12. kaft met gebruikssporen.

A book of herbs, Dawn Macleod, London, 1969, pagina’s.  190. f 15.

Pflanzen Märchen und Sagen, Dr. A. Usteri, Basel, 1926, pagina’s. 203. f 10,

Onze Boomen, C. Clarke Nuttall, vertaald door W. Kufhus, 1924, pagina’s. 220. f 15.

5x Wat bloeit daar? A. Kosch / Drs. J.R. Muller, Zutphen, 1939, pagina’s. 136. f 7,

Domestic botany, J. Smith, London, 1871, pagina’s. 547,  gebruikssporen. F 85

Gartenlust, Gerda Gollwitzer, München, 1956, fasc. pagina’s. 276. f 10

100 cactussen en vetplanten voor de vensterbank, J. van Dommelen, Amsterdam 1976, pagina’s. 108. f 3

Alpenplanten, Nederlandse reisvereniging, ‘s Gravenhage. F 10,

Alpen-Flora, L. & prof. L. C. Schröter, Zurich. F 15

De planten in het volksgeloof’, H. Alta, Bilthoven, paginas. 76. f 25

Pleasures of herbs, Audrey Wynne Hatfield, Londen, 1964, paginas. 186. f5,

Das Wunderbuch der Pflanzenwelt, Friedrich Andreas Perthes, Stuttgart 1931, paginas. 235. kaft licht beschadigd, f 10,

Myths and legends of flowers, trees, fruits and plants, Charles M. Skinner, Philadelphia / London 1911, pagina’ s. 301. f 25

Die schonsten Alpenblumen, K.H. Waggerl, 1955 Tirol, pagina’ s. 54. f 6

Pflanzen in Sitte, Sage und Geschichte, Fur Schule und Haus, Fr. Warnke, Leipzig, 1878, pagina’ s. 219. f 15

Ferwerderadiel, fietsen door het oude kwelderlandschap van Oostergo. Issn 0928-144, f 5

Folklore ten dienste van het onderwijs, F.W. Drijver, Rotterdam, 1927, paginas.183. kaft met gebruikssporen, f 5.

2x Schetsen en beelden, F.W. Drijver 1925, Groningen, pp 244. slechte zachte kaft, f 8 Folklore, F. W. Drijver, Amsterdam, p 184, f8.

Nederlandsch volksgeloof, E. Gewin, Arnhem, 1923,  pagina’ s. 95. matige kaft, f12, 50

Overijsselse sagenroutes,  W. Hoekstra/G. Buist, Enschede, 1990, pagina’ s. 84. f5,

 

Sites.

 

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/