Volkoomen.nl

Weblinks.

Hier zijn enige weblinks naar sites die elk op zich bekend staan vanwege het gebruik en informatie van planten of anders. Gekozen is voor zoveel mogelijk verschillende websites zodat er zoveel mogelijk verschillende informatie verzameld kan worden.

Deze site biedt u kennis van de Grieken, Romeinen, Shakespeare en andere literaire bronnen van de afgelopen eeuwen omtrent flora, fauna en de menselijke natuur en gewoonten. Aan bod komen onder meer mythologie, etymologie en oude gebruiken. Er is een grote site over planten, een van dieren, met een bestiarium, edelstenen, over adel en volk van Nederland, Shakespeare, huwelijk en begrafenisgebruiken, zon en religie met heiligen en hun feestdagen. Verder zijn er verschillende oude boeken, met een moderne vertaling en naamgeving, van planten. Medisch gebruik zie je vooral bij van Herbarius in Dyetsche en Beverwijck.

 

 

 

http://www.volkoomen.nl/  Planten, dieren, Shakespeare, edelstenen, heiligen, Herbarius in Deytsche, Gart der Gesundtheit, Dodonaeus, van Ravelingen, Maerlant, Herbarijs, Beverwijck, Blankaart, Nylandt.

 

http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/

 

http://www.deplantenparade.nl/. Plantenparade, Amsterdam.

 

Kennisnet, http://www.kennisnet.nl/          

 

International flower bulb centre, http://www.bloembollencentrum.nl/      

 

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, kennislink, http://www.kennislink.nl/web/show?id=29226

 

Fruittuin, http://www.fruittuin.com/

 

startpagina dieren, http://dieren.startpagina.nl/       

 

                      

Groei en Bloei en Plantengids, http://www.groei.nl/

 

http://gardenerscentre.shpon.eu/item-54789.html

 

http://www.everyoneweb.com/duinen/

 

http://members.quicknet.nl/pg.dudink, P. Dudink,

 

http://www.rankingscreator.com/ Martina Grijpstra.

 

Anne Grissen.

www.bijanne.blogspot.com

www.bijanneindekeuken.blogspot.com

 

Lotte de Vries

http://www.seodutch.org

 

Romy Ende biete mit http://www.stylesy.de/thema/augenpflaster  ein kostenloses E-Book zum Thema Gesichtspflege mit umfassenden Informationen zum Download an.

 

Barbara Zimmerman: http://www.bambiona.de/thema/brauner-ausfluss-schwanger

 

Mijn creatieve kleindochters: http://yanmyrels1.webnode.nl/

 

Kat O”Connor met http://www.searchenginessynergy.com/

 

Blumenversand, Anja Koehler; http://www.blumenversand24.com/

 

< a href="http://www.speelonlinecasino.com"> <www.speelonlinecasino.com></a>

< a href="http://www.speelonlinecasino.com"> <www.speelonlinecasino.com></a>

 

Klaus Fischer: http://www.baumarkt.net/thema/beitel